Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صالح: زندانیان آزادشدۀ طالبان در افزایش خشونت‌ها دست دارند

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید که زندانیان رها شدۀ طالبان در افزایش خشونت‌ها در افغانستان دست دارند.

آقای صالح تأکید دارد که آماده‌است مورد به مورد ثابت سازد که زندانیان رها شدۀ طالبان به‌گونه‌یی در افزایش خشونت و ترور در برابر مردم دخیل هستند.

اشارۀ آقای صالح به حمله‌های اخیر بر کارمندان نهادهای غیرنظامی، مانند وزارت‌های امور خارجه، انکشاف دهات، زراعت، کار و امور اجتماعی و به همین‌طور حمله بر نظامیان است که به‌گفتۀ او پشت سر این حمله‌ها زندانیان رها شدۀ طالبان استند.

حکومت افغانستان چند ماه پیش – بربنیاد توافق‌نامه امریکا و طالبان – بیش از پنج‌هزار زندانی طالبان را از زندان آزاد کرد.

اکنون طالبان بار دیگر خواستار رهایی شماری از زندانیان شان شده‌اند. اما امرالله صالح می‌گوید که حکومت در رهایی زندانیان بیشتر این گروه کورکورانه عمل نخواهد کرد: «ما آماده‌ایم تا مورد به مورد ثابت کنیم از ۵۵۰۰ زندانی طالب که برای صلح آزاد ساخته‌ایم به‌گونه‌یی در افزایش خشونت‌ها و قتل‌های مردم دخیل استند. این اعتماد کورکورانه و بی‌ساز و کار بود، هرگز دوباره چنین نخواهیم کرد.»

بربنیاد آمارها تنها در دو هفتۀ گذشته نزدیک به سی تن در حمله‌های هدفمندانه در کابل جان باختند و سی تن دیگر نیز زخم برداشته‌اند که بیشتر شان غیرنظامیان استند؛ اما طالبان تنها مسؤولیت حمله بر نظامیان را می‌پذیرند.

احمدضیا ورسجی، عضو دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری بیان داشت: «گروه طالبان می‌کوشند با ایجاد فضای رعب و وحشت افکار عامه را علیه حکومت افغانستان بسیج کنند.»

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان نیز گفت: «اگر این رویدادها در منطقه طالب باشد، باید مسؤولیت آن را طالبان بگیرد و طالبان باید پاسخ بدهند، اگر در منطقه حکومت باشد پاسخش را باید حکومت بدهد مردم را باید قناعت بدهد.»

در همین حال باشنده‌گان حوزۀ پنجم کابل، سطح خشونت‌ها را در این منطقه نسبت به بخش‌های دیگر بلند می‌دانند.

بلال، یکی از باشنده‌گان حوزه پنجم گفت: «امنیت در هیچ‌جایی نیست. فعلأ از کوته سنگی گرفته تا ولسوالی پغمان ناامنی است.»

معاونیت نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید که در دو هفته گذشته طالبان هفت موتر تاکسی را منفجر ساخته‌اند؛ اما طالبان این ادعای حکومت را نمی‌پذیرند.

بربنیاد آمارهای طلوع‌نیوز تنها در ماه جنوری در ۲۱۴انفجار، گلوله‌باری و حمله گروهی در کشور ۲۷۱تن جان باخته‌اند و ۳۴۷تن دیگر زخمی شده‌اند.

صالح: زندانیان آزادشدۀ طالبان در افزایش خشونت‌ها دست دارند

حکومت افغانستان چند ماه پیش – بربنیاد توافق‌نامه امریکا و طالبان – بیش از پنج‌هزار زندانی طالبان را از زندان آزاد کرد.

تصویر بندانگشتی

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید که زندانیان رها شدۀ طالبان در افزایش خشونت‌ها در افغانستان دست دارند.

آقای صالح تأکید دارد که آماده‌است مورد به مورد ثابت سازد که زندانیان رها شدۀ طالبان به‌گونه‌یی در افزایش خشونت و ترور در برابر مردم دخیل هستند.

اشارۀ آقای صالح به حمله‌های اخیر بر کارمندان نهادهای غیرنظامی، مانند وزارت‌های امور خارجه، انکشاف دهات، زراعت، کار و امور اجتماعی و به همین‌طور حمله بر نظامیان است که به‌گفتۀ او پشت سر این حمله‌ها زندانیان رها شدۀ طالبان استند.

حکومت افغانستان چند ماه پیش – بربنیاد توافق‌نامه امریکا و طالبان – بیش از پنج‌هزار زندانی طالبان را از زندان آزاد کرد.

اکنون طالبان بار دیگر خواستار رهایی شماری از زندانیان شان شده‌اند. اما امرالله صالح می‌گوید که حکومت در رهایی زندانیان بیشتر این گروه کورکورانه عمل نخواهد کرد: «ما آماده‌ایم تا مورد به مورد ثابت کنیم از ۵۵۰۰ زندانی طالب که برای صلح آزاد ساخته‌ایم به‌گونه‌یی در افزایش خشونت‌ها و قتل‌های مردم دخیل استند. این اعتماد کورکورانه و بی‌ساز و کار بود، هرگز دوباره چنین نخواهیم کرد.»

بربنیاد آمارها تنها در دو هفتۀ گذشته نزدیک به سی تن در حمله‌های هدفمندانه در کابل جان باختند و سی تن دیگر نیز زخم برداشته‌اند که بیشتر شان غیرنظامیان استند؛ اما طالبان تنها مسؤولیت حمله بر نظامیان را می‌پذیرند.

احمدضیا ورسجی، عضو دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری بیان داشت: «گروه طالبان می‌کوشند با ایجاد فضای رعب و وحشت افکار عامه را علیه حکومت افغانستان بسیج کنند.»

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان نیز گفت: «اگر این رویدادها در منطقه طالب باشد، باید مسؤولیت آن را طالبان بگیرد و طالبان باید پاسخ بدهند، اگر در منطقه حکومت باشد پاسخش را باید حکومت بدهد مردم را باید قناعت بدهد.»

در همین حال باشنده‌گان حوزۀ پنجم کابل، سطح خشونت‌ها را در این منطقه نسبت به بخش‌های دیگر بلند می‌دانند.

بلال، یکی از باشنده‌گان حوزه پنجم گفت: «امنیت در هیچ‌جایی نیست. فعلأ از کوته سنگی گرفته تا ولسوالی پغمان ناامنی است.»

معاونیت نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید که در دو هفته گذشته طالبان هفت موتر تاکسی را منفجر ساخته‌اند؛ اما طالبان این ادعای حکومت را نمی‌پذیرند.

بربنیاد آمارهای طلوع‌نیوز تنها در ماه جنوری در ۲۱۴انفجار، گلوله‌باری و حمله گروهی در کشور ۲۷۱تن جان باخته‌اند و ۳۴۷تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره