Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در یک انفجار در کابل دو تن جان باختند و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند

در نتیجۀ یک انفجار در شهر کابل، دو تن جان باختند و پنج تن دیگر به‌شمول دو کودک زخم برداشته‌اند.

پولیس کابل می‌گوید که این رویداد، حوالی ساعت چهار و نیم پس از چاشت امروز یک‌شنبه در نزدیک چهارراهی برکی، از مربوطات حوزه چهار امنیتی کابل، هنگامی رخ داد که یک ماین ساجازی شده در کنار جاده بر یک رنجر پولیس انفجار کرد.

بیشتر قربانیان این رویداد غیرنظامیانی هستند و حال شماری از آنان وخیم گزارش شده‌است.

انفجار امروز در ادامۀ رویدادهایی که صورت گرفته‌است که اخیرأ به‌گونۀ هدفمندانه نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان مدنی و استادان دانشگاه را هدف قرار می‌دهند.

بربنیاد آمارهایی که طلوع‌نیوز ثبت کرده‌است، در کمتر از ده روز اخیر در نتیجۀ رویدادهای ضد امنیت و جرم‌های جنایی در کابل ۲۲ تن جان باختند و ۱۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

مبشر مسلمیار، استاد دانشگاه کابل، عبدالقیوم زازی، مدیر اپراسیون قطعه ۹۰۹امنیت ملی و پسرش که افسر وزارت دفاع ملی بود، دو افسر نیروهای ویژۀ ارتش، مهدی سیرت، یک افسر امنیت ملی، دو افسر پولیس و یک استاد دانشگاه مارشال محمد قسیم فهیم از کسانی استند که در این رویدادها جان باخته‌اند.

از این میان، طلوع‌نیوز با خانوادۀ مهدی سیرت و شماری از خانواده‌های دیگر قربانیان گفت‌وگو کرده‌است. خانوادۀ سیرت خواستار شناسایی و به کیفر رسیدن عاملان قتل‌های هدفمندان است.

قمر گل، مادر مهدی سیرت گفت: «پسرم غریب‌کار و نان‌آور خانواده بود. گفت می‌روم در دولت خدمت می‌کنم و برای اولاد خود نان بیاورم.»

طاهر مطهر، پسر کاکای مهدی سیرت نیز افزود: «این‌که همه‌روزه مردم جوانان خودرا از دست می‌دهند، برای همۀ ملت رنج‌آور است.»

مهدی سیرت ده سال می‌شد که عضو امنیت ملی بود. او هفت ماه پیش عروسی کرد و انتظار داشت تا به دنیا آمدن کودکش زنده‌گی پدری را تجربه کند.

انجیلا، همسر مهدی سیرت بیان داشت: «به اولاد، خانم و اعضای خانوادۀ این جوانان دل بسوزانند و از کشتار دست بکشند.»

نور نبی احمدزی، پسر خیال نبی احمدزی، معاون قول‌اردوی عملیات‌های ویژه از قربانیان دیگر این رویدادها استند.

او همراه با دو تن دیگر یک روز پیش در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر حامل شان جان باختند.

محمد نبی احمدزی، کاکای نور نبی احمدزی گفت:«بعضی از اشخاص و افرادی که در بحبوحه صلح می‌خواهند حرکت‌های منفی را انجام بدهند، این حرکت‌های آنان به جایی نمی‌رسد و صلح تأمین می‌شود.»

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، از افزایش قتل‌های هدفمندانه و تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی می‌کند.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «به هیچ‌گونه میان نظامیان و غیرنظامیان نمی‌توانند تفکیک قایل شوند و سبب تلفات غیرنظامیان می‌شوند.»

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز در میان جان باخته‌گان در ده روز اخیر، شش تن کسانی استند که در نتیجۀ رویدادهای جنایی جان باخته‌اند.

در یک انفجار در کابل دو تن جان باختند و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند

بربنیاد آمارهایی که طلوع‌نیوز ثبت کرده‌است، در کمتر از ده روز اخیر در نتیجۀ رویدادهای ضد امنیت و جرم‌های جنایی در کابل ۲۲ تن جان باختند و ۱۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ یک انفجار در شهر کابل، دو تن جان باختند و پنج تن دیگر به‌شمول دو کودک زخم برداشته‌اند.

پولیس کابل می‌گوید که این رویداد، حوالی ساعت چهار و نیم پس از چاشت امروز یک‌شنبه در نزدیک چهارراهی برکی، از مربوطات حوزه چهار امنیتی کابل، هنگامی رخ داد که یک ماین ساجازی شده در کنار جاده بر یک رنجر پولیس انفجار کرد.

بیشتر قربانیان این رویداد غیرنظامیانی هستند و حال شماری از آنان وخیم گزارش شده‌است.

انفجار امروز در ادامۀ رویدادهایی که صورت گرفته‌است که اخیرأ به‌گونۀ هدفمندانه نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان مدنی و استادان دانشگاه را هدف قرار می‌دهند.

بربنیاد آمارهایی که طلوع‌نیوز ثبت کرده‌است، در کمتر از ده روز اخیر در نتیجۀ رویدادهای ضد امنیت و جرم‌های جنایی در کابل ۲۲ تن جان باختند و ۱۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

مبشر مسلمیار، استاد دانشگاه کابل، عبدالقیوم زازی، مدیر اپراسیون قطعه ۹۰۹امنیت ملی و پسرش که افسر وزارت دفاع ملی بود، دو افسر نیروهای ویژۀ ارتش، مهدی سیرت، یک افسر امنیت ملی، دو افسر پولیس و یک استاد دانشگاه مارشال محمد قسیم فهیم از کسانی استند که در این رویدادها جان باخته‌اند.

از این میان، طلوع‌نیوز با خانوادۀ مهدی سیرت و شماری از خانواده‌های دیگر قربانیان گفت‌وگو کرده‌است. خانوادۀ سیرت خواستار شناسایی و به کیفر رسیدن عاملان قتل‌های هدفمندان است.

قمر گل، مادر مهدی سیرت گفت: «پسرم غریب‌کار و نان‌آور خانواده بود. گفت می‌روم در دولت خدمت می‌کنم و برای اولاد خود نان بیاورم.»

طاهر مطهر، پسر کاکای مهدی سیرت نیز افزود: «این‌که همه‌روزه مردم جوانان خودرا از دست می‌دهند، برای همۀ ملت رنج‌آور است.»

مهدی سیرت ده سال می‌شد که عضو امنیت ملی بود. او هفت ماه پیش عروسی کرد و انتظار داشت تا به دنیا آمدن کودکش زنده‌گی پدری را تجربه کند.

انجیلا، همسر مهدی سیرت بیان داشت: «به اولاد، خانم و اعضای خانوادۀ این جوانان دل بسوزانند و از کشتار دست بکشند.»

نور نبی احمدزی، پسر خیال نبی احمدزی، معاون قول‌اردوی عملیات‌های ویژه از قربانیان دیگر این رویدادها استند.

او همراه با دو تن دیگر یک روز پیش در نتیجۀ انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر حامل شان جان باختند.

محمد نبی احمدزی، کاکای نور نبی احمدزی گفت:«بعضی از اشخاص و افرادی که در بحبوحه صلح می‌خواهند حرکت‌های منفی را انجام بدهند، این حرکت‌های آنان به جایی نمی‌رسد و صلح تأمین می‌شود.»

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، از افزایش قتل‌های هدفمندانه و تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی می‌کند.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «به هیچ‌گونه میان نظامیان و غیرنظامیان نمی‌توانند تفکیک قایل شوند و سبب تلفات غیرنظامیان می‌شوند.»

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز در میان جان باخته‌گان در ده روز اخیر، شش تن کسانی استند که در نتیجۀ رویدادهای جنایی جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید