Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واشنگتن پایبندی طالبان به توافق صلح را به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند

جِک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، می‌‎گوید که واشنگتن، چگونگی پایبندی طالبان را به توافق‌نامۀ دوحه به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند و سپس تصمیم خواهد گرفت که چگونه به‌پیش برود.

سولیوان که شام روز گذشته در انستیتیوت صلح امریکا سخن می‌زد، گفت که طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکرات واقعی داشته باشند نه ساختگی: «ما اکنون اندازۀ پایبندی طالبان را به سه شرط بررسی می‌کنیم و بربنیاد آن، دربارۀ شمار نیروها و راهبرد دیپلوماتیک مان تصمیم خواهیم گرفت.»

مشاور امنیت ملی جو بایدن هم‌چنین گفت که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش بدهند: «توافق‌نامۀ دوحه، بر طالبان شرایط قابل توجهی گذاشته است که سه شرط آن برای ما بسیار مهم استند. نخست این است که آنان به‌گونۀ جدی و پایدار روابط شان را با گروه‌های هراس‌افگن به‌شمول القاعده قطع کنند. دوم این که سطح خشونت‌ها را به اندازۀ معناداری کاهش دهند و به آتش‌بس کمک کنند. سوم این‌که به‌گونۀ واقعی، نه ساختگی، با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند.»

سولیوان افزود که امریکا از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی می‌کند: «حکومت گذشته، مذاکرات را میان ذی نفعان در افغانستان برای یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار برای پایان دادن به منازعه تنظیم کرد و از آن پشتیبانی کرد. ما از چارچوب اصلی این کار بسیار پشتیبانی می‌کنیم.»

در همین حال، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان که دربارۀ روابط دو جانبه و مسالۀ افغانستان با وزیر خارجه امریکا گفت‌وگو کرده‌است، می‌گوید که امیدوار است مذاکرات صلح افغانستان در دوحه ادامه یابند.

او از رهبران افغانستان می‌خواهد که از این فرصت استفاده کنند: «پاکستان پیوسته گفته‌است که برای منازعه افغانستان، راه حل نظامی وجود ندارد و یک توافق سیاسی مبتنی بر مذاکره، تنها راه پیش رو است. این موقف اصولی ما هنگامی تصدیق شد که تمامی طرف‌های درگیر در این منازعه، توافق کردند که از راه گفت‌وگو به دنبال یک راه حل باشند. پاکستان از روند صلح پشتیبانی کرده‌است و تاکنون به پیشرفت آن، همکاری مثبت کرده‌است.»

این در حالی است که شب گذشته رییس‌جمهور غنی در سخنانش در مجمع امنیتی آسپین گفت که قرار است یک تیم از امریکا به افغانستان بیاید تا چگونگی روند صلح را ارزیابی کند.

واشنگتن پایبندی طالبان به توافق صلح را به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند

شب گذشته رییس‌جمهور غنی در سخنانش در مجمع امنیتی آسپین گفت که قرار است یک تیم از امریکا به افغانستان بیاید تا چگونگی روند صلح را ارزیابی کند.

Thumbnail

جِک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، می‌‎گوید که واشنگتن، چگونگی پایبندی طالبان را به توافق‌نامۀ دوحه به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند و سپس تصمیم خواهد گرفت که چگونه به‌پیش برود.

سولیوان که شام روز گذشته در انستیتیوت صلح امریکا سخن می‌زد، گفت که طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکرات واقعی داشته باشند نه ساختگی: «ما اکنون اندازۀ پایبندی طالبان را به سه شرط بررسی می‌کنیم و بربنیاد آن، دربارۀ شمار نیروها و راهبرد دیپلوماتیک مان تصمیم خواهیم گرفت.»

مشاور امنیت ملی جو بایدن هم‌چنین گفت که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش بدهند: «توافق‌نامۀ دوحه، بر طالبان شرایط قابل توجهی گذاشته است که سه شرط آن برای ما بسیار مهم استند. نخست این است که آنان به‌گونۀ جدی و پایدار روابط شان را با گروه‌های هراس‌افگن به‌شمول القاعده قطع کنند. دوم این که سطح خشونت‌ها را به اندازۀ معناداری کاهش دهند و به آتش‌بس کمک کنند. سوم این‌که به‌گونۀ واقعی، نه ساختگی، با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند.»

سولیوان افزود که امریکا از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی می‌کند: «حکومت گذشته، مذاکرات را میان ذی نفعان در افغانستان برای یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار برای پایان دادن به منازعه تنظیم کرد و از آن پشتیبانی کرد. ما از چارچوب اصلی این کار بسیار پشتیبانی می‌کنیم.»

در همین حال، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان که دربارۀ روابط دو جانبه و مسالۀ افغانستان با وزیر خارجه امریکا گفت‌وگو کرده‌است، می‌گوید که امیدوار است مذاکرات صلح افغانستان در دوحه ادامه یابند.

او از رهبران افغانستان می‌خواهد که از این فرصت استفاده کنند: «پاکستان پیوسته گفته‌است که برای منازعه افغانستان، راه حل نظامی وجود ندارد و یک توافق سیاسی مبتنی بر مذاکره، تنها راه پیش رو است. این موقف اصولی ما هنگامی تصدیق شد که تمامی طرف‌های درگیر در این منازعه، توافق کردند که از راه گفت‌وگو به دنبال یک راه حل باشند. پاکستان از روند صلح پشتیبانی کرده‌است و تاکنون به پیشرفت آن، همکاری مثبت کرده‌است.»

این در حالی است که شب گذشته رییس‌جمهور غنی در سخنانش در مجمع امنیتی آسپین گفت که قرار است یک تیم از امریکا به افغانستان بیاید تا چگونگی روند صلح را ارزیابی کند.

هم‌رسانی کنید