Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: نیروهای هوایی افغان توانایی موثر جنگی را به تنهایی ندارند

پنتاگون در یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که هرگاه مشاوران نیروهای هوایی افغان، این کشور را ترک کنند، این نیروها توانایی موثر جنگی را نخواهند داشت.

یافته‌های یک گزارش تازه بازرس عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان که به کانگرس آن کشور ارایه شده‌است، نشان می‌دهند که هرگاه تا کمتر از سه ماه دیگر، مشاوران نیروهای هوایی افغان بر بنیاد توافق‌نامۀ دوحه از افغانستان بیرون شوند، این نیروها نخواهند توانست حمایت لازم را از نیروهای زمینی در جنگ با طالبان، فراهم سازند.

در گزارش آمده‌است که کاهش شدید مشاوران نظامی خارجی، عمدتاً از ایالات متحده، ماموریت آموزشی و مشورت‌دهی محافظت از هواپیماهای نیروهای افغان را کاملاً فلج کرده‌است.

بر بنیاد این گزارش، هم اکنون مسؤولیت مراقبت از هواپیماها بر دوش پیمانکاران امریکایی است.

در گزارش همچنین هشدار داده شده‌است که هرگاه این مسؤولیت به افغانان واگذار شود، آنان ظرفیت نگهداری و مراقبت از هواپیماها را حتا در ماه‌ها ندارند.

بر بنیاد گزارش‌ها، تاکنون ۹۴ درصد از مشاوران نیروهای هوایی افغان، افغانستان را تر کرده‌اند.

در یک سال گذشته، پنج هواپیمای نیروهای افغان از بین رفتند و یک هواپیمای دیگر نیز آسیب دید و شماری از هواپیماهای دیگر این نیروها، زیر ترمیم اند.

هم‌زمان با این، نهاد‌های امنیتی افغان روز گذشته گفتند که وجود جنگجویان خارجی در بخش‌های از کشور، جنگ را پیچیده ساخته‌است.

مسؤولان نهاد امنیتی افزودند که در برابر ادامۀ خشونت‌ها از سوی طالبان، ایستاده‌گی می‌کنند.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که ادامۀ اختلاف‌ها میان رهبران طالبان در دوحه و پاکستان، روند صلح را به چالش کشیده‌است و آنان برای تأمین صلح اراده ندارند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی گفت: "وقتی راه حل و تفاهم وجود داشته باشد، هیچ مشروعیت برای جنگ نیست، طالب جنگ نامشروع خود را، تخریب تاسیسات افغانستان و کشتار مردم عوام افغانستان را بند کند."

بیش از یک ماه از توقف مذاکرات صلح در دوحه می‌گذرد، منابع آگاه از این مذاکرات می‌گویند که ادامۀ بررسی توافق نامه دوحه از سوی امریکا و روشن نبودن چه‌گونه‌گی حضور نیروهای خارجی پس از ماه "می" در افغانستان از علت‌های به بن بست رفتن این مذاکرات استند.

گزارش: نیروهای هوایی افغان توانایی موثر جنگی را به تنهایی ندارند

در گزارش آمده‌است که کاهش شدید مشاوران نظامی خارجی، مأموریت آموزشی و مشورت‌دهی محافظت از هواپیماهای نیروهای افغان را، کاملاً فلج کرده‌است.

Thumbnail

پنتاگون در یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که هرگاه مشاوران نیروهای هوایی افغان، این کشور را ترک کنند، این نیروها توانایی موثر جنگی را نخواهند داشت.

یافته‌های یک گزارش تازه بازرس عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان که به کانگرس آن کشور ارایه شده‌است، نشان می‌دهند که هرگاه تا کمتر از سه ماه دیگر، مشاوران نیروهای هوایی افغان بر بنیاد توافق‌نامۀ دوحه از افغانستان بیرون شوند، این نیروها نخواهند توانست حمایت لازم را از نیروهای زمینی در جنگ با طالبان، فراهم سازند.

در گزارش آمده‌است که کاهش شدید مشاوران نظامی خارجی، عمدتاً از ایالات متحده، ماموریت آموزشی و مشورت‌دهی محافظت از هواپیماهای نیروهای افغان را کاملاً فلج کرده‌است.

بر بنیاد این گزارش، هم اکنون مسؤولیت مراقبت از هواپیماها بر دوش پیمانکاران امریکایی است.

در گزارش همچنین هشدار داده شده‌است که هرگاه این مسؤولیت به افغانان واگذار شود، آنان ظرفیت نگهداری و مراقبت از هواپیماها را حتا در ماه‌ها ندارند.

بر بنیاد گزارش‌ها، تاکنون ۹۴ درصد از مشاوران نیروهای هوایی افغان، افغانستان را تر کرده‌اند.

در یک سال گذشته، پنج هواپیمای نیروهای افغان از بین رفتند و یک هواپیمای دیگر نیز آسیب دید و شماری از هواپیماهای دیگر این نیروها، زیر ترمیم اند.

هم‌زمان با این، نهاد‌های امنیتی افغان روز گذشته گفتند که وجود جنگجویان خارجی در بخش‌های از کشور، جنگ را پیچیده ساخته‌است.

مسؤولان نهاد امنیتی افزودند که در برابر ادامۀ خشونت‌ها از سوی طالبان، ایستاده‌گی می‌کنند.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که ادامۀ اختلاف‌ها میان رهبران طالبان در دوحه و پاکستان، روند صلح را به چالش کشیده‌است و آنان برای تأمین صلح اراده ندارند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی گفت: "وقتی راه حل و تفاهم وجود داشته باشد، هیچ مشروعیت برای جنگ نیست، طالب جنگ نامشروع خود را، تخریب تاسیسات افغانستان و کشتار مردم عوام افغانستان را بند کند."

بیش از یک ماه از توقف مذاکرات صلح در دوحه می‌گذرد، منابع آگاه از این مذاکرات می‌گویند که ادامۀ بررسی توافق نامه دوحه از سوی امریکا و روشن نبودن چه‌گونه‌گی حضور نیروهای خارجی پس از ماه "می" در افغانستان از علت‌های به بن بست رفتن این مذاکرات استند.

هم‌رسانی کنید