Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس پیشین اداره تنظیم امور زندان‌ها به سارنوالی معرفی شده‌‌است

لوی سارنوالی می‌گوید که احمد راشد طوطا خیل، رییس پیشین ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها به‌علت برخی از اتهام‌ها برای بررسی و تحقق به این اداره معرفی شده‌است.

اما، منابع می‌گویند که آقای طوطاخیل به تحقیق حاضر نشده‌است و حکم بازداشت او نیز از سوی سارنوالی داده شده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «رییس ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها غرض تعقیب عدلی به سارنوالی افغانستان معرفی گردیده‌است و موضوع تحت تعقیب سارنوالی قرار دارد.»

به‌گفته مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، آقای طوطاخیل چندی پیش از سمتش از ریاست این اداره استعفا داده‌است.

معاون نظامی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌پذیرد که از دو هفته به این‌سو ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها بی سرپست است.

مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زدند، گفتند که هیچ یک از زندان‌های زیر اداره این نهاد معیاری نیستند و هنوز هم مشکل انتقال مواد مخدر و گوشی‌های همراه در داخل زندان‌ها وجود دارد.

نظام‌الدین نورستانی، معاون اداره تنظیم امور زندان‌ها گفت: «این را من برای تان رد نمی‌کنم در محلات صلب آزادی متأسفانه که تیلفن‌های هوشمند وجود دارد.»

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها یک سال پیش مستقل شد و ۳۸ زندان زیر این اداره رهبری می‌شود.

مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گویند در حدود سی هزار زندانی که زندانیان سیاسی، جنایی و شهروندان خارجی را شامل می‌شود در زندان‌های کشور زندانی استند؛ اما آماری از زندانیانی که محکوم به اعدام استند به ویژه زندانیان طالبان را به دست نمی‌‎دهند.

با آن‌که اداره تنظیم امور زندان‌ها برای نظارت و بررسی امور زندان‌ها ایجاد شده‌است اما هنوز هم زندان بگرام و شمار دیگر از زندان‌های کشور زیر ادارۀ وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی استند.

رییس پیشین اداره تنظیم امور زندان‌ها به سارنوالی معرفی شده‌‌است

به‌گفته مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، آقای طوطاخیل چندی پیش از سمتش از ریاست این اداره استعفا داده‌است.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی می‌گوید که احمد راشد طوطا خیل، رییس پیشین ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها به‌علت برخی از اتهام‌ها برای بررسی و تحقق به این اداره معرفی شده‌است.

اما، منابع می‌گویند که آقای طوطاخیل به تحقیق حاضر نشده‌است و حکم بازداشت او نیز از سوی سارنوالی داده شده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «رییس ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها غرض تعقیب عدلی به سارنوالی افغانستان معرفی گردیده‌است و موضوع تحت تعقیب سارنوالی قرار دارد.»

به‌گفته مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، آقای طوطاخیل چندی پیش از سمتش از ریاست این اداره استعفا داده‌است.

معاون نظامی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌پذیرد که از دو هفته به این‌سو ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها بی سرپست است.

مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زدند، گفتند که هیچ یک از زندان‌های زیر اداره این نهاد معیاری نیستند و هنوز هم مشکل انتقال مواد مخدر و گوشی‌های همراه در داخل زندان‌ها وجود دارد.

نظام‌الدین نورستانی، معاون اداره تنظیم امور زندان‌ها گفت: «این را من برای تان رد نمی‌کنم در محلات صلب آزادی متأسفانه که تیلفن‌های هوشمند وجود دارد.»

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها یک سال پیش مستقل شد و ۳۸ زندان زیر این اداره رهبری می‌شود.

مسؤولان اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گویند در حدود سی هزار زندانی که زندانیان سیاسی، جنایی و شهروندان خارجی را شامل می‌شود در زندان‌های کشور زندانی استند؛ اما آماری از زندانیانی که محکوم به اعدام استند به ویژه زندانیان طالبان را به دست نمی‌‎دهند.

با آن‌که اداره تنظیم امور زندان‌ها برای نظارت و بررسی امور زندان‌ها ایجاد شده‌است اما هنوز هم زندان بگرام و شمار دیگر از زندان‌های کشور زیر ادارۀ وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی استند.

هم‌رسانی کنید