Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین نشست شورای عالی دولت امروز برگزار شد

شورای عالی دولت که نزدیک به بیست رهبر سیاسی کشور عضویت آن را دارند امروز شنبه نخستین نشست‌اش را برگزار کرد.

رییس‌جمهور غنی رهبری نخستین نشست شورای عالی دولت را داشت.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده‌است اما از این میان نزدیک به بیست تن آنان حضور را در این شورا پذیرفته اند.

محمد شاکر کارگر، رییس دفتر رییس‌جمهور بیان داشت: «هدف از ایجاد شورا آوردن صلح در افغانستان است.»

مارشال عبدالرشید دوستم که یکی از اعضای شورای عالی دولت است به روز شنبه، پس از نزدیک به یک و نیم سال برای شرکت در نخستین نشست این شورا از جوزجان به کابل آمد.

مارشال دوستم در حالی به کابل آمده‌است که شماری از رهبران سیاسی از یک حکومت موقت سخن گفته اند؛ اما رییس‌جمهور غنی با حکومت موقت مخالفت کرده است.

دوستم گفت: «ما آمدیم تا با رییس صاحب جمهور جلسه بگیریم. دیگر رهبران سیاسی را هم ببینیم. در صلح، دست همه ما بالا است؛ اگر صلح هم نشد، کسی را اجازه ندهیم که همین وضعیت فعلی ما را بر هم بزند.»

هرچند آقای دوستم بر رسیدن به صلح تأکید می‌ورزد اما می‌گوید که حکومت باید بکوشد تا ولسوالی‌ها و شاهراه‌ها را از حضور طالبان پاک سازی کند.

شورای مصالحه ملی می گوید که شورای عالی دولت درباره صلح و موضوعات مهم ملی، به رییس جمهور یک نقش مشوره دهنده دارد و میان شورای عالی مصالحه ملی و شورای دولت هیچ تداخل وظیفوی نخواهد بود.

عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی امروز در برنامه‌یی که به‌مناسبت حضور دوستم در کابل برگزار شده بود، بار دیگر بر آتش‌بس تأکید کرد: «چیزی که توقع مردم افغانستان بوده، آن توقع برآورده نشده. خشونت و جنگ ادامه دارد. ترورهای هدفمند صورت می‌گیرد.»

محمد محقق، مشاور رییس جمهور در امور امنیتی و سیاسی نیز در این مراسم بیان داشت: «اگر کسی خیال به سرش زد که از راه زور به افغانستان تسلط پیدا کند، حساب شان را بکنند که همه مردم افغانستان یک پارچه استند.»

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل هم در یک سخنرانی در اسلام آباد، بر بررسی زودتر توافق‌نامه دوحه از سوی امریکا تأکید ورزیده و اجماع را برای صلح در افغانستان مهم دانسته‌است: «صلح در افغانستان نیازمند اجماع است، نه تنها اجماع داخلی، بل اجماع در سه سطح؛ نخست اجماع در داخل افغانستان، اجماع در منطقه و در سطح جهان؛ چون امریکا و ناتو در دو دهه گذشته در افغانستان حضور داشته اند.»

با این همه هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه، با گذشت پنج روز از سرگیری مذاکرات تنها سه بار نشست برگزار کرده‌اند.

نخستین نشست شورای عالی دولت امروز برگزار شد

ریاست‌جمهوری می‌گوید که برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده‌است اما از این میان نزدیک به بیست تن آنان حضور را در این شورا پذیرفته اند.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی دولت که نزدیک به بیست رهبر سیاسی کشور عضویت آن را دارند امروز شنبه نخستین نشست‌اش را برگزار کرد.

رییس‌جمهور غنی رهبری نخستین نشست شورای عالی دولت را داشت.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده‌است اما از این میان نزدیک به بیست تن آنان حضور را در این شورا پذیرفته اند.

محمد شاکر کارگر، رییس دفتر رییس‌جمهور بیان داشت: «هدف از ایجاد شورا آوردن صلح در افغانستان است.»

مارشال عبدالرشید دوستم که یکی از اعضای شورای عالی دولت است به روز شنبه، پس از نزدیک به یک و نیم سال برای شرکت در نخستین نشست این شورا از جوزجان به کابل آمد.

مارشال دوستم در حالی به کابل آمده‌است که شماری از رهبران سیاسی از یک حکومت موقت سخن گفته اند؛ اما رییس‌جمهور غنی با حکومت موقت مخالفت کرده است.

دوستم گفت: «ما آمدیم تا با رییس صاحب جمهور جلسه بگیریم. دیگر رهبران سیاسی را هم ببینیم. در صلح، دست همه ما بالا است؛ اگر صلح هم نشد، کسی را اجازه ندهیم که همین وضعیت فعلی ما را بر هم بزند.»

هرچند آقای دوستم بر رسیدن به صلح تأکید می‌ورزد اما می‌گوید که حکومت باید بکوشد تا ولسوالی‌ها و شاهراه‌ها را از حضور طالبان پاک سازی کند.

شورای مصالحه ملی می گوید که شورای عالی دولت درباره صلح و موضوعات مهم ملی، به رییس جمهور یک نقش مشوره دهنده دارد و میان شورای عالی مصالحه ملی و شورای دولت هیچ تداخل وظیفوی نخواهد بود.

عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی امروز در برنامه‌یی که به‌مناسبت حضور دوستم در کابل برگزار شده بود، بار دیگر بر آتش‌بس تأکید کرد: «چیزی که توقع مردم افغانستان بوده، آن توقع برآورده نشده. خشونت و جنگ ادامه دارد. ترورهای هدفمند صورت می‌گیرد.»

محمد محقق، مشاور رییس جمهور در امور امنیتی و سیاسی نیز در این مراسم بیان داشت: «اگر کسی خیال به سرش زد که از راه زور به افغانستان تسلط پیدا کند، حساب شان را بکنند که همه مردم افغانستان یک پارچه استند.»

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل هم در یک سخنرانی در اسلام آباد، بر بررسی زودتر توافق‌نامه دوحه از سوی امریکا تأکید ورزیده و اجماع را برای صلح در افغانستان مهم دانسته‌است: «صلح در افغانستان نیازمند اجماع است، نه تنها اجماع داخلی، بل اجماع در سه سطح؛ نخست اجماع در داخل افغانستان، اجماع در منطقه و در سطح جهان؛ چون امریکا و ناتو در دو دهه گذشته در افغانستان حضور داشته اند.»

با این همه هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه، با گذشت پنج روز از سرگیری مذاکرات تنها سه بار نشست برگزار کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید