Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در سه انفجار در شهر کابل

شهر کابل بامداد روز شنبه گواه سه انفجار بود که در آن به گفتۀ پولیس پنج تن جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشته اند. 

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل می گوید که در رویداد نخست یک واسطه نوع کرولا در جاده دارلمان از مربوطات حوزه ششم امنیتی آماج انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه دو تن زخمی شدند. 

به گفته فرامرز در انفجار دومی در منطقه کارته پروان از مربوطات حوزه چهارم که یک واسطه کرولا هدف قرار گرفت، سه تن به شمول یک زن جان باختند.

پولیس کابل می گوید که انفجار سومی در منطقه پل وحدت در ناحیه سوم شهر کابل رخ داد که در آن یک موتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت. 

به گفتۀ پولیس، در این انفجار دو تن جان باختند.

پولیس می گوید که این رویداد ها زیر بررسی قرار دارند.

وقوع ۶۶ رویداد در کابل در یک ماه 

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در ۳۰ روز گذشته (از اول تا آخر ماه دلو) ۶۶ رویداد ضد امنیت در کابل رخ داده‌اند که منجر به کشته و زخمی ۱۲۶ تن شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، کابل در این مدت گواه ۳۹ انفجار برخاسته از ماین، ۸ حملۀ مسلحانه و ترور و نیز ۱۹ رویداد جنایی بوده‌است.

پایتخت‌نشینان و خانواده‌های قربانیان، نهادهای حکومتی را به ناکامی در تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه متهم می‌سازند.

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز در یک ماه گذشته حوزه‌های امنیتی پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم و دوم پولیس کابل بیشترین رویدادهای ضد امنیت را گواه بوده‌اند.

جان باختن پنج تن در سه انفجار در شهر کابل

پولیس می‌گوید که این دو انفجار در منطقه کارته پروان و سرک دارالامان شهر کابل رخ دادند.

Thumbnail

شهر کابل بامداد روز شنبه گواه سه انفجار بود که در آن به گفتۀ پولیس پنج تن جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشته اند. 

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل می گوید که در رویداد نخست یک واسطه نوع کرولا در جاده دارلمان از مربوطات حوزه ششم امنیتی آماج انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه دو تن زخمی شدند. 

به گفته فرامرز در انفجار دومی در منطقه کارته پروان از مربوطات حوزه چهارم که یک واسطه کرولا هدف قرار گرفت، سه تن به شمول یک زن جان باختند.

پولیس کابل می گوید که انفجار سومی در منطقه پل وحدت در ناحیه سوم شهر کابل رخ داد که در آن یک موتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت. 

به گفتۀ پولیس، در این انفجار دو تن جان باختند.

پولیس می گوید که این رویداد ها زیر بررسی قرار دارند.

وقوع ۶۶ رویداد در کابل در یک ماه 

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در ۳۰ روز گذشته (از اول تا آخر ماه دلو) ۶۶ رویداد ضد امنیت در کابل رخ داده‌اند که منجر به کشته و زخمی ۱۲۶ تن شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، کابل در این مدت گواه ۳۹ انفجار برخاسته از ماین، ۸ حملۀ مسلحانه و ترور و نیز ۱۹ رویداد جنایی بوده‌است.

پایتخت‌نشینان و خانواده‌های قربانیان، نهادهای حکومتی را به ناکامی در تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه متهم می‌سازند.

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز در یک ماه گذشته حوزه‌های امنیتی پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم و دوم پولیس کابل بیشترین رویدادهای ضد امنیت را گواه بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید