Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر وارد تهران شد

محمدنعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان امروز (سه‌شنبه، ۷ دلو) می‌گوید که یک هیئت این گر‌وه که در راس آن ملا برادر، معاون سیاسی این گروه است، به‌دعوت مقام‌های ایرانی به این کشور سفر کرده‌است.

محمدنعیم افزود که این هیئت طالبان با مقام‌های ایرانی دربارۀ دو کشور، وضعیت مهاجرین افغان، وضعیت کنونی افغانستان و منطقه، گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر هیئت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور غنی روز گذشته در نشست کابینه گفت که یک فصل تازه در مناسبات کابل با واشنگتن باز شده‌است و امریکا، افغانستان را همچون شریک بنیادی‌اش می‌داند.

او تأکید کرد که امریکا توافقنامه امریکا با طالبان را به‌گونۀ سریع بررسی می‌کند و پس از بررسی‌ها، حکومت امریکا برای دست‌یابی به یک نقشۀ راۀ مشترک دربارۀ این توافقنامه با کابل نیز، مشوره خواهد کرد.

او افزود: "یک فصل نو در مناسبات ما با شریک عمدۀ ما ایالات متحده امریکا باز شده‌است که دوام می‌کند. شکل مناسبات ما در سطح عالی دولت با دولت خواهد بود."

او می‌افزاید: "یک بررسی سریع قرارداد امریکا با طالبان از طرف شورای امنیت امریکا صورت خواهد گرفت و بعد از آن یک مشورۀ اساسی همراه ما صورت خواهد گرفت."

اما محمدنعیم، سخن‌گوی طالبان در پیامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این گروه به عملی شدن تعهدات‌اش در توافقنامۀ دوحه متعهد است و تأکید می‌کند که اگر هدف از حکومت تازۀ امریکا دریافت اطلاعات دربارۀ این توافقنامه باشد، این گروه مشکلی ندارد.

او افزود: "ما به تعهداتی که در توافقنامه نموده‌ایم، به آن ملتزم می‌باشیم و از جانب مقابل هم می‌خواهیم که به تعهدات خویش ملتزم باشد."

ادریس رحمانی، آگاۀ سیاست‌های افغانستان – امریکا در بارۀ روند صلح افغانستان می‌گوید: "من فکر می‌کنم که آقای جو بایدن (رییس‌جمهور امریکا) به روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد و این که به افغانستان در این وقت اولویت بدهد، یک کمی دور از امکان به نظر می‌رسد."

انتظار می‌رود که در میانه‌های ماه آیندۀ میلادی موضع امریکا دربارۀ روند صلح افغانستان و نیز چه‌گونه‌گی حضور سربازان ناتو در یک نشست وزیران دفاع ناتو، مشخص شود.

یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر وارد تهران شد

سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این هیئت طالبان با مقام‌های ایرانی دربارۀ وضعیت کنونی افغانستان و منطقه، گفت‌وگو خواهد کرد.

Thumbnail

محمدنعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان امروز (سه‌شنبه، ۷ دلو) می‌گوید که یک هیئت این گر‌وه که در راس آن ملا برادر، معاون سیاسی این گروه است، به‌دعوت مقام‌های ایرانی به این کشور سفر کرده‌است.

محمدنعیم افزود که این هیئت طالبان با مقام‌های ایرانی دربارۀ دو کشور، وضعیت مهاجرین افغان، وضعیت کنونی افغانستان و منطقه، گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر هیئت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور غنی روز گذشته در نشست کابینه گفت که یک فصل تازه در مناسبات کابل با واشنگتن باز شده‌است و امریکا، افغانستان را همچون شریک بنیادی‌اش می‌داند.

او تأکید کرد که امریکا توافقنامه امریکا با طالبان را به‌گونۀ سریع بررسی می‌کند و پس از بررسی‌ها، حکومت امریکا برای دست‌یابی به یک نقشۀ راۀ مشترک دربارۀ این توافقنامه با کابل نیز، مشوره خواهد کرد.

او افزود: "یک فصل نو در مناسبات ما با شریک عمدۀ ما ایالات متحده امریکا باز شده‌است که دوام می‌کند. شکل مناسبات ما در سطح عالی دولت با دولت خواهد بود."

او می‌افزاید: "یک بررسی سریع قرارداد امریکا با طالبان از طرف شورای امنیت امریکا صورت خواهد گرفت و بعد از آن یک مشورۀ اساسی همراه ما صورت خواهد گرفت."

اما محمدنعیم، سخن‌گوی طالبان در پیامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این گروه به عملی شدن تعهدات‌اش در توافقنامۀ دوحه متعهد است و تأکید می‌کند که اگر هدف از حکومت تازۀ امریکا دریافت اطلاعات دربارۀ این توافقنامه باشد، این گروه مشکلی ندارد.

او افزود: "ما به تعهداتی که در توافقنامه نموده‌ایم، به آن ملتزم می‌باشیم و از جانب مقابل هم می‌خواهیم که به تعهدات خویش ملتزم باشد."

ادریس رحمانی، آگاۀ سیاست‌های افغانستان – امریکا در بارۀ روند صلح افغانستان می‌گوید: "من فکر می‌کنم که آقای جو بایدن (رییس‌جمهور امریکا) به روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد و این که به افغانستان در این وقت اولویت بدهد، یک کمی دور از امکان به نظر می‌رسد."

انتظار می‌رود که در میانه‌های ماه آیندۀ میلادی موضع امریکا دربارۀ روند صلح افغانستان و نیز چه‌گونه‌گی حضور سربازان ناتو در یک نشست وزیران دفاع ناتو، مشخص شود.

هم‌رسانی کنید