تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید وزیر دفاع امریکا بر کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان

آستین لوید، وزیر دفاع امریکا، در نخستین نشست خبری اش به روز جمعه بر کاهش هرچه زودتر خشونت‌ها از سوی طالبان تأکید کرد و گفت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به کاهش این خشونت‌ها بسته‌گی دارد. 

آقای لوید به متحدان این کشور اطمینان داد که خروج امریکا از افغانستان به گونه شتاب زده نخواهد بود. 

او گفت که خشونت بسیار زیاد است و طالبان باید خشونت های شان را کاهش دهند.

آقای لوید افزود: «سطح خشونت‌ها به گونه واضح بسیار بلند است و در مذکرات به رهبری افغانان، به پیشرفت بیشتر نیاز است. من از همه طرف ها می خواهم که راه به سوی صلح را انتخاب کنند.»

وزیر دفاع امریکا در ادامه گفت: «خشونت‌ها هم اکنون باید کاهش یابند.»

وزیر دفاع امریکا بر پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان نیز تاکید می ورزد و تمامی طرف ها را فرامی خواند که راه صلح را در پیش بگیرند.

او با اشاره به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت: «ما می خواهیم این کار را به شکل میتودیکی و عمداً انجام دهیم.»

در همین حال، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، که روز جمعه در نشست امنیتی مونیخ از راه دور سخن می گفت، گفت که واشنگتن از روند صلح جاری در افغانستان نیرومندانه پشتیبانی می کند. 

بایدن در سخنرانی مجازی در نشست امنیتی مونیخ می گوید که امریکا خواهان پایان یافتن جنگ ۲۰ ساله در افغانستان است؛ اما تاکید می ورزد که افغانستان نباید دوباره به مکانی برای حمله بر امریکا و متحدانش مبدل شود. 

رییس جمهور امریکا می گوید که واشنگتن درباره راه پیش رو در افغانستان با متحدانش در ناتو مشوره خواهد کرد. 

از سویی دیگر، نخست وزیر آلمان هم در این نشست گفته است که اگر نیاز باشد، آلمان حاضر است نیروهایش را برای مدت بیشتری در افغانستان نگه دارد.

تأکید وزیر دفاع امریکا بر کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان

وزیر دفاع امریکا به متحدان این کشور اطمینان داد که خروج امریکا از افغانستان به گونه شتاب زده نخواهد بود.

Thumbnail

آستین لوید، وزیر دفاع امریکا، در نخستین نشست خبری اش به روز جمعه بر کاهش هرچه زودتر خشونت‌ها از سوی طالبان تأکید کرد و گفت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به کاهش این خشونت‌ها بسته‌گی دارد. 

آقای لوید به متحدان این کشور اطمینان داد که خروج امریکا از افغانستان به گونه شتاب زده نخواهد بود. 

او گفت که خشونت بسیار زیاد است و طالبان باید خشونت های شان را کاهش دهند.

آقای لوید افزود: «سطح خشونت‌ها به گونه واضح بسیار بلند است و در مذکرات به رهبری افغانان، به پیشرفت بیشتر نیاز است. من از همه طرف ها می خواهم که راه به سوی صلح را انتخاب کنند.»

وزیر دفاع امریکا در ادامه گفت: «خشونت‌ها هم اکنون باید کاهش یابند.»

وزیر دفاع امریکا بر پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان نیز تاکید می ورزد و تمامی طرف ها را فرامی خواند که راه صلح را در پیش بگیرند.

او با اشاره به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت: «ما می خواهیم این کار را به شکل میتودیکی و عمداً انجام دهیم.»

در همین حال، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، که روز جمعه در نشست امنیتی مونیخ از راه دور سخن می گفت، گفت که واشنگتن از روند صلح جاری در افغانستان نیرومندانه پشتیبانی می کند. 

بایدن در سخنرانی مجازی در نشست امنیتی مونیخ می گوید که امریکا خواهان پایان یافتن جنگ ۲۰ ساله در افغانستان است؛ اما تاکید می ورزد که افغانستان نباید دوباره به مکانی برای حمله بر امریکا و متحدانش مبدل شود. 

رییس جمهور امریکا می گوید که واشنگتن درباره راه پیش رو در افغانستان با متحدانش در ناتو مشوره خواهد کرد. 

از سویی دیگر، نخست وزیر آلمان هم در این نشست گفته است که اگر نیاز باشد، آلمان حاضر است نیروهایش را برای مدت بیشتری در افغانستان نگه دارد.

هم‌رسانی کنید