Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالهادی ارغندیوال از مقام‌اش به حیث وزیر مالیه برکنار شد

رییس جمهور اشرف غنی در فرمانی عبدالهادی ارغندیوال را از مقام اش به حیث وزیر مالیه کشور، برکنار کرد. 

اداره امور ریاست جمهوری در یک خبرنامه می گوید که می گوید که آقای غنی محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین کرده است.

آقای خالد پاینده به حیث معین وزارت مالیه کارکرده است.

درحکم رییس جمهور دلایل عزل وزیر مالیه ،تعلل در گرد آوری عواید، نبود همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی، نبود تعهد به ارزش های حکومتداری و سرپیچی ازدستورهای ریاست جمهوری گفته شده اند.

آقای ارغندیوال در ماه حمل سال روان هجری خورشیدی به حیث سرپرست وزارت مالیه گاشته شد. او در ماه قوس سال روان هجری خورشیدی از سوی پارلمان رأی اعتماد گرفت.

عبدالهادی ارغندیوال از مقام‌اش به حیث وزیر مالیه برکنار شد

رییس جمهور اشرف غنی محمد خالد خالد پاینده را به حیث سرپرست وزارت مالیه گماشت.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی در فرمانی عبدالهادی ارغندیوال را از مقام اش به حیث وزیر مالیه کشور، برکنار کرد. 

اداره امور ریاست جمهوری در یک خبرنامه می گوید که می گوید که آقای غنی محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین کرده است.

آقای خالد پاینده به حیث معین وزارت مالیه کارکرده است.

درحکم رییس جمهور دلایل عزل وزیر مالیه ،تعلل در گرد آوری عواید، نبود همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی، نبود تعهد به ارزش های حکومتداری و سرپیچی ازدستورهای ریاست جمهوری گفته شده اند.

آقای ارغندیوال در ماه حمل سال روان هجری خورشیدی به حیث سرپرست وزارت مالیه گاشته شد. او در ماه قوس سال روان هجری خورشیدی از سوی پارلمان رأی اعتماد گرفت.

هم‌رسانی کنید