Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معاون شورای ولایتی کندز در انفجاری در این ولایت جان باخت

معاون شورای ولایتی کندز  دریک انفجار صبح امروز درمرکز  این ولایت زخمی شد، شام امروز جان باخت.

ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز با تأیید این خبر می‌گوید که مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی شده بودند، و هنگامی که صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز از آنجا می‌گذشت مواد انفجاری از راه دور انفجار داده شد.

در این رویداد دو نگهبان آقای امیری زخم برداشته اند.

اعضای خانواده و دوستان معاون شورای ولایتی کندز این حمله را وحشیانه می دانند و از حکومت می خواهند که عاملان این حمله را شناسایی و به کیفر برسانند.

صفی الله امیری یکی ازجوان ترین  اعضای شورای ولایتی درسطح کشور بود.

در چند ماه گذشته حمله های هدفمندانه  بر جان خبرنگاران، اعضای نهاد های جامعه مدنی و مقام های دولتی افزایش بی پیشینه یی داشته اند.

اما مسوولیت بسیاری از این حمله ها را گروهی نمی پذیرد.

معاون شورای ولایتی کندز در انفجاری در این ولایت جان باخت

رییس شورای ولایتی کندز می‌گوید که این رویداد بامداد امروز در شهر کندز هنگامی رخ داد که صفی‌الله امیری از خانه‌اش بیرون شد.

Thumbnail

معاون شورای ولایتی کندز  دریک انفجار صبح امروز درمرکز  این ولایت زخمی شد، شام امروز جان باخت.

ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز با تأیید این خبر می‌گوید که مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی شده بودند، و هنگامی که صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز از آنجا می‌گذشت مواد انفجاری از راه دور انفجار داده شد.

در این رویداد دو نگهبان آقای امیری زخم برداشته اند.

اعضای خانواده و دوستان معاون شورای ولایتی کندز این حمله را وحشیانه می دانند و از حکومت می خواهند که عاملان این حمله را شناسایی و به کیفر برسانند.

صفی الله امیری یکی ازجوان ترین  اعضای شورای ولایتی درسطح کشور بود.

در چند ماه گذشته حمله های هدفمندانه  بر جان خبرنگاران، اعضای نهاد های جامعه مدنی و مقام های دولتی افزایش بی پیشینه یی داشته اند.

اما مسوولیت بسیاری از این حمله ها را گروهی نمی پذیرد.

هم‌رسانی کنید