Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار هیئت‌های مذاکره کننده پس از هفته‌ها تأخیر

شماری از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام دوشنبه پس از سی و شش روز تأخیر باهم دیدار کردند. 

محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویتر خود نگاشته است که رییسان وشماری از اعضای هیات های دو طرف شام امروز با هم گفت وگو کردند.

در همین حال، هیئت مذاکره کننده جمهوری افغتنستان می گوید که هیئت‌های دو طرف بر دوام کار گروه های کاری روی آجندای مذاکرات تأکید کردند.

دور دوم مذاکرات میان افغانان  نزدیک به چهل روز پیش پس از آن متوقف شد که حکومت جدید امریکا از بازنگری توافقنامه صلح این کشور با طالبان خبرداد.

دیدار هیئت‌های مذاکره کننده پس از هفته‌ها تأخیر

هیئت مذاکره کننده جمهوری افغتنستان می گوید که هیئت‌های دو طرف بر دوام کار گروه های کاری روی آجندای مذاکرات تأکید کردند.

Thumbnail

شماری از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام دوشنبه پس از سی و شش روز تأخیر باهم دیدار کردند. 

محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویتر خود نگاشته است که رییسان وشماری از اعضای هیات های دو طرف شام امروز با هم گفت وگو کردند.

در همین حال، هیئت مذاکره کننده جمهوری افغتنستان می گوید که هیئت‌های دو طرف بر دوام کار گروه های کاری روی آجندای مذاکرات تأکید کردند.

دور دوم مذاکرات میان افغانان  نزدیک به چهل روز پیش پس از آن متوقف شد که حکومت جدید امریکا از بازنگری توافقنامه صلح این کشور با طالبان خبرداد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره