Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرمانده ارتش: طالبان تلاش می‌کنند در نزدیکی‌های کابل فعالیت کنند

فرمانده فرقه ۱۱۱ ارتش می گوید که طالبان همیشه تلاش می کنند در نزدیک های کابل فعالیت های تروریستی انجام دهند اما او می افزاید که هیچ نگرانی از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان وجود ندارد؛ زیرا به‌گفتۀ او نیروهای دولتی توانایی راه‌اندازی عملیات را به‌گونه مستقل دارند.

او در این باره بیان داشت: «همین ۲۵۰۰ تن از نیروهای امریکایی اگر در افغانستان مانده باشند هم در میدان جنگ با ما نیستند. این‌ها به‌شکل مشوره‌دهی بعضی اوقات با بزرگان ما هستند.»

نیروهای مربوط به فرقه ۱۱۱ارتش در ولایت‌های کابل، بامیان، کاپیسا، پنجشیر و پروان مأموریت انجام می‌دهند.

این نیروها می‌گویند که سال‌ها با تحمل قربانی‌ها، در برابر هراس‌افگنان مبارزه کرده‌اند و در شرایط کنونی نیز به مبارزۀ شان ادامه می‌دهند.

محمد حسن که چهارده سال را در ارتش کار کرده‌است می‌گوید سه برادرش را که سربازان اردو بودند در جنگ از دست داده‌است: «من، تا که یک قطره خون در بدن دارم کار می‌کنم. در این راه و عسکری را رها کردنی نیستم.»

هدایت‌الرحمان رییس خیل، سرباز دیگر این فرقه نیز افزود: «امنیت شاهراه‌ها را تأمین می‌کنیم. در ولسوالی‌ها می‌رویم. در هر کجا کمک بخواهند ما خودرا می‌رسانیم.»

به‌گفتۀ این نیروها، مخالفان می‌کوشند تا از شاهراه‌های کابل - شمال، کابل – جلال‌آباد و کابل - لوگر مهمات و افراد را به داخل شهر کابل برسانند.

فرمانده ارتش: طالبان تلاش می‌کنند در نزدیکی‌های کابل فعالیت کنند

نیروهای مربوط به فرقه ۱۱۱ارتش در ولایت‌های کابل، بامیان، کاپیسا، پنجشیر و پروان مأموریت انجام می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

فرمانده فرقه ۱۱۱ ارتش می گوید که طالبان همیشه تلاش می کنند در نزدیک های کابل فعالیت های تروریستی انجام دهند اما او می افزاید که هیچ نگرانی از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان وجود ندارد؛ زیرا به‌گفتۀ او نیروهای دولتی توانایی راه‌اندازی عملیات را به‌گونه مستقل دارند.

او در این باره بیان داشت: «همین ۲۵۰۰ تن از نیروهای امریکایی اگر در افغانستان مانده باشند هم در میدان جنگ با ما نیستند. این‌ها به‌شکل مشوره‌دهی بعضی اوقات با بزرگان ما هستند.»

نیروهای مربوط به فرقه ۱۱۱ارتش در ولایت‌های کابل، بامیان، کاپیسا، پنجشیر و پروان مأموریت انجام می‌دهند.

این نیروها می‌گویند که سال‌ها با تحمل قربانی‌ها، در برابر هراس‌افگنان مبارزه کرده‌اند و در شرایط کنونی نیز به مبارزۀ شان ادامه می‌دهند.

محمد حسن که چهارده سال را در ارتش کار کرده‌است می‌گوید سه برادرش را که سربازان اردو بودند در جنگ از دست داده‌است: «من، تا که یک قطره خون در بدن دارم کار می‌کنم. در این راه و عسکری را رها کردنی نیستم.»

هدایت‌الرحمان رییس خیل، سرباز دیگر این فرقه نیز افزود: «امنیت شاهراه‌ها را تأمین می‌کنیم. در ولسوالی‌ها می‌رویم. در هر کجا کمک بخواهند ما خودرا می‌رسانیم.»

به‌گفتۀ این نیروها، مخالفان می‌کوشند تا از شاهراه‌های کابل - شمال، کابل – جلال‌آباد و کابل - لوگر مهمات و افراد را به داخل شهر کابل برسانند.

هم‌رسانی کنید