Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در شاهراه هرات -اسلام قلعه؛ دو سرباز مرزی جان باختند

در پی یک انفجار در شاهراه هرات- اسلام قلعه، دو سرباز مرزی جان باخت و چهار تن دیگر زخم برداشه‌اند.

سیدوحید قتالی، والی هرات می‌گوید که این رویداد روز دوشنبه زمانی رخ داد که یک موترسایکل پر از مواد انفجار در نزدیک یک موتر نیروهای مرزی، انفجار کرد.

تاکنون گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

شاهراه هرات- اسلام قلعه در هفته‌های پسین بارها گواه انفجار ماین‌های کنار جاده بوده‌است. 

نزدیک به دو هفته پیش نیز در انفجار یک ماین کنار جاده در این شاهراه، دو تن از نیروهای پولیس هرات جان باختند.

انفجار در شاهراه هرات -اسلام قلعه؛ دو سرباز مرزی جان باختند

این رویداد روز دوشنبه زمانی رخ داد که یک موترسایکل پر از مواد انفجاری در نزدیک یک موتر نیروهای مرزی، انفجار کرد.

Thumbnail

در پی یک انفجار در شاهراه هرات- اسلام قلعه، دو سرباز مرزی جان باخت و چهار تن دیگر زخم برداشه‌اند.

سیدوحید قتالی، والی هرات می‌گوید که این رویداد روز دوشنبه زمانی رخ داد که یک موترسایکل پر از مواد انفجار در نزدیک یک موتر نیروهای مرزی، انفجار کرد.

تاکنون گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

شاهراه هرات- اسلام قلعه در هفته‌های پسین بارها گواه انفجار ماین‌های کنار جاده بوده‌است. 

نزدیک به دو هفته پیش نیز در انفجار یک ماین کنار جاده در این شاهراه، دو تن از نیروهای پولیس هرات جان باختند.

هم‌رسانی کنید