Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: ۸ تن از نیروهای امنیتی در ولایت بغلان جان باختند

منابع محلی و امنیتی در ولایت بغلان می‌گویند که ۸ تن از نیروهای امنیتی در حملۀ طالبان بر یک پاسگاه در این ولایت جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ این منابع، این رویداد شب گذشته در شاهراه بغلان-سمنگان در حومۀ شهر پلخمری هنگامی رخ داد که گروهی از طالبان بر این پاسگاه حمله کردند.

گفته می‌شود دو سرباز دیگر ناپدید شده‌اند.

این منابع می‌افزایند که طالبان این پاسگاه را به‌‎گونۀ کامل تخریب کرده و شماری از اجساد هنوز هم در زیر آواره‌ها، گیرمانده‌اند.

این منابع همچنین می‌گویند که در این درگیری‌ها، دو تانک تخریب و حریق شده‌است.

به‌گفتۀ این منابع، گمرگ طالبان هنوز هم در این شاهراه وجود دارد و از موترهای باربری روزانه نزدیک به دو میلیون افغانی پول جمع آوری می‌کند.

شماری از نزدیکان قربانیان نیروهای دولتی که برای انتقال اجساد بسته‌گان شان به شفاخانه ولایتی پلخمری آمدند و حکومت محلی بغلان را به بی‌پروایی، متهم می‌کنند و می‌گویند که هیچ نیروی کمکی به این نیروها نرسیده‌است.

از سوی دیگر، فرید سیدخیلی، فرمانده لوای ارتش در بغلان جان باختن سه نیروی دولتی را در این درگیری‌ها تأیید می‌کند و می‌گوید که این حمله طالبان عقب زده شده و تلفاتی به طالبان نیز وارد شده‌است.

طالبان تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌است.

منابع: ۸ تن از نیروهای امنیتی در ولایت بغلان جان باختند

به‌‌گفتۀ این منابع، این رویداد شب گذشته در شاهراه بغلان-سمنگان در حومۀ شهر پلخمری، رخ داده‌است.

Thumbnail

منابع محلی و امنیتی در ولایت بغلان می‌گویند که ۸ تن از نیروهای امنیتی در حملۀ طالبان بر یک پاسگاه در این ولایت جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ این منابع، این رویداد شب گذشته در شاهراه بغلان-سمنگان در حومۀ شهر پلخمری هنگامی رخ داد که گروهی از طالبان بر این پاسگاه حمله کردند.

گفته می‌شود دو سرباز دیگر ناپدید شده‌اند.

این منابع می‌افزایند که طالبان این پاسگاه را به‌‎گونۀ کامل تخریب کرده و شماری از اجساد هنوز هم در زیر آواره‌ها، گیرمانده‌اند.

این منابع همچنین می‌گویند که در این درگیری‌ها، دو تانک تخریب و حریق شده‌است.

به‌گفتۀ این منابع، گمرگ طالبان هنوز هم در این شاهراه وجود دارد و از موترهای باربری روزانه نزدیک به دو میلیون افغانی پول جمع آوری می‌کند.

شماری از نزدیکان قربانیان نیروهای دولتی که برای انتقال اجساد بسته‌گان شان به شفاخانه ولایتی پلخمری آمدند و حکومت محلی بغلان را به بی‌پروایی، متهم می‌کنند و می‌گویند که هیچ نیروی کمکی به این نیروها نرسیده‌است.

از سوی دیگر، فرید سیدخیلی، فرمانده لوای ارتش در بغلان جان باختن سه نیروی دولتی را در این درگیری‌ها تأیید می‌کند و می‌گوید که این حمله طالبان عقب زده شده و تلفاتی به طالبان نیز وارد شده‌است.

طالبان تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌است.

هم‌رسانی کنید