Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک به تعلیق درآمد

وزارت امور داخله می گوید که وظیفه الله داد فدایی، فرمانده پولیس ولایت میدان وردک، را در پیوند به رویداد ولسوالی بهسود به تعلیق درآورده است و او را به سارنوالی معرفی کرده است.

وزارت امور داخله می گوید که این نهاد در روشنی یافته‌های هیئت بررسی‌کنندهٔ اعتراضات بهسود، ارزیابی اش را به‌گونهٔ همه‌جانبه انجام داده است. 

‏‎وزارت امور داخله می گوید که بر اساس یافته های این هیئت و ارزیابی این وزارت، در رویداد بهسود که به تاریخ دهم دلو سال روان هجری خورشیدی رخ داد، ۱۱ تن از غیرنظامیان جان باختند و ۳۱ تن دیگر زخم برداشته اند. 

‏‎این وزارت می گوید که زخمیان این رویداد در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس به گونه رایگان تحت مدوا قرار می‌گیرند و به خانواده‌های قربانیان رویداد بهسود رسیدگی لازم صورت می‌گیرد. 

‏‎وزارت امور داخله می گوید که واحدهای اداری ولسوالی حصهٔ اول و دوم دوباره فعال و برای هموطنان عزیز ما عرضه خدمات خواهند کرد. 

وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک به تعلیق درآمد

وزارت امور داخله می گوید که بر اساس یافته ها، در رویداد بهسود که به تاریخ دهم دلو سال روان هجری خورشیدی رخ داد، ۱۱ تن از غیرنظامیان جان باختند.

Thumbnail

وزارت امور داخله می گوید که وظیفه الله داد فدایی، فرمانده پولیس ولایت میدان وردک، را در پیوند به رویداد ولسوالی بهسود به تعلیق درآورده است و او را به سارنوالی معرفی کرده است.

وزارت امور داخله می گوید که این نهاد در روشنی یافته‌های هیئت بررسی‌کنندهٔ اعتراضات بهسود، ارزیابی اش را به‌گونهٔ همه‌جانبه انجام داده است. 

‏‎وزارت امور داخله می گوید که بر اساس یافته های این هیئت و ارزیابی این وزارت، در رویداد بهسود که به تاریخ دهم دلو سال روان هجری خورشیدی رخ داد، ۱۱ تن از غیرنظامیان جان باختند و ۳۱ تن دیگر زخم برداشته اند. 

‏‎این وزارت می گوید که زخمیان این رویداد در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس به گونه رایگان تحت مدوا قرار می‌گیرند و به خانواده‌های قربانیان رویداد بهسود رسیدگی لازم صورت می‌گیرد. 

‏‎وزارت امور داخله می گوید که واحدهای اداری ولسوالی حصهٔ اول و دوم دوباره فعال و برای هموطنان عزیز ما عرضه خدمات خواهند کرد. 

هم‌رسانی کنید