Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار یونس قانونی از پیامدهای مطرح‌شدن طرح حکومت موقت

همزمان با مطرح شدن طرح حکومت میان سیاست‌گران کشور، محمد یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که در شرایط کنونی مطرح ساختن این موضوع، جاده باز کردن برای طالبان است.

آقای قانونی که امروز پنج‌شنبه در نشست شکل گیری جریان سیاسی «موج اعتدال و هم‌سویی» در کابل سخن می‌زد، از پیامدهای مطرح شدن طرح حکومت موقت هشدار داد.

قانونی می‌پرسد که آیا پس از حکومت موقت روشن است که طالبان به انتخابات تن بدهند و یا این گروه زعیم آینده کشور را از طریق شورای حل و عقد انتخاب کنند: «پایان دور انتقال که دوستان مطرح می‌کنند آیا انتخابات خواهد بود؟ یا شورای حل و عقد؟ یا امارت براساس فقه اسلامی؟»

یونس آقای قانونی، از کار روی پیش‌نویس یک طرح صلح از سوی سیاست‌گران بیرون از حکومت سخن می‌زند و می‌گوید که بربنیاد این طرح اگر مذاکرات صلح به نتیجه نرسند گزینه دومی دفاع مشترک و بسیج ملی خواهد بود: «دفاع مشترک ملی، نیروهای جهاد و مقاومت، نسل جوان، نیروهای ضد طالبان – اکنون که با فکر طالبانی مخالف استند؛ چه نسل مابعد ۲۰۰۱ و چه نسل ماقبل ۲۰۰۱، یک لشکر ۲۰ میلیونی در دل این سرزمین وجود دارد – می‌تواند خلایی را که در نبود قوای خارجی بوجود می‌آید پر کند.»

آقای قانونی، حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی را به پنهان کاری در روند صلح متهم می‌سازد و می‌گوید که هرچند با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مشکلی ندارد، اما به باور او تا اکنون آیندۀ کشور نا روشن باقی مانده‌است.

فرخنده زهرا نادری، عضور رهبری شورای عالی مصالحه ملی که نیز در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «ما ضرورت داریم که بدانیم کدام حکومت موقت؟ آیا ما روی حکومت موقت بعد از حکومت نجیب‌الله  صحبت می‌کنیم و آغاز یک فصل جدیدی مانند کنفرانس بن؟»

با این همه، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می‌گوید که چگونگی حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو که قرار است تا دوازده روز دیگر برگزار شود، مشخص خواهد شد: «درباره آینده حضور ناتو در افغانستان در نشست ماه روان  وزیران دفاع مان بحث خواهیم کرد؛ زیرا ما با یک معضل واقعی روبه‌رو هستیم: یا ترک همانطور که در توافق‌نامه طالبان و ایالات متحده آمده‌است، یا ماندن. همچنان بررسی خواهیم کرد که آیا طالبان به شرایط مندرج در توافق‌نامه عمل کرده‌اند یا نه.»

این همه مشکلات در حاشیه دور دوم مذاکرات صلح در حالی برجسته شده‌اند که از هژده روز بدینسو این مذاکرات متوقف شده‌‌اند.

هشدار یونس قانونی از پیامدهای مطرح‌شدن طرح حکومت موقت

یونس آقای قانونی، از کار روی پیش‌نویس یک طرح صلح از سوی سیاست‌گران بیرون از حکومت سخن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با مطرح شدن طرح حکومت میان سیاست‌گران کشور، محمد یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که در شرایط کنونی مطرح ساختن این موضوع، جاده باز کردن برای طالبان است.

آقای قانونی که امروز پنج‌شنبه در نشست شکل گیری جریان سیاسی «موج اعتدال و هم‌سویی» در کابل سخن می‌زد، از پیامدهای مطرح شدن طرح حکومت موقت هشدار داد.

قانونی می‌پرسد که آیا پس از حکومت موقت روشن است که طالبان به انتخابات تن بدهند و یا این گروه زعیم آینده کشور را از طریق شورای حل و عقد انتخاب کنند: «پایان دور انتقال که دوستان مطرح می‌کنند آیا انتخابات خواهد بود؟ یا شورای حل و عقد؟ یا امارت براساس فقه اسلامی؟»

یونس آقای قانونی، از کار روی پیش‌نویس یک طرح صلح از سوی سیاست‌گران بیرون از حکومت سخن می‌زند و می‌گوید که بربنیاد این طرح اگر مذاکرات صلح به نتیجه نرسند گزینه دومی دفاع مشترک و بسیج ملی خواهد بود: «دفاع مشترک ملی، نیروهای جهاد و مقاومت، نسل جوان، نیروهای ضد طالبان – اکنون که با فکر طالبانی مخالف استند؛ چه نسل مابعد ۲۰۰۱ و چه نسل ماقبل ۲۰۰۱، یک لشکر ۲۰ میلیونی در دل این سرزمین وجود دارد – می‌تواند خلایی را که در نبود قوای خارجی بوجود می‌آید پر کند.»

آقای قانونی، حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی را به پنهان کاری در روند صلح متهم می‌سازد و می‌گوید که هرچند با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مشکلی ندارد، اما به باور او تا اکنون آیندۀ کشور نا روشن باقی مانده‌است.

فرخنده زهرا نادری، عضور رهبری شورای عالی مصالحه ملی که نیز در این نشست شرکت کرده بود، بیان داشت: «ما ضرورت داریم که بدانیم کدام حکومت موقت؟ آیا ما روی حکومت موقت بعد از حکومت نجیب‌الله  صحبت می‌کنیم و آغاز یک فصل جدیدی مانند کنفرانس بن؟»

با این همه، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می‌گوید که چگونگی حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو که قرار است تا دوازده روز دیگر برگزار شود، مشخص خواهد شد: «درباره آینده حضور ناتو در افغانستان در نشست ماه روان  وزیران دفاع مان بحث خواهیم کرد؛ زیرا ما با یک معضل واقعی روبه‌رو هستیم: یا ترک همانطور که در توافق‌نامه طالبان و ایالات متحده آمده‌است، یا ماندن. همچنان بررسی خواهیم کرد که آیا طالبان به شرایط مندرج در توافق‌نامه عمل کرده‌اند یا نه.»

این همه مشکلات در حاشیه دور دوم مذاکرات صلح در حالی برجسته شده‌اند که از هژده روز بدینسو این مذاکرات متوقف شده‌‌اند.

هم‌رسانی کنید