تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ربوده شدن یازده کارگر بند پاشدان در ولایت هرات

وکیل‌احمد کرخی، یک عضو شورای ولایتی هرات امروز (دوشنبه، ۲۷ دلو) می‌گوید که طالبان روز گذشته یازده کارگر بند پاشدان را در ولسوالی کرخ این ولایت، ربوده‌اند. 

به گفته او، این کارگران هنگامی که در یک کانال در نزدیک بند پاشدان در حال کار بودند، از سوی طالبان ربوده شده‌اند.

او می‌افزاید که طالبان چهار تن از این کارگران را رها کرده‌اند، اما هفت تن دیگر هنوز هم در بند آنان می‌باشند.

در همین حال، سید وحید قتالی، والی هرات ربوده شدن کارگران بند پاشدان را تأیید می‌کند، اما دربارۀ شمار ربوده شده‌گان چیزی نمی‌گوید. 

طالبان تاکنون دربارۀ این رویداد چیزی نگفته‌اند. 

این بند در فاصله ۲۵پنج کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. 

به‌گفتۀ مقام‌ها، این بند با ذخیرۀ ۴۵ میلیون مترمکعب آب، ظرفیت تولید دو میگاوات برق و آبیاری ۱۳هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد. این بند با هزینۀ ۱۱۷میلیون دالر در جریان ساخت است.

این بند پس از سلما، دومین بند بزرگ آبی در ولایت هرات شمرده می‌شود.

ربوده شدن یازده کارگر بند پاشدان در ولایت هرات

یک عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که این کارگران هنگامی که در یک کانال در نزدیک بند پاشدان در حال کار بودند، از سوی طالبان ربوده شده‌اند.

Thumbnail

وکیل‌احمد کرخی، یک عضو شورای ولایتی هرات امروز (دوشنبه، ۲۷ دلو) می‌گوید که طالبان روز گذشته یازده کارگر بند پاشدان را در ولسوالی کرخ این ولایت، ربوده‌اند. 

به گفته او، این کارگران هنگامی که در یک کانال در نزدیک بند پاشدان در حال کار بودند، از سوی طالبان ربوده شده‌اند.

او می‌افزاید که طالبان چهار تن از این کارگران را رها کرده‌اند، اما هفت تن دیگر هنوز هم در بند آنان می‌باشند.

در همین حال، سید وحید قتالی، والی هرات ربوده شدن کارگران بند پاشدان را تأیید می‌کند، اما دربارۀ شمار ربوده شده‌گان چیزی نمی‌گوید. 

طالبان تاکنون دربارۀ این رویداد چیزی نگفته‌اند. 

این بند در فاصله ۲۵پنج کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. 

به‌گفتۀ مقام‌ها، این بند با ذخیرۀ ۴۵ میلیون مترمکعب آب، ظرفیت تولید دو میگاوات برق و آبیاری ۱۳هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد. این بند با هزینۀ ۱۱۷میلیون دالر در جریان ساخت است.

این بند پس از سلما، دومین بند بزرگ آبی در ولایت هرات شمرده می‌شود.

هم‌رسانی کنید