Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن دو قاضی زن در حمله افراد مسلح در کابل

در ادامۀ ترورهای هدفمند در کابل، امروز دو قاضی زن در شهر کابل آماج تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. 

رییس‌جمهور غنی این رویداد را نکوهش کرده و آن را "روریستی و خلاف ارشادات اسلامی خوانده‌است: "حمله تروریستی از سوی گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی بالای هموطنان بی‌دفاع ما و خشونت در برابر آنان، مخالف ارشادات اسلامی و روحیۀ صلح بوده و در تضاد با اجماع ملت افغانستان می‌باشد." 

رییس‌جمهور غنی هم‌چنین از طالبان خواسته‌است که خشونت‌ها در کشور را  کاهش و به آتش‌بس دایمی تن دهند. 

او افزود که حکومت افغانستان یک بار دیگر بر طالبان صدا می‌زند که "زور، ترور، وحشت و جنایت راه حل مشکل نیست و بحران و جنگ موجود کشور را دشوار و طولانی می‌سازد، بنا بر این، با پذیرفتن آتش‌بس دائمی ارادۀ راستین و عملی خود را در رابطه به صلح نشان دهید."

او همچنان بر نهادهای مربوط دستور تعقیب و مجازات عاملین این رویداد را داد.

در خبرنامه آمده‌است که در این حمله، دو قاضی جان باختند و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در همین حال، الیسن بلیک، سفیر بریتانیا در کابل نیز حملۀ تفنگ‌داران  ناشناس بر قاضیان زن را نکوهش کرده و خواستار  بررسی بی‌درنگ آن شده‌است.

از سوی دیگر، قطر نیز این حمله را نکوهش کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه قطر آمده‌است که این کشور مواضع قاطعانه‌اش را بار دیگر دربارۀ "رد خشونت و تروریزم به هر انگیزه و علت" اعلام می‌کند.

پولیس کابل در یک خبرنامه گفت که بامداد امروز، یک موتر کارمندان دادگاه عالی در منطقۀ تایمنی سابقه در مربوطات حوزۀ دهم شهر کابل، آماج حملۀ مردان مسلح ناشناس قرار گرفت.

گواهان رویداد می‌گویند که چهار کارمند دولتی سوار در یک موتر کرولا، آماج تیراندازی دو مرد، قرار گرفتند.

به‌گفتۀ این گواهان، در این رویداد دو تن جان باختند و دو تن دیگر، زخم برداشته‌‌اند.

پیش از این، یک منبع امنیتی گفت که بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که در این رویداد یک قاضی زن و یک کارمند زن وزارت معارف، جان باخته‌اند و رانندۀ آنان و یک زن دیگر، زخم برداشته‌است.

پولیس کابل گفت که در این رویداد، دو زن جان باختند و یک تن دیگر، زخم برداشته‌است، اما دربارۀ هویت قربانیان و این رویداد، جزئیات بیشتر ارایه نکرده‌است.

تاکنون گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

جان باختن دو قاضی زن در حمله افراد مسلح در کابل

در خبرنامه ریاست‌جمهوری آمده‌است که در این حمله، دو قاضی جان باختند و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

در ادامۀ ترورهای هدفمند در کابل، امروز دو قاضی زن در شهر کابل آماج تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. 

رییس‌جمهور غنی این رویداد را نکوهش کرده و آن را "روریستی و خلاف ارشادات اسلامی خوانده‌است: "حمله تروریستی از سوی گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی بالای هموطنان بی‌دفاع ما و خشونت در برابر آنان، مخالف ارشادات اسلامی و روحیۀ صلح بوده و در تضاد با اجماع ملت افغانستان می‌باشد." 

رییس‌جمهور غنی هم‌چنین از طالبان خواسته‌است که خشونت‌ها در کشور را  کاهش و به آتش‌بس دایمی تن دهند. 

او افزود که حکومت افغانستان یک بار دیگر بر طالبان صدا می‌زند که "زور، ترور، وحشت و جنایت راه حل مشکل نیست و بحران و جنگ موجود کشور را دشوار و طولانی می‌سازد، بنا بر این، با پذیرفتن آتش‌بس دائمی ارادۀ راستین و عملی خود را در رابطه به صلح نشان دهید."

او همچنان بر نهادهای مربوط دستور تعقیب و مجازات عاملین این رویداد را داد.

در خبرنامه آمده‌است که در این حمله، دو قاضی جان باختند و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در همین حال، الیسن بلیک، سفیر بریتانیا در کابل نیز حملۀ تفنگ‌داران  ناشناس بر قاضیان زن را نکوهش کرده و خواستار  بررسی بی‌درنگ آن شده‌است.

از سوی دیگر، قطر نیز این حمله را نکوهش کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه قطر آمده‌است که این کشور مواضع قاطعانه‌اش را بار دیگر دربارۀ "رد خشونت و تروریزم به هر انگیزه و علت" اعلام می‌کند.

پولیس کابل در یک خبرنامه گفت که بامداد امروز، یک موتر کارمندان دادگاه عالی در منطقۀ تایمنی سابقه در مربوطات حوزۀ دهم شهر کابل، آماج حملۀ مردان مسلح ناشناس قرار گرفت.

گواهان رویداد می‌گویند که چهار کارمند دولتی سوار در یک موتر کرولا، آماج تیراندازی دو مرد، قرار گرفتند.

به‌گفتۀ این گواهان، در این رویداد دو تن جان باختند و دو تن دیگر، زخم برداشته‌‌اند.

پیش از این، یک منبع امنیتی گفت که بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که در این رویداد یک قاضی زن و یک کارمند زن وزارت معارف، جان باخته‌اند و رانندۀ آنان و یک زن دیگر، زخم برداشته‌است.

پولیس کابل گفت که در این رویداد، دو زن جان باختند و یک تن دیگر، زخم برداشته‌است، اما دربارۀ هویت قربانیان و این رویداد، جزئیات بیشتر ارایه نکرده‌است.

تاکنون گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید