Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از نهادهای حکومتی دربارۀ شریک نکردن اطلاعات با خبرنگاران

مسؤولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات، با انتقاد از شماری از نهادهای دولتی درباره شریک نکردن اطلاعات با رسانه‌ها، می‌گویند که این نهادها به اصلاحات جدی نیاز دارند.

به باور این مسؤولان، دادگاه عالی و بانک مرکزی از بدترین و بسته‌ترین نهادها از رهگذر دستررسی به اطلاعات استند.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که در یک سال اخیر وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله نیز ساحۀ دسترسی به اطلاعات را محدود ساخته‌اند: «در وزارت امور داخله مشکل وجود دارد؛ سخن‌گویش آماده نیست مصاحبه کند، پاسخ‌گو نیست به مردم، به خبرنگاران.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که حکومت ساحه کار را برآنان محدود کرده‌است.

جواد درویش، خبرنگار در کابل گفت: «هر روز که می‌گذرد، نهادهای امنیتی بسته‌تر می‌شود.»

شهروندان کشور نیز می‌گویند که حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

فهیمه سلیمانی، باشندۀ کابل اظهار داشت: «اطلاعاتی که به دسترس حکومت می‌باشد باید به دسترس شهروندان هم باشد.»

کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که میزان تقاضای مردم به دریافت اطلاعات از طریق این کمیسیون بیشتر شده‌است.

بربنیاد آمارهای این کمیسیون در یک سال گذشته ۱۵۱شکایت مبنی‌بر کوتاهی نهادهای حکومتی در راستای شریک نکردن اطلاعات، در این کمیسیون ثبت شده‌اند.

انتقادها از نهادهای حکومتی دربارۀ شریک نکردن اطلاعات با خبرنگاران

کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که میزان تقاضای مردم به دریافت اطلاعات از طریق این کمیسیون بیشتر شده‌است.

Thumbnail

مسؤولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات، با انتقاد از شماری از نهادهای دولتی درباره شریک نکردن اطلاعات با رسانه‌ها، می‌گویند که این نهادها به اصلاحات جدی نیاز دارند.

به باور این مسؤولان، دادگاه عالی و بانک مرکزی از بدترین و بسته‌ترین نهادها از رهگذر دستررسی به اطلاعات استند.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که در یک سال اخیر وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله نیز ساحۀ دسترسی به اطلاعات را محدود ساخته‌اند: «در وزارت امور داخله مشکل وجود دارد؛ سخن‌گویش آماده نیست مصاحبه کند، پاسخ‌گو نیست به مردم، به خبرنگاران.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که حکومت ساحه کار را برآنان محدود کرده‌است.

جواد درویش، خبرنگار در کابل گفت: «هر روز که می‌گذرد، نهادهای امنیتی بسته‌تر می‌شود.»

شهروندان کشور نیز می‌گویند که حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

فهیمه سلیمانی، باشندۀ کابل اظهار داشت: «اطلاعاتی که به دسترس حکومت می‌باشد باید به دسترس شهروندان هم باشد.»

کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که میزان تقاضای مردم به دریافت اطلاعات از طریق این کمیسیون بیشتر شده‌است.

بربنیاد آمارهای این کمیسیون در یک سال گذشته ۱۵۱شکایت مبنی‌بر کوتاهی نهادهای حکومتی در راستای شریک نکردن اطلاعات، در این کمیسیون ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید