Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محب: طالبان قدرت مطلق می‌خواهند

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور می‌گوید که طالبان صلاحیت مذاکره را ندارند و تاکنون هیچ تمایلی به صلح نشان نداده‌اند.

آقای محب که پس از چاشت امروزشنبه در یک نشست خبری مشترک با رییس امنیت ملی و معاون وزارت دفاع ملی سخن می‌زد، تأکید کرد که طالبان می‌خواهند قدرت را به‌گونۀ مطلق بدست بگیرند.

محب افزود: «رهبران آنان ( طالبان) مطلق قدرت می‌خواهند و باداران شان تخریب افغانستان را می‌خواهند و در میان این دو ما در تلاش پیدا کردن یک راه استیم که به صلح برسیم.»
 
حمدالله محب هم‌چنین گفت که رهبران حکومت برای تأمین صلح به هر قربانی آماده استند مشروط بر این‌که صلح واقعی در کشور تأمین شود.

آقای محب در بخش دیگر از سخنانش افزود که پاکستان ظاهراً از صلح در افغانستان و در عمل از جنگ طالبان در افغانستان پشتیبانی می‌کند: «قومندان‌های خود را به خانه خود به‌ کویته خواستن برای این‌که آماده‌گی برای جنگ تابستان بگیرند.»

مشاور امنیت ملی هم‌چنین تصریح کرد که طالبان امسال خشونت‌های شان را صد در صد و حمله‌‌های هراس‌افگنانه را ۹۸درصد افزایش داده‌اند.

اما طالبان در یک اعلامیه میگویند که آنان بربنیاد توافق با امریکا جنگ بهاری شان را اعلام نکردند، حمله‌های شان را کاهش داده‌اند. این گروه، هم‌چنین دست داشتن در قتل‌های هدفمند را رد کرده‌است.

احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی بیان داشت: «از تمام حوادثی که صورت می‌گیرد حدود نود و هشت الی نود ونه درصد مسوولش طالب است.»

در حالی‌که یکی از پیش شرط‌های طالبان در دور دوم مذاکرات، رهایی هفت هزار زندانی آنان گفته شده‌است و روز گذشته سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور هم گفت که برای رهایی چهارصد زندانی پیشین طالبان امریکا به آنان هشدار داده بود که اگر این زندانیان رها نشوند اوضاع امنیتی بدتر می‌شود، آقای محب رهایی زندانیان باقی مانده طالبان را برای کاهش جنگ مفید نمی‌داند: «به‌جز از این‌که همان خشونت زیاد شده و کشتار افغان‌ها زیاد شده ما فایده دیگر را در رهایی زندانیان آینده نمی‌بینیم.»

این همه در حالی است که دور دوم مذاکرات صلح بیش از یک ماه است که به بن‌بست کشیده شده‌است.

محب: طالبان قدرت مطلق می‌خواهند

مشاور امنیت ملی هم‌چنین تصریح کرد که طالبان امسال خشونت‌های شان را صد در صد و حمله‌‌های هراس‌افگنانه را ۹۸درصد افزایش داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور می‌گوید که طالبان صلاحیت مذاکره را ندارند و تاکنون هیچ تمایلی به صلح نشان نداده‌اند.

آقای محب که پس از چاشت امروزشنبه در یک نشست خبری مشترک با رییس امنیت ملی و معاون وزارت دفاع ملی سخن می‌زد، تأکید کرد که طالبان می‌خواهند قدرت را به‌گونۀ مطلق بدست بگیرند.

محب افزود: «رهبران آنان ( طالبان) مطلق قدرت می‌خواهند و باداران شان تخریب افغانستان را می‌خواهند و در میان این دو ما در تلاش پیدا کردن یک راه استیم که به صلح برسیم.»
 
حمدالله محب هم‌چنین گفت که رهبران حکومت برای تأمین صلح به هر قربانی آماده استند مشروط بر این‌که صلح واقعی در کشور تأمین شود.

آقای محب در بخش دیگر از سخنانش افزود که پاکستان ظاهراً از صلح در افغانستان و در عمل از جنگ طالبان در افغانستان پشتیبانی می‌کند: «قومندان‌های خود را به خانه خود به‌ کویته خواستن برای این‌که آماده‌گی برای جنگ تابستان بگیرند.»

مشاور امنیت ملی هم‌چنین تصریح کرد که طالبان امسال خشونت‌های شان را صد در صد و حمله‌‌های هراس‌افگنانه را ۹۸درصد افزایش داده‌اند.

اما طالبان در یک اعلامیه میگویند که آنان بربنیاد توافق با امریکا جنگ بهاری شان را اعلام نکردند، حمله‌های شان را کاهش داده‌اند. این گروه، هم‌چنین دست داشتن در قتل‌های هدفمند را رد کرده‌است.

احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی بیان داشت: «از تمام حوادثی که صورت می‌گیرد حدود نود و هشت الی نود ونه درصد مسوولش طالب است.»

در حالی‌که یکی از پیش شرط‌های طالبان در دور دوم مذاکرات، رهایی هفت هزار زندانی آنان گفته شده‌است و روز گذشته سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور هم گفت که برای رهایی چهارصد زندانی پیشین طالبان امریکا به آنان هشدار داده بود که اگر این زندانیان رها نشوند اوضاع امنیتی بدتر می‌شود، آقای محب رهایی زندانیان باقی مانده طالبان را برای کاهش جنگ مفید نمی‌داند: «به‌جز از این‌که همان خشونت زیاد شده و کشتار افغان‌ها زیاد شده ما فایده دیگر را در رهایی زندانیان آینده نمی‌بینیم.»

این همه در حالی است که دور دوم مذاکرات صلح بیش از یک ماه است که به بن‌بست کشیده شده‌است.

هم‌رسانی کنید