Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دنفورد: پیش از تغییر درنیروهای امریکایی شرایط توافق دوحه عملی شود

جنرال جوزف دنفورد، رییس پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا، تأکید می‌ورزد که پیش از تغییر در شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، باید شرایط توافق‌نامۀ صلح میان واشنگتن و طالبان، عملی شوند.

جنرال جوزف دنفورد در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که آیندۀ افغانستان باید با ارزش‌های کنونی قانون اساسی و با پیشرفت‌های دو دهۀ اخیر این کشور سازگار باشد.

دنفورد اکنون یکی از رییسان گروۀ مطالعه افغانستان است و این گروه از سوی کانگرس امریکا گزارشی دربارۀ افغانستان تهیه کرده‌است.

او گفت: «درک آنان (طالبان) این است که تمامی نیروهای امریکایی در اول ماه می سال ۲۰۲۱، این‌جا را ترک خواهند کرد. ما پیشنهاد کرده‌ایم که نیروهای امریکایی، در اول ماه می ۲۰۲۱ بیرون نشوند؛ مگر این که شرایط توافق‌نامه فبروری ۲۰۲۰ عملی گردند.»

جنرال دنفورد چگونه‌گی پیشرفت را در روند صلح نیز از زاویه دیگری می‌بیند: «ما حقایقی داریم. طرف‌ها در دوحه با هم دیدار می‌کنند و این یک کار مثبت است؛ اما پس از فبروری ۲۰۲۰، پیشرفتی را که فکر می‌کنیم برای تکمیل شدن توافق نیاز است، نداریم.»

در همین‌حال، جنرال دنفورد تأکید می‌ورزد که تصمیم‌گیری دربارۀ آینده افغانستان از آن خود افغانان است: «ما می‌خواهیم به افغانان این فرصت را بدهیم که خودشان دربارۀ آیندۀ شان، آینده‌یی که از بسیاری از افغانان درباره‌اش شنیده‌ایم، تصمیم بگیرند. این آینده باید با ارزش‌های کنونی قانون اساسی و با پیشرفت‌های دو دهه گذشته افغانان سازگار باشد.»

در گزارش گروه مطالعه افغانستان دربارۀ روند صلح، پرداختن به مسایلی چون روشن ساختن آینده نهایی،مستحکم ساختن شرایط برای خروج نهایی نیروهای امریکایی و روشن ساختن تعهد امریکا به نظام کنونی افغانستان، توصیه شده‌است.

دنفورد: پیش از تغییر درنیروهای امریکایی شرایط توافق دوحه عملی شود

دنفورد اکنون یکی از رییسان گروۀ مطالعه افغانستان است و این گروه از سوی کانگرس امریکا گزارشی دربارۀ افغانستان تهیه کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

جنرال جوزف دنفورد، رییس پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا، تأکید می‌ورزد که پیش از تغییر در شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، باید شرایط توافق‌نامۀ صلح میان واشنگتن و طالبان، عملی شوند.

جنرال جوزف دنفورد در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که آیندۀ افغانستان باید با ارزش‌های کنونی قانون اساسی و با پیشرفت‌های دو دهۀ اخیر این کشور سازگار باشد.

دنفورد اکنون یکی از رییسان گروۀ مطالعه افغانستان است و این گروه از سوی کانگرس امریکا گزارشی دربارۀ افغانستان تهیه کرده‌است.

او گفت: «درک آنان (طالبان) این است که تمامی نیروهای امریکایی در اول ماه می سال ۲۰۲۱، این‌جا را ترک خواهند کرد. ما پیشنهاد کرده‌ایم که نیروهای امریکایی، در اول ماه می ۲۰۲۱ بیرون نشوند؛ مگر این که شرایط توافق‌نامه فبروری ۲۰۲۰ عملی گردند.»

جنرال دنفورد چگونه‌گی پیشرفت را در روند صلح نیز از زاویه دیگری می‌بیند: «ما حقایقی داریم. طرف‌ها در دوحه با هم دیدار می‌کنند و این یک کار مثبت است؛ اما پس از فبروری ۲۰۲۰، پیشرفتی را که فکر می‌کنیم برای تکمیل شدن توافق نیاز است، نداریم.»

در همین‌حال، جنرال دنفورد تأکید می‌ورزد که تصمیم‌گیری دربارۀ آینده افغانستان از آن خود افغانان است: «ما می‌خواهیم به افغانان این فرصت را بدهیم که خودشان دربارۀ آیندۀ شان، آینده‌یی که از بسیاری از افغانان درباره‌اش شنیده‌ایم، تصمیم بگیرند. این آینده باید با ارزش‌های کنونی قانون اساسی و با پیشرفت‌های دو دهه گذشته افغانان سازگار باشد.»

در گزارش گروه مطالعه افغانستان دربارۀ روند صلح، پرداختن به مسایلی چون روشن ساختن آینده نهایی،مستحکم ساختن شرایط برای خروج نهایی نیروهای امریکایی و روشن ساختن تعهد امریکا به نظام کنونی افغانستان، توصیه شده‌است.

هم‌رسانی کنید