Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عملیات نظامی در ولایت کاپیسا؛ ۱۶ عضو گروه القاعده کشته شدند

وزارت دفاع در یک خبرنامه امروز (دوشنبه، ۱۱ حوت) می‌گوید که ۳۰ طالب به شمول "۱۶ عضو القاعده" در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت کاپیسا کشته شدند و شش تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که این عملیات با حمایت نیروهای کماندو و هوایی کشور در درۀ افغانیه ولسوالی نجراب این ولایت، راه اندازی شده بود که در نتیجه "۳۰ طالب به شمول ۱۶ پاکستان مربوط شبکۀ القاعده‌است، کشته شدند." 

خبرنامه می‌افزاید که در جریان این عملیات، روستاهای حاجیان، خلیفه‌گان، ذاکرخیل کوچک و بداخیل درۀ افغانیه، پاکسازی شده‌اند.

در خبرنامه دربارۀ این عملیات جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

طالبان نیز تاکنون دربارۀ این عملیات چیزی نگفته‌اند.

عملیات نظامی در ولایت کاپیسا؛ ۱۶ عضو گروه القاعده کشته شدند

وزارت دفاع می‌گوید که این عملیات در درۀ افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپسا، راه اندازی شده بود.

Thumbnail

وزارت دفاع در یک خبرنامه امروز (دوشنبه، ۱۱ حوت) می‌گوید که ۳۰ طالب به شمول "۱۶ عضو القاعده" در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت کاپیسا کشته شدند و شش تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که این عملیات با حمایت نیروهای کماندو و هوایی کشور در درۀ افغانیه ولسوالی نجراب این ولایت، راه اندازی شده بود که در نتیجه "۳۰ طالب به شمول ۱۶ پاکستان مربوط شبکۀ القاعده‌است، کشته شدند." 

خبرنامه می‌افزاید که در جریان این عملیات، روستاهای حاجیان، خلیفه‌گان، ذاکرخیل کوچک و بداخیل درۀ افغانیه، پاکسازی شده‌اند.

در خبرنامه دربارۀ این عملیات جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

طالبان نیز تاکنون دربارۀ این عملیات چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید