Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منصور: پیش از پیشرفت در مذاکرات دربارۀ مشروعیت جنگ گفت‌وگو شود

عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که اعضای این هیئت تصمیم گرفته‌اند تا پیش از پیشرفت در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان، نخست باید دربارۀ مشروعیت جنگ در افغانستان گفت‌وگو شود.

آقای منصور روز دوشنبه (۲۹ جدی) در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز افزود که نیاز است تا نخست بحث جنگ و صلح بر بنیاد دین روشن شود و سپس به بحث‌های دیگری پرداخته شود.

او تأکید کرد تا زمانی که این موضوع روشن نشود، مذاکرات صلح به نتیجه نخواهند رسید.

تأخیر در برگزاری نشست گروه‌های فنی

در حالی که یک روز پس از دیدار رییسان هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ دو طرف در قطر، انتظار می‌رفت که مذاکرات روز دوشنبه آغاز شوند، اما برای ششمین روز پی‌هم گروه‌های فنی هیئت‌های دو طرف، نشستی نداشته‌اند.

شام یک‌شنبه، رییسان هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دیدار شان بر ادامۀ مذاکرات و نیز توحید آجندای این مذاکرات، گفت‌و گو کردند.

از آغاز دور دوم مذاکرات ده روز می‌گذرد، اما هیئت‌های دو طرف تنها سه نشست را برای توحید آجندای مذاکرات برگذار کرده‌اند.

این کند کاری‌ها با واکنش رییس شورای عالی مصالحۀ ملی رو به‌رو شده‌است و از دو طرف می‌خواهد که برای به نتیجه رسیدن این روند، کارهای شان را سرعت بیشتر بدهند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، گفت: "هیئت ما آمادۀ مذاکره دربارۀ هرگونه موضوعی است که از سوی طرف مقابل مطرح شود، این هیئت انعطاف‌پذیر و تصمیم گیرنده دربارۀ آجندای مذاکرات است. هیئت ما در این مذاکرات به یکی از خواست‌های مهم مردم افغانستان که کاهش چشم گیر خشونت‌ها و تأمین‌ آتش‌بس فراگیر است، پا فشاری خواهد کرد."

از سویی هم، عبدالله روز دوشنبه با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور دیدار کرد و هر دو طرف کاهش خشونت‌ها و تأمین آتش‌بس را در این مذاکرات، مهم دانستند.

منصور: پیش از پیشرفت در مذاکرات دربارۀ مشروعیت جنگ گفت‌وگو شود

نزدیک به دو هفته می‌شود که دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شده‌است.

تصویر بندانگشتی

عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که اعضای این هیئت تصمیم گرفته‌اند تا پیش از پیشرفت در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان، نخست باید دربارۀ مشروعیت جنگ در افغانستان گفت‌وگو شود.

آقای منصور روز دوشنبه (۲۹ جدی) در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز افزود که نیاز است تا نخست بحث جنگ و صلح بر بنیاد دین روشن شود و سپس به بحث‌های دیگری پرداخته شود.

او تأکید کرد تا زمانی که این موضوع روشن نشود، مذاکرات صلح به نتیجه نخواهند رسید.

تأخیر در برگزاری نشست گروه‌های فنی

در حالی که یک روز پس از دیدار رییسان هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ دو طرف در قطر، انتظار می‌رفت که مذاکرات روز دوشنبه آغاز شوند، اما برای ششمین روز پی‌هم گروه‌های فنی هیئت‌های دو طرف، نشستی نداشته‌اند.

شام یک‌شنبه، رییسان هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دیدار شان بر ادامۀ مذاکرات و نیز توحید آجندای این مذاکرات، گفت‌و گو کردند.

از آغاز دور دوم مذاکرات ده روز می‌گذرد، اما هیئت‌های دو طرف تنها سه نشست را برای توحید آجندای مذاکرات برگذار کرده‌اند.

این کند کاری‌ها با واکنش رییس شورای عالی مصالحۀ ملی رو به‌رو شده‌است و از دو طرف می‌خواهد که برای به نتیجه رسیدن این روند، کارهای شان را سرعت بیشتر بدهند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، گفت: "هیئت ما آمادۀ مذاکره دربارۀ هرگونه موضوعی است که از سوی طرف مقابل مطرح شود، این هیئت انعطاف‌پذیر و تصمیم گیرنده دربارۀ آجندای مذاکرات است. هیئت ما در این مذاکرات به یکی از خواست‌های مهم مردم افغانستان که کاهش چشم گیر خشونت‌ها و تأمین‌ آتش‌بس فراگیر است، پا فشاری خواهد کرد."

از سویی هم، عبدالله روز دوشنبه با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور دیدار کرد و هر دو طرف کاهش خشونت‌ها و تأمین آتش‌بس را در این مذاکرات، مهم دانستند.

هم‌رسانی کنید