Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیست زندانی افغان از دُبی آزاد و به کابل انتقال داده شدند

مسؤولان سفارت افغانستان در امارات متحدۀ عرب می‌گویند که به‌ تازه‌گی بیش از بیست زندانی افغان که در دُبی زندانی بودند، آزاد و به کابل انتقال داده شدند.

مسعود عزیزی، جنرال قنسل افغانستان در دُبی، می‌گوید که در هشت ماه اخیر بیش از ۲۰۰ افغان که در دُبی زندانی بودند، آزاد شده‌اند.

آقای عزیزی می‌گوید که هزینۀ انتقال افغان‌های آزاد شده به کابل را حکومت افغانستان پرداخته‌ است: «خوش بختانه ما در هشت ماه اخیر بیش از دوصد و ده تن از زندانیان را به کشور انتقال دادیم. فردا دو نفر دیگر هم از زندان در دُبی رها می‌‎شود که آنان را نیز می‌فرستیم و در مجموع توجه خاص مان دربارۀ زندانیان است.»

این افغان‌ها به جرم‌های گوناگون ماه‌ها در دُبی زندانی بودند.

عبدالله عزیز میر، یکی از این افغان‌ها است که می‌گوید ماه‌ها در دُبی زندانی بود:«در این‌جا کسی از ما پرسان نمی‌کرد. حال پرسان شد و ما را از زندان بیرون کردند.»

اختر محمد، زندانی رها شدۀ دیگر نیز افزود: «پس از پنج ماه از زندان رها شدیم.»

بربنیاد آمارها، ده‌ها هزار افغان هم‌اکنون در دُبی سرگرم کار استند. شهر دُبی مقصد کاری بسیاری از افغان‌ها است.

بیست زندانی افغان از دُبی آزاد و به کابل انتقال داده شدند

مسعود عزیزی، جنرال قنسل افغانستان در دُبی، می‌گوید که در هشت ماه اخیر بیش از ۲۰۰ افغان که در دُبی زندانی بودند، آزاد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان سفارت افغانستان در امارات متحدۀ عرب می‌گویند که به‌ تازه‌گی بیش از بیست زندانی افغان که در دُبی زندانی بودند، آزاد و به کابل انتقال داده شدند.

مسعود عزیزی، جنرال قنسل افغانستان در دُبی، می‌گوید که در هشت ماه اخیر بیش از ۲۰۰ افغان که در دُبی زندانی بودند، آزاد شده‌اند.

آقای عزیزی می‌گوید که هزینۀ انتقال افغان‌های آزاد شده به کابل را حکومت افغانستان پرداخته‌ است: «خوش بختانه ما در هشت ماه اخیر بیش از دوصد و ده تن از زندانیان را به کشور انتقال دادیم. فردا دو نفر دیگر هم از زندان در دُبی رها می‌‎شود که آنان را نیز می‌فرستیم و در مجموع توجه خاص مان دربارۀ زندانیان است.»

این افغان‌ها به جرم‌های گوناگون ماه‌ها در دُبی زندانی بودند.

عبدالله عزیز میر، یکی از این افغان‌ها است که می‌گوید ماه‌ها در دُبی زندانی بود:«در این‌جا کسی از ما پرسان نمی‌کرد. حال پرسان شد و ما را از زندان بیرون کردند.»

اختر محمد، زندانی رها شدۀ دیگر نیز افزود: «پس از پنج ماه از زندان رها شدیم.»

بربنیاد آمارها، ده‌ها هزار افغان هم‌اکنون در دُبی سرگرم کار استند. شهر دُبی مقصد کاری بسیاری از افغان‌ها است.

هم‌رسانی کنید