Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۳۴۰ تن در رویدادهای ضد امنیت در دو هفتۀ اخیر کشته و زخمی شده‌اند

در پانزده روز نخست ماه روان میلادی ۳۴۰ تن در رویدادهای ضد امنیت درافغانستان کشته وزخمی شده‌اند.

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز، از اول تا پانزده هم ماه فبروری نزدیک به صد رویداد ازجمله انفجارماین مقناطیسی، ماین‌های کنارجاده و حمله‌های هدفمندانه در کشور ثبت شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، دراین رویدادها، یکصدوشصت وهشت تن جان باخته‌اند و یکصدوهفتادو دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می دهند که خشونت‌ها به ویژه انفجار ماین‌ها و حمله‌های هدفمندانه پس ازتوقف مذاکرات در دوحه افزایش یافته‌اند.

یافته های طلوع نیوز نشان می دهند که رویداد های ضد امنیت از جمله انفجار ماین های مقناطیسی، ماین های کنار جاده و ترورهای هدفمندانه و نیز حمله طالبان در بخش های از کشور افزایش یافته اند.

شهروندان چه می‌گویند؟

ذبیح الله، یک باشنده کابل گفته‌است:«کسی در جستجوی این نیست که صلح و آرامی بیارید در افغانستان.»

عبدالحق، باشنده هلمند گفت:«این قابل نگرانی است و ما از هر دو طرف می خواهیم که با ایمان داری گفت وگوها را آغاز کنند و خشونت را کم نمایند.»

باشنده هرات گفت:«جنگ است در هر ولایت و هرجایی، ناامنی ها زیاد است ما خسته شدیم تا کی این وضعیت باشد.»

مشکل در کجاست؟

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت:«مشکل اصلی ناامنی‌های اخیر در ولایت ها و مرکز افغانستان نبود هماهنگی و ضعف استخبارات نیروهای امنیتی ما است."

صادق قادری، مجلس نماینده گان گفت:«تا زمانی که بالای طرفهای جنگ فشار جدی وارد نشود و محکوم نشوند از نظر عملی، خشونت کم نمی شود.»

کابل، ننگرهار، کندهار، ارزگان و فاریاب پنج ولایتی اند که گواه بیشترین رویدادهای ضد امنیت  ازجمله قتل‌های هدفمندانه وانفجارماین‌ها بوده‌اند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی افغانستان مسوولیت حفاظت از جان و مال مردم را دارند و ما با آماده گی کامل از خاک خود دفاع می کنیم و به مبارزه جدی در برابر دشمن می پردازیم.»

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز، از اول تا پانزده هم ماه فبروری ، ۴۹ انفجار ماین، ۳۷ رویداد حمله‌‎های مسلحانه که مسوولیت آنها را کسی بردوش نگرفته است ونیز ۳ انفجارموتر بمب گذاری شده وچندین حمله گروهی طالبان برنیروهای دولتی درکشور ثبت شده‌اند.

 

 

۳۴۰ تن در رویدادهای ضد امنیت در دو هفتۀ اخیر کشته و زخمی شده‌اند

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می دهند که خشونت‌ها به ویژه انفجار ماین‌ها و حمله‌های هدفمندانه پس ازتوقف مذاکرات در دوحه افزایش یافته‌اند.

Thumbnail

در پانزده روز نخست ماه روان میلادی ۳۴۰ تن در رویدادهای ضد امنیت درافغانستان کشته وزخمی شده‌اند.

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز، از اول تا پانزده هم ماه فبروری نزدیک به صد رویداد ازجمله انفجارماین مقناطیسی، ماین‌های کنارجاده و حمله‌های هدفمندانه در کشور ثبت شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، دراین رویدادها، یکصدوشصت وهشت تن جان باخته‌اند و یکصدوهفتادو دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می دهند که خشونت‌ها به ویژه انفجار ماین‌ها و حمله‌های هدفمندانه پس ازتوقف مذاکرات در دوحه افزایش یافته‌اند.

یافته های طلوع نیوز نشان می دهند که رویداد های ضد امنیت از جمله انفجار ماین های مقناطیسی، ماین های کنار جاده و ترورهای هدفمندانه و نیز حمله طالبان در بخش های از کشور افزایش یافته اند.

شهروندان چه می‌گویند؟

ذبیح الله، یک باشنده کابل گفته‌است:«کسی در جستجوی این نیست که صلح و آرامی بیارید در افغانستان.»

عبدالحق، باشنده هلمند گفت:«این قابل نگرانی است و ما از هر دو طرف می خواهیم که با ایمان داری گفت وگوها را آغاز کنند و خشونت را کم نمایند.»

باشنده هرات گفت:«جنگ است در هر ولایت و هرجایی، ناامنی ها زیاد است ما خسته شدیم تا کی این وضعیت باشد.»

مشکل در کجاست؟

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت:«مشکل اصلی ناامنی‌های اخیر در ولایت ها و مرکز افغانستان نبود هماهنگی و ضعف استخبارات نیروهای امنیتی ما است."

صادق قادری، مجلس نماینده گان گفت:«تا زمانی که بالای طرفهای جنگ فشار جدی وارد نشود و محکوم نشوند از نظر عملی، خشونت کم نمی شود.»

کابل، ننگرهار، کندهار، ارزگان و فاریاب پنج ولایتی اند که گواه بیشترین رویدادهای ضد امنیت  ازجمله قتل‌های هدفمندانه وانفجارماین‌ها بوده‌اند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی افغانستان مسوولیت حفاظت از جان و مال مردم را دارند و ما با آماده گی کامل از خاک خود دفاع می کنیم و به مبارزه جدی در برابر دشمن می پردازیم.»

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز، از اول تا پانزده هم ماه فبروری ، ۴۹ انفجار ماین، ۳۷ رویداد حمله‌‎های مسلحانه که مسوولیت آنها را کسی بردوش نگرفته است ونیز ۳ انفجارموتر بمب گذاری شده وچندین حمله گروهی طالبان برنیروهای دولتی درکشور ثبت شده‌اند.

 

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره