Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مقام‌های تاجیکستان از ادامه خشونت‌ها در افغانستان

سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان امروز (دوشنبه، ۱۱ حوت) در دیدارش با رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان، ادامۀ جنگ را در کشور برای صلح و ثبات کشورهای منطقه، نگران کننده می‌داند.

او در دیدار با هیئت مجلس نماینده‌گان افغانستان در شهر دوشنبه، از پشتیبانی کشورش از پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان تعهد سپرد.

او افزود: «خواهان هستیم که صلح و امنیت و آرامی در کشور برادر ما برگزار گردد. چون که امنیت کشور برادر ما افغانستان به امنیت تمام کشورهای آسیای میانه بستگی دارد.»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان همچنین با امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور این کشور، دیدار کرد.

این دیدار، بیش از یک ساعت پشت درها بسته به درازا کشیده شد.

آقای رحمانی می‌گوید که آقای رحمان نیز از گُسترش نبردها در امتداد مرز این کشور با افغانستان، نگران است.

در این نشست، آقای رحمانی خواهان همکاری‌های تاجیکستان در پیکار با هراس‌افگنی شد و خروج مسؤولانه نیروهای خارجی را از افغانستان به سود ثبات در منطقه می‌داند.

آقای رحمانی گفت: «قطع جنگ و صلح افغانستان نیاز به همکاری های منطقه یی دارد. در صورتی که همسایه های افغانستان به صورت مستقیم به تضمین هر نوع موافقت نامه صلح میان صلح میان طالبان و دولت افغانستان مداخله نکنند، صلح تامین نخواهد شد.»

درحالی که شماری از کشورها از جمله روسیه هم‌پیمان راهبردی تاجکیستان از احتمال ایجاد حکومت انتقالی برای حل بحران افغانستان سخن زده گفته‌اند، اما رییس مجلس کشور می‌گوید که مقام‌های تاجیکستانی دراین باره با او حرفی نزده‌اند.

او در این باره گفت: «روی مسایل صلح افغانستان و موضوعات مهاجرین افغانستان و تجارت افغانستان بود.»

تاجیکستان یکی از همسایه‌های افغانستان است که بیش از ۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک باهم دارند.

این کشور بارها از افزایش فعالیت‌های هراس‌افگنان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

نگرانی مقام‌های تاجیکستان از ادامه خشونت‌ها در افغانستان

وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با هیئت مجلس نماینده‌گان افغانستان در شهر دوشنبه، از پشتیبانی کشورش از پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان تعهد سپرد.

Thumbnail

سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان امروز (دوشنبه، ۱۱ حوت) در دیدارش با رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان، ادامۀ جنگ را در کشور برای صلح و ثبات کشورهای منطقه، نگران کننده می‌داند.

او در دیدار با هیئت مجلس نماینده‌گان افغانستان در شهر دوشنبه، از پشتیبانی کشورش از پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان تعهد سپرد.

او افزود: «خواهان هستیم که صلح و امنیت و آرامی در کشور برادر ما برگزار گردد. چون که امنیت کشور برادر ما افغانستان به امنیت تمام کشورهای آسیای میانه بستگی دارد.»

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان همچنین با امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور این کشور، دیدار کرد.

این دیدار، بیش از یک ساعت پشت درها بسته به درازا کشیده شد.

آقای رحمانی می‌گوید که آقای رحمان نیز از گُسترش نبردها در امتداد مرز این کشور با افغانستان، نگران است.

در این نشست، آقای رحمانی خواهان همکاری‌های تاجیکستان در پیکار با هراس‌افگنی شد و خروج مسؤولانه نیروهای خارجی را از افغانستان به سود ثبات در منطقه می‌داند.

آقای رحمانی گفت: «قطع جنگ و صلح افغانستان نیاز به همکاری های منطقه یی دارد. در صورتی که همسایه های افغانستان به صورت مستقیم به تضمین هر نوع موافقت نامه صلح میان صلح میان طالبان و دولت افغانستان مداخله نکنند، صلح تامین نخواهد شد.»

درحالی که شماری از کشورها از جمله روسیه هم‌پیمان راهبردی تاجکیستان از احتمال ایجاد حکومت انتقالی برای حل بحران افغانستان سخن زده گفته‌اند، اما رییس مجلس کشور می‌گوید که مقام‌های تاجیکستانی دراین باره با او حرفی نزده‌اند.

او در این باره گفت: «روی مسایل صلح افغانستان و موضوعات مهاجرین افغانستان و تجارت افغانستان بود.»

تاجیکستان یکی از همسایه‌های افغانستان است که بیش از ۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک باهم دارند.

این کشور بارها از افزایش فعالیت‌های هراس‌افگنان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

هم‌رسانی کنید