Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی باشنده‌گان فاریاب از احتمال افزایش جنگ در بهار

باشنده‌گان ولایت فاریاب از احتمال گسترش جنگ در فصل بهار سال آینده نگران استند.

آنان می‌گویند که هم‌اکنون نیز در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد.

در روزهای پسین ۷ ولسوالی از جمله ۱۴ ولسوالی این ولایت گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان بوده‌اند. در نتیجۀ این درگیری‌ها صدها خانواده آواره شده‌اند و به آنان زیان‌های مالی نیز رسیده‌است.

اسدالله جمالی، باشندۀ فاریاب گفت: «مردم بسیار نگران استند؛ به‌خاطری‌که فصل بهار نزدیک است و ترس این وجود دارد که جنگ‌ها افزایش یابند.»

محمدنادر سعیدی، عضو شورای ولایتی فاریاب نیز افزود: «مشکل اصلی این است که حکومت پس از وقوع یک رویداد، اقدام می‌کند. بعضی اوقات حکومت از نیت طالبان خبر دارند که حمله‌ها را راه‌اندازی می‌کنند، اما منتظر می‌نشینند و می‌بینند و وقتی‌که یک اتفاق رخ داد دست به کار می‌شوند.»
 
ولسوالی‌های قیصار، المار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، پشتونکوت و گرزیوان ولایت فاریاب از بخش‌هایی استند که در روزهای اخیر گواه حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی بوده‌اند و به هر دو طرف تلفات وارده شده‌است.

عبدالکریم یورش، سخن‌گوی پولیس فاریاب اظهار داشت: «در جریان هفتۀ گذشته هفده طالبان کشته شدند و ۲۴ تن دیگر آنان زخمی شده‌اند. شماری از رهبران طالبان نیز در میان کشته و زخمیان استند.»

تهدیدهای امنیتی و خشک‌سالی دغدغه‌های اصلی باشنده‌گان فاریاب استند. آنان تاکید می‌ورزند که اگر حکومت برای این دو معضل تدابیری نگیرد، بحران انسانی بوجود خواهد آمد.

نگرانی باشنده‌گان فاریاب از احتمال افزایش جنگ در بهار

ولسوالی‌های قیصار، المار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، پشتونکوت و گرزیوان ولایت فاریاب از بخش‌هایی استند که در روزهای اخیر گواه حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولایت فاریاب از احتمال گسترش جنگ در فصل بهار سال آینده نگران استند.

آنان می‌گویند که هم‌اکنون نیز در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد.

در روزهای پسین ۷ ولسوالی از جمله ۱۴ ولسوالی این ولایت گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان بوده‌اند. در نتیجۀ این درگیری‌ها صدها خانواده آواره شده‌اند و به آنان زیان‌های مالی نیز رسیده‌است.

اسدالله جمالی، باشندۀ فاریاب گفت: «مردم بسیار نگران استند؛ به‌خاطری‌که فصل بهار نزدیک است و ترس این وجود دارد که جنگ‌ها افزایش یابند.»

محمدنادر سعیدی، عضو شورای ولایتی فاریاب نیز افزود: «مشکل اصلی این است که حکومت پس از وقوع یک رویداد، اقدام می‌کند. بعضی اوقات حکومت از نیت طالبان خبر دارند که حمله‌ها را راه‌اندازی می‌کنند، اما منتظر می‌نشینند و می‌بینند و وقتی‌که یک اتفاق رخ داد دست به کار می‌شوند.»
 
ولسوالی‌های قیصار، المار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، پشتونکوت و گرزیوان ولایت فاریاب از بخش‌هایی استند که در روزهای اخیر گواه حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی بوده‌اند و به هر دو طرف تلفات وارده شده‌است.

عبدالکریم یورش، سخن‌گوی پولیس فاریاب اظهار داشت: «در جریان هفتۀ گذشته هفده طالبان کشته شدند و ۲۴ تن دیگر آنان زخمی شده‌اند. شماری از رهبران طالبان نیز در میان کشته و زخمیان استند.»

تهدیدهای امنیتی و خشک‌سالی دغدغه‌های اصلی باشنده‌گان فاریاب استند. آنان تاکید می‌ورزند که اگر حکومت برای این دو معضل تدابیری نگیرد، بحران انسانی بوجود خواهد آمد.

هم‌رسانی کنید