تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان هرات سفر رییس‌جمهور به این ولایت رابی دستاورد می‌دانند

باشنده‌گان ولایت هرات، سفر اخیر رییس‌جمهور غنی به این ولایت را بی دستاورد می‌دانند و می‌گویند که نتیجۀ این سفر تنها تغییر نام میدان هوایی هرات و دیدار با افراد از پیش مشخص شده از سوی مقام‌های هرات، بود.

در همین حال، شماری از کسانی که به نشست‌های رییس‌جمهور در هرات دعودت شده بودند می‌گویند، به‌علت انتقادهایی که از اوضاع جاری این ولایت داشتند از رفتن شان نزد رییس‌جمهور جلوگیری شد.

حلیمه پژواک، فعال جامعۀ مدنی هرات گفت: «شش ماه بود که ما از ادارات تحقیقات داشتیم و قرار بود یافته‌ها و چشم‌دید‌های خورا به رییس‌جمهور بازگو کنیم، اما به ما اجازه ندادند که با رییس‌جمهور دیدار داشته باشیم.»

شکیب پردیس، باشندۀ هرات نیز افزود: «توقع داشتیم که خواست‌های مردم هرات را در راستای اقتصاد، صلح و اشتغال زایی با رییس‌جمهور مطرح کنیم، اما به ما اجازه داده نشد.»

ثریا کریمی، فعال عرصۀ حقوق‌ زن در هرات که در نشست رییس‌جمهور با زنان در این ولایت شرکت کرده بود، می‌گوید بیشتر شرکت کننده‌گان این نشست کارمندان حکومت بود و به افراد دیگر فرصت حضور داده نشده بود: «زمانی که خواستیم با رییس‌جمهور ملاقات کنیم، اما از سوی چند بانو به ما اخطار داده شد که اگر شما درخواست، انتقاد و یا حرفی داشته باشید توسط نیروهای پی پی اس مورد خشونت قرار می‌گیرید.»

با این حال، رییس‌جمهورغنی در بخشی از سخنانش به هراتیان - که در یوتیوب ارگ پخش شده‌است – از حفظ آزادی بیان در مذاکرات صلح سخن می‌زند.

این در حالی است که شماری از خبرنگاران در هرات می‌گویند به آنان اجازه داده نشد تا دیدارهای رییس‌جمهور در این ولایت را پوشش دهند. به‌گفتۀ آنان، رییس‌جمهور چیزی را که می‌گوید و چیزی را که در عمل نشان می‌دهد، متفاوت است.

فرهاد جویا، خبرنگار در هرات گفت: «با حرکتی که دیروز رییس‌جمهور و خود ارگ در قبال رسانه‌ها و خبرنگاران انجام دادند، این احساس به تمام خبرنگاران دست می‌دهد که دولت افغانستان هیچ اهمیتی به آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران ندارد.»

سفرهای رییس‌جمهور به هرات همیشه با حاشیه‌هایی به همراه بوده‌است.

در سفر ماه قوس سال ۱۳۹۷ رییس‌جمهور به ولایت هرات، یک جوان که در هنگام سخنرانی رییس‌جمهور غنی اعتراض کرد، از سوی محافظان رییس‌جمهور لت و کوب شد و سپس خانوادۀ این جوان گفتند که او از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌است.

باشنده‌گان هرات سفر رییس‌جمهور به این ولایت رابی دستاورد می‌دانند

شماری از فعالان جامعه مدنی می‌گویند که به‌علت انتقادهایی که از اوضاع جاری این ولایت داشتند از رفتن شان نزد رییس‌جمهور جلوگیری شد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولایت هرات، سفر اخیر رییس‌جمهور غنی به این ولایت را بی دستاورد می‌دانند و می‌گویند که نتیجۀ این سفر تنها تغییر نام میدان هوایی هرات و دیدار با افراد از پیش مشخص شده از سوی مقام‌های هرات، بود.

در همین حال، شماری از کسانی که به نشست‌های رییس‌جمهور در هرات دعودت شده بودند می‌گویند، به‌علت انتقادهایی که از اوضاع جاری این ولایت داشتند از رفتن شان نزد رییس‌جمهور جلوگیری شد.

حلیمه پژواک، فعال جامعۀ مدنی هرات گفت: «شش ماه بود که ما از ادارات تحقیقات داشتیم و قرار بود یافته‌ها و چشم‌دید‌های خورا به رییس‌جمهور بازگو کنیم، اما به ما اجازه ندادند که با رییس‌جمهور دیدار داشته باشیم.»

شکیب پردیس، باشندۀ هرات نیز افزود: «توقع داشتیم که خواست‌های مردم هرات را در راستای اقتصاد، صلح و اشتغال زایی با رییس‌جمهور مطرح کنیم، اما به ما اجازه داده نشد.»

ثریا کریمی، فعال عرصۀ حقوق‌ زن در هرات که در نشست رییس‌جمهور با زنان در این ولایت شرکت کرده بود، می‌گوید بیشتر شرکت کننده‌گان این نشست کارمندان حکومت بود و به افراد دیگر فرصت حضور داده نشده بود: «زمانی که خواستیم با رییس‌جمهور ملاقات کنیم، اما از سوی چند بانو به ما اخطار داده شد که اگر شما درخواست، انتقاد و یا حرفی داشته باشید توسط نیروهای پی پی اس مورد خشونت قرار می‌گیرید.»

با این حال، رییس‌جمهورغنی در بخشی از سخنانش به هراتیان - که در یوتیوب ارگ پخش شده‌است – از حفظ آزادی بیان در مذاکرات صلح سخن می‌زند.

این در حالی است که شماری از خبرنگاران در هرات می‌گویند به آنان اجازه داده نشد تا دیدارهای رییس‌جمهور در این ولایت را پوشش دهند. به‌گفتۀ آنان، رییس‌جمهور چیزی را که می‌گوید و چیزی را که در عمل نشان می‌دهد، متفاوت است.

فرهاد جویا، خبرنگار در هرات گفت: «با حرکتی که دیروز رییس‌جمهور و خود ارگ در قبال رسانه‌ها و خبرنگاران انجام دادند، این احساس به تمام خبرنگاران دست می‌دهد که دولت افغانستان هیچ اهمیتی به آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران ندارد.»

سفرهای رییس‌جمهور به هرات همیشه با حاشیه‌هایی به همراه بوده‌است.

در سفر ماه قوس سال ۱۳۹۷ رییس‌جمهور به ولایت هرات، یک جوان که در هنگام سخنرانی رییس‌جمهور غنی اعتراض کرد، از سوی محافظان رییس‌جمهور لت و کوب شد و سپس خانوادۀ این جوان گفتند که او از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌است.

هم‌رسانی کنید