تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است

رییس جمهور اشرف غنی که امروز شنبه در مراسمی به مناسبت افتتاح سال سوم کاری دور هفدهم شورای ملی سخن می گفت تدکید کرد که بربنیاد قانون اساسی، یگانه راه انتقال قدرت، انتخابات است و در این باره هیچ معامله یی را نمی پذیرد.

آقای غنی در حالی که به گونه روشن به طرح حکومت انتقالی که از سوی امریکا پیشنهاد شده است و شماری از سیاست گران از آن سخن زده اند اشاره نمی کند، گفت که هر نهادی میتواند طرح های خیالی داشته باشد اما تصمیم نهایی را مردم افغانستان می گیرند. 

او افزود: «انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است." 

او گفت که اقتدار سیاسی در افغانستان یک راه دارد و آن از طریق رأی مردم افغانستان است.

آقای غنی در ادامه گفت: «ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد شفاف و سراسر تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد زمان نیز می‎خواهیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.» 

او فرصت پیش آمده را برای صلح در چهاردهه گذشته بی پیشنیه خواند اما گفت افغانستان زمانی به صلح خواهد رسید که مالکیت روند صلح را مردم افغانستان داشته باشند.

آقای غنی گفت که صلح دوامدار نیازمند تدبیر و فداکاری است. به گفتۀ او، هدف از فداکاری این است که برای فداکاری معیار نخستین ما این است که همه از خواست های شخصی و گروهی بگرند و به خواست مردم توجه شود و به صلح به یک هدف مقدس دیده شود. 

رییس جمهور غنی گفت که آماده است تا برای صلح فداکاری کند اما افزود که مسوولیت دارد که خود اشک و عرقی را که مردم افغانستان برای مردم سالاری، حفظ و تقویت ازادی ها و نظام به هدف بردود.

او افزود: «وثیقه ما قانون اساسی ما است به وثیقه دیگر نیاز نداریم."

او گفت که هیچ کس نمی‌تواند در مورد انحلال نهادهای که در قانون اساسی تسجیل شده است تصمیم بگیرد. 

آقای غنی از طالبان خواست که خشونت ها را کاهش دهند. او گفت که افغانان صلح می‌خواهند اما نه "صلح گورستان."

رییس جمهور غنی با اشاره به حمله های هدفمندانه گفت که "حملات هدفهمند در حقیت حمله بر حال و آینده افغانستان است، حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عملی است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند."

او گفت که هدف این حمله ها پخش رعب و مایوسی نسبت به آینده کشور است.

آقای غنی گفت که هیچ تصمیمی در باره صلح "بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تأیید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمی تواند."

او اظهار داشت که در سال نو ده هزار نمره زمین را برای خانواده جان باخته گان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از یازده ولایت، توزیع خواهد شد. 

رییس جمهور کشور از پاکستان خواست که راه درست را انتخاب کند و دوطرف یکدیگر را به حیث کشورها مستقبل بپذیرند.

همزمان با این میررحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان در حالی که بر تفکیک صلاحیت های سه قوه دولت تاکید کرد و از رییس جمهور خواست که به فرهنگ سرپرستی در نهادهای حکومتی پایان دهد.

آقای رحمانی از طالبان خواست که آتش بس کنند، از طرح های غیر عملی دست بردارند و برای رسیدن به صلح واقعی از خود انعطاف نشان دهند.

غنی: انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است

رییس جمهور غنی می گوید که اقتدار سیاسی در افغانستان یک راه دارد و آن از طریق رأی مردم افغانستان است.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی که امروز شنبه در مراسمی به مناسبت افتتاح سال سوم کاری دور هفدهم شورای ملی سخن می گفت تدکید کرد که بربنیاد قانون اساسی، یگانه راه انتقال قدرت، انتخابات است و در این باره هیچ معامله یی را نمی پذیرد.

آقای غنی در حالی که به گونه روشن به طرح حکومت انتقالی که از سوی امریکا پیشنهاد شده است و شماری از سیاست گران از آن سخن زده اند اشاره نمی کند، گفت که هر نهادی میتواند طرح های خیالی داشته باشد اما تصمیم نهایی را مردم افغانستان می گیرند. 

او افزود: «انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است." 

او گفت که اقتدار سیاسی در افغانستان یک راه دارد و آن از طریق رأی مردم افغانستان است.

آقای غنی در ادامه گفت: «ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد شفاف و سراسر تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد زمان نیز می‎خواهیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.» 

او فرصت پیش آمده را برای صلح در چهاردهه گذشته بی پیشنیه خواند اما گفت افغانستان زمانی به صلح خواهد رسید که مالکیت روند صلح را مردم افغانستان داشته باشند.

آقای غنی گفت که صلح دوامدار نیازمند تدبیر و فداکاری است. به گفتۀ او، هدف از فداکاری این است که برای فداکاری معیار نخستین ما این است که همه از خواست های شخصی و گروهی بگرند و به خواست مردم توجه شود و به صلح به یک هدف مقدس دیده شود. 

رییس جمهور غنی گفت که آماده است تا برای صلح فداکاری کند اما افزود که مسوولیت دارد که خود اشک و عرقی را که مردم افغانستان برای مردم سالاری، حفظ و تقویت ازادی ها و نظام به هدف بردود.

او افزود: «وثیقه ما قانون اساسی ما است به وثیقه دیگر نیاز نداریم."

او گفت که هیچ کس نمی‌تواند در مورد انحلال نهادهای که در قانون اساسی تسجیل شده است تصمیم بگیرد. 

آقای غنی از طالبان خواست که خشونت ها را کاهش دهند. او گفت که افغانان صلح می‌خواهند اما نه "صلح گورستان."

رییس جمهور غنی با اشاره به حمله های هدفمندانه گفت که "حملات هدفهمند در حقیت حمله بر حال و آینده افغانستان است، حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عملی است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند."

او گفت که هدف این حمله ها پخش رعب و مایوسی نسبت به آینده کشور است.

آقای غنی گفت که هیچ تصمیمی در باره صلح "بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تأیید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمی تواند."

او اظهار داشت که در سال نو ده هزار نمره زمین را برای خانواده جان باخته گان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از یازده ولایت، توزیع خواهد شد. 

رییس جمهور کشور از پاکستان خواست که راه درست را انتخاب کند و دوطرف یکدیگر را به حیث کشورها مستقبل بپذیرند.

همزمان با این میررحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان در حالی که بر تفکیک صلاحیت های سه قوه دولت تاکید کرد و از رییس جمهور خواست که به فرهنگ سرپرستی در نهادهای حکومتی پایان دهد.

آقای رحمانی از طالبان خواست که آتش بس کنند، از طرح های غیر عملی دست بردارند و برای رسیدن به صلح واقعی از خود انعطاف نشان دهند.

هم‌رسانی کنید