Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌های جان‌باخته‌گان کارخانۀ گچ ننگرهار عدالت می‌خواهند

خانواده‌های جان‌باخته‌گان در رویداد کارخانۀ پروسس گچ در ننگرهار، از حکومت می‌خواهند تا این رویداد را بررسی و برای جلوگیری از رویدادهای مشابه اقدام کند.

این خانواده‌‎ها می‌گویند که تمام هفت قربانی این رویداد از یک هفته بدینسو کار شان را در این کارخانه در بدل روزانه دست مزد ۳۰۰ افغانی آغاز کرده بودند.

مردان مسلح، چهارشنبه شب با وارد شدن به یک مرکز پروسس گچ در ولسوالی سرخ رود ننگرهار، هفت تن از کارگران این کارخانه را که همه باشنده‌‎گان ولایت بامیان بودند، کشتند و از محل فرار کردند.

هاشم ۲۳ ساله یکی از این کارگران بود. او به تازه‌گی از ایران اخراج شده بود و از یک هفته بدینسو در این کارخانه در بدل دستمزد روزانه ۳۰۰ افغانی کار می‌کرد.

محمد عارف، برادر هاشم گفت: «بزرگ‌‎ترین آرزویش همین بود که روزی یک چهارصد و پنجصد پیدا کند. آرزوی یک کارگر دیگه. اما شهید شد. بعد از این قرار است خودم کار کنم دیگه همین کارهای سنگین.»

گل محمد، پدر هاشم نیز افزود: «پلان داشتیم، گفتیم همین‌جاها از دوست‌ها پیسه طلب کنیم، خانه او را آباد کنیم، اما به مقصد نرسید دیگه.»

مراسم فاتحه شمای از این جان‌باخته‌گان امروز جمعه درکابل برگزار شد.

سه برادر؛ خداداد ۲۷ ساله، حبیب ۲۴ ساله و رضا ۱۷ ساله در میان هفت جان باخته در کارخانه گچ استند و جسدهای آنان به خانه شان انتقال یافته‌اند.

ابراهیم ارشادی، از بستگان قربانیان بیان داشت: «اولأ این‌گونه رویدادها به وحدت ملی و انسجام مردم ضربه می‌رساند. دوم این‌که اعتماد مردم را ازبین می‌برد. و سوم این‌که مردم را بر علیه نظام می‌کند.»

محمد سالم یوسفی، از دیگر بستگان این قربانیان نیز افزود: «رویداد اخیر ریشه در افراط‌گرایی دارد. افراط گرایی در بین جامعه ریشه دوانده و در بسا نقاط افغانستان این رویکرد افراط گرایی تروج یافته است.»

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر این کارگران را بدوش نگرفته‌است و معلوم هم نیست که دست چه کسانی در این رویداد دخلی است.

خانواده‌های جان‌باخته‌گان کارخانۀ گچ ننگرهار عدالت می‌خواهند

مردان مسلح، چهارشنبه شب با وارد شدن به یک مرکز پروسس گچ در ولسوالی سرخ رود ننگرهار، هفت تن از کارگران این کارخانه را که همه باشنده‌‎گان ولایت بامیان بودند، کشتند و از محل فرار کردند.

تصویر بندانگشتی

خانواده‌های جان‌باخته‌گان در رویداد کارخانۀ پروسس گچ در ننگرهار، از حکومت می‌خواهند تا این رویداد را بررسی و برای جلوگیری از رویدادهای مشابه اقدام کند.

این خانواده‌‎ها می‌گویند که تمام هفت قربانی این رویداد از یک هفته بدینسو کار شان را در این کارخانه در بدل روزانه دست مزد ۳۰۰ افغانی آغاز کرده بودند.

مردان مسلح، چهارشنبه شب با وارد شدن به یک مرکز پروسس گچ در ولسوالی سرخ رود ننگرهار، هفت تن از کارگران این کارخانه را که همه باشنده‌‎گان ولایت بامیان بودند، کشتند و از محل فرار کردند.

هاشم ۲۳ ساله یکی از این کارگران بود. او به تازه‌گی از ایران اخراج شده بود و از یک هفته بدینسو در این کارخانه در بدل دستمزد روزانه ۳۰۰ افغانی کار می‌کرد.

محمد عارف، برادر هاشم گفت: «بزرگ‌‎ترین آرزویش همین بود که روزی یک چهارصد و پنجصد پیدا کند. آرزوی یک کارگر دیگه. اما شهید شد. بعد از این قرار است خودم کار کنم دیگه همین کارهای سنگین.»

گل محمد، پدر هاشم نیز افزود: «پلان داشتیم، گفتیم همین‌جاها از دوست‌ها پیسه طلب کنیم، خانه او را آباد کنیم، اما به مقصد نرسید دیگه.»

مراسم فاتحه شمای از این جان‌باخته‌گان امروز جمعه درکابل برگزار شد.

سه برادر؛ خداداد ۲۷ ساله، حبیب ۲۴ ساله و رضا ۱۷ ساله در میان هفت جان باخته در کارخانه گچ استند و جسدهای آنان به خانه شان انتقال یافته‌اند.

ابراهیم ارشادی، از بستگان قربانیان بیان داشت: «اولأ این‌گونه رویدادها به وحدت ملی و انسجام مردم ضربه می‌رساند. دوم این‌که اعتماد مردم را ازبین می‌برد. و سوم این‌که مردم را بر علیه نظام می‌کند.»

محمد سالم یوسفی، از دیگر بستگان این قربانیان نیز افزود: «رویداد اخیر ریشه در افراط‌گرایی دارد. افراط گرایی در بین جامعه ریشه دوانده و در بسا نقاط افغانستان این رویکرد افراط گرایی تروج یافته است.»

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر این کارگران را بدوش نگرفته‌است و معلوم هم نیست که دست چه کسانی در این رویداد دخلی است.

هم‌رسانی کنید