Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: بیش از ۱ هزار موتر در آتش‌سوزی اسلام‌قلعه سوخته‌اند

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری امروز (سه‌شنبه، ۲۸ دلو) می‌گوید که بیشتر از یک هزار موتر در نتیجۀ آتش سوزی در بندر اسلام قلعه در ولایت هرات، سوخته‌اند.

او افزود که بررسی‌ها ادامه دارند و احتمال می‌رود که این آمارها افزایش یابند.

در همین حال، یک منبع می‌گوید که یافته‌های هیئت موظف بررسی رویداد اسلام‌قلعه نشان می‌دهند که تاکنون ۹۰۲ موتر در آتش‌سوزی در این بندر، سوخته‌اند.

بر بنیاد این یافته‌ها، احتمال افزایش آمار وجود دارد چون خیلی از موترهای سوخته شده هنوز، شمارش نشده‌اند.

این آتش سوزی چهار روز پیش در گمرک بندر اسلام‌قلعه رخ داد.

روز گذشته، صدها تن از موتر داران و بازرگانانی که موترها و کالاهای شان در این آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، خواهان جبران خساره از سوی حکومت شدند.

این افراد می‌گویند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث آتش‌سوزی شده‌است.

خلیل‌احمد، یک راننده متضرر گفت: "دولت باید خساره مردم را بدهد. این موترها به مفت به‌دست نیامده بودند که به‌مفت بروند. این‌ها از پول دزدی به‌دست نیامده‌اند. عمر خودرا زحمت کشیدیم و این موترها را خریدیم. یک موتر از بردارم، یک موتر از پسرم و یک موتر بردار زاده‌ام سوخته‌است."

عبدالقادر، رانندۀ متضرر دیگر نیز گفت: "عرض ما را به مقام‌های بالا و رییس‎‌جمهور برساند و برای جبران خساره بپردازد. برای ما هیچ چیزی نمانده‌است و یا حکومت مارا کمک کند و یا ما را بکشد."

با گذشت چهار روز از این آتش‌سوزی، مقام‌های محلی این ولایت روز گذشته گفتند که هنوزهم در بخش‌هایی از این گمرک آتش‌خاموش نشده‌است و میزان وارد شدن خسارات و شمار موترهایی که در آتش سوخته‌اند، مشخص نیست.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت که در این آتش‌سوزی، صدها میلیون دالر به بازرگانان و موتر داران زیان وارد شده‌است و اگر حکومت آنان را همکاری نکند، اقتصاد کشور به ویژه ولایت هرات با رکورد بی‌پیشینه رو به‌رو خواهد شد.

مقام‌های محلی هرات گفتند که به علت غفلت و فساد اداری در گمرک اسلام‌قلعه، آتش‌سوزی صورت گرفته‌است و با عاملان آن جدی برخورد می‌شود.

مقام‌ها: بیش از ۱ هزار موتر در آتش‌سوزی اسلام‌قلعه سوخته‌اند

یک منبع می‌گوید که یافته‌های هیئت موظف بررسی رویداد اسلام‌قلعه نشان می‌دهند که تاکنون ۹۰۲ موتر در آتش‌سوزی در این بندر، سوخته‌اند.

Thumbnail

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری امروز (سه‌شنبه، ۲۸ دلو) می‌گوید که بیشتر از یک هزار موتر در نتیجۀ آتش سوزی در بندر اسلام قلعه در ولایت هرات، سوخته‌اند.

او افزود که بررسی‌ها ادامه دارند و احتمال می‌رود که این آمارها افزایش یابند.

در همین حال، یک منبع می‌گوید که یافته‌های هیئت موظف بررسی رویداد اسلام‌قلعه نشان می‌دهند که تاکنون ۹۰۲ موتر در آتش‌سوزی در این بندر، سوخته‌اند.

بر بنیاد این یافته‌ها، احتمال افزایش آمار وجود دارد چون خیلی از موترهای سوخته شده هنوز، شمارش نشده‌اند.

این آتش سوزی چهار روز پیش در گمرک بندر اسلام‌قلعه رخ داد.

روز گذشته، صدها تن از موتر داران و بازرگانانی که موترها و کالاهای شان در این آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، خواهان جبران خساره از سوی حکومت شدند.

این افراد می‌گویند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث آتش‌سوزی شده‌است.

خلیل‌احمد، یک راننده متضرر گفت: "دولت باید خساره مردم را بدهد. این موترها به مفت به‌دست نیامده بودند که به‌مفت بروند. این‌ها از پول دزدی به‌دست نیامده‌اند. عمر خودرا زحمت کشیدیم و این موترها را خریدیم. یک موتر از بردارم، یک موتر از پسرم و یک موتر بردار زاده‌ام سوخته‌است."

عبدالقادر، رانندۀ متضرر دیگر نیز گفت: "عرض ما را به مقام‌های بالا و رییس‎‌جمهور برساند و برای جبران خساره بپردازد. برای ما هیچ چیزی نمانده‌است و یا حکومت مارا کمک کند و یا ما را بکشد."

با گذشت چهار روز از این آتش‌سوزی، مقام‌های محلی این ولایت روز گذشته گفتند که هنوزهم در بخش‌هایی از این گمرک آتش‌خاموش نشده‌است و میزان وارد شدن خسارات و شمار موترهایی که در آتش سوخته‌اند، مشخص نیست.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت که در این آتش‌سوزی، صدها میلیون دالر به بازرگانان و موتر داران زیان وارد شده‌است و اگر حکومت آنان را همکاری نکند، اقتصاد کشور به ویژه ولایت هرات با رکورد بی‌پیشینه رو به‌رو خواهد شد.

مقام‌های محلی هرات گفتند که به علت غفلت و فساد اداری در گمرک اسلام‌قلعه، آتش‌سوزی صورت گرفته‌است و با عاملان آن جدی برخورد می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره