تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان حکومت رییس جمهور غنی را یگانه مانع صلح می‌دانند

عباس استانکزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان که با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه به مسکو رفته است در یک نشست خبری حکومت آقای غنی در کابل را یگانه مانع صلح در برابر صلح در افغانستان خواند و نیز تأکید کرد که حضور نیروهای خارجی در کشور همچنان باعث ادامه جنگ خواهد شد.

در این نشست که از سوی شبکه اسپوتنیک روسیه نشر شد، آقای استانکزی گفت که اگر آقای غنی امروز هم کنار برود و قربانی دهد و توافق کند که حکومت تازه بیاید، صلح در افغانستان خواهد آمد. 

او گفت: «آقای اشرف غنی شما دیدید که در بیانیه های مختلف خود، حرف های مختلف می گویند... حتا شما می بینید که چند وقت پیشتر در یکی از کنفرانس های خود یا در بیانات خود گفتند که اگر حکومت آینده بیاید بازهم من حکومت می باشم، من رییس جمهور افغانستان می باشم. آن ها تا این اندازه بالای قدرت تکیه کرده اند و شما می بینید که تمام روز به ناتو و به امریکا می روند لابی می کنند تا عمر حکومت خود را دراز کند.»

او گفت: «یگانه علتی یا یگانه بندی که در مقابل صلح است، فعلاً اداره اشرف غنی است که آن ها نمی خواهند... یکی از عدم صداقت آن این است که تیمی را که آنان انتخاب کرده اند (برای مذاکرات)، برای شان صلاحیت مکمل نداده اند.»

آقای استانکزی گفت که "اداره کابل" مسوولیت تأمین امنیت کابل را دارد. او می گوید که آنان در کابل فعالیتی را انجام نمی دهند به خاطری که آنان تعهد کرده اند که در شهرهای کلان فعالیت نکنند.  

آقای استانکزی افزود که حکومت در کابل در برابر صلح مانع ایجاد می کند. او گفت که در حضور نیروهای خارجی آنان سلاح شان را به رمین نمی گذارند.

او گفت که آنان از کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان می خواهند که از روند صلح افغانستان حمایت کنند.

آقای استانکزی گفت که گفت که آنان با تیم مذاکراتی امریکا در رابطه با عملی کردن توافقنامه دوحه روزانه در تماس استند.

طالبان حکومت رییس جمهور غنی را یگانه مانع صلح می‌دانند

عباس استانکزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان می گوید که در حضور نیروهای خارجی آنان سلاح شان را به رمین نمی گذارند.

Thumbnail

عباس استانکزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان که با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه به مسکو رفته است در یک نشست خبری حکومت آقای غنی در کابل را یگانه مانع صلح در برابر صلح در افغانستان خواند و نیز تأکید کرد که حضور نیروهای خارجی در کشور همچنان باعث ادامه جنگ خواهد شد.

در این نشست که از سوی شبکه اسپوتنیک روسیه نشر شد، آقای استانکزی گفت که اگر آقای غنی امروز هم کنار برود و قربانی دهد و توافق کند که حکومت تازه بیاید، صلح در افغانستان خواهد آمد. 

او گفت: «آقای اشرف غنی شما دیدید که در بیانیه های مختلف خود، حرف های مختلف می گویند... حتا شما می بینید که چند وقت پیشتر در یکی از کنفرانس های خود یا در بیانات خود گفتند که اگر حکومت آینده بیاید بازهم من حکومت می باشم، من رییس جمهور افغانستان می باشم. آن ها تا این اندازه بالای قدرت تکیه کرده اند و شما می بینید که تمام روز به ناتو و به امریکا می روند لابی می کنند تا عمر حکومت خود را دراز کند.»

او گفت: «یگانه علتی یا یگانه بندی که در مقابل صلح است، فعلاً اداره اشرف غنی است که آن ها نمی خواهند... یکی از عدم صداقت آن این است که تیمی را که آنان انتخاب کرده اند (برای مذاکرات)، برای شان صلاحیت مکمل نداده اند.»

آقای استانکزی گفت که "اداره کابل" مسوولیت تأمین امنیت کابل را دارد. او می گوید که آنان در کابل فعالیتی را انجام نمی دهند به خاطری که آنان تعهد کرده اند که در شهرهای کلان فعالیت نکنند.  

آقای استانکزی افزود که حکومت در کابل در برابر صلح مانع ایجاد می کند. او گفت که در حضور نیروهای خارجی آنان سلاح شان را به رمین نمی گذارند.

او گفت که آنان از کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان می خواهند که از روند صلح افغانستان حمایت کنند.

آقای استانکزی گفت که گفت که آنان با تیم مذاکراتی امریکا در رابطه با عملی کردن توافقنامه دوحه روزانه در تماس استند.

هم‌رسانی کنید