Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در آتش‌سوزی در گمرک ابونصر فراهی سه ذخیرگاۀ نفت سوختند

در آتش‌سوزی امروز شنبه در گمرک "ابونصر فراهی" در ولایت فراه در مرز با ایران، سه ذخیره‌گاۀ نفت سوخته‌اند.

این آتش سوزی، چاشت امروز آغاز شد و نا ناوقت‌‎های روز ادامه داشت.

مقام‌های محلی در ولایت فراه می‌گویند که آتش‌سوزی بسیار قوی بود و برای مهار آن از حکومت ایران کمک خواسته شده‌ بود.

به‌‎گفتۀ آنان، تاهنوز میزان خسازاتی که به بازرگانان وارد شده‌است، روشن نیست.

تاج محمد جاهد، والی فراه گفت: «به مسؤولان محل هدایت داده شد تا تمام وسایطی که در اطراف محل آتش‌سوزی بودند، به محل امن انتقال بدهند. این آتش‌سوزی در ساحه‌یی رخ داد که مربوط بازرگانان است.»

این آتش‌سوزی دو هفته پس از یک آتش‌سوزی دیگر در گمرک فراه و بیست روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داده‌است.

شماری از فعالان جامعه مدنی به این باور اند که این آتش‌سوزی‌ها عمدی استند و حکومت باید این رویدادها را به‌گونۀ جدی بررسی کند.

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی گفت: «تبانی‌های کلانی که در گمرکات افغانستان وجود دارد، بدلیل برطرف کردن خلاها در اسناد ممکن است دستانی پشت این آتش‌سوزی باشد.»

تاکنون علت اصلی آتش‌سوزی امروز روشن نیست. اما مقام‌های محلی می‌گویند که آتش‌سوزی نخست از یک ذخیرگاه در نزدیک گمرک ابونصر فراهی آغاز شد و سپس به دیگر ذخیرگاه‌ها رسید.

در آتش‌سوزی در گمرک ابونصر فراهی سه ذخیرگاۀ نفت سوختند

این آتش‌سوزی دو هفته پس از یک آتش‌سوزی دیگر در گمرک فراه و بیست روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داده‌است.

تصویر بندانگشتی

در آتش‌سوزی امروز شنبه در گمرک "ابونصر فراهی" در ولایت فراه در مرز با ایران، سه ذخیره‌گاۀ نفت سوخته‌اند.

این آتش سوزی، چاشت امروز آغاز شد و نا ناوقت‌‎های روز ادامه داشت.

مقام‌های محلی در ولایت فراه می‌گویند که آتش‌سوزی بسیار قوی بود و برای مهار آن از حکومت ایران کمک خواسته شده‌ بود.

به‌‎گفتۀ آنان، تاهنوز میزان خسازاتی که به بازرگانان وارد شده‌است، روشن نیست.

تاج محمد جاهد، والی فراه گفت: «به مسؤولان محل هدایت داده شد تا تمام وسایطی که در اطراف محل آتش‌سوزی بودند، به محل امن انتقال بدهند. این آتش‌سوزی در ساحه‌یی رخ داد که مربوط بازرگانان است.»

این آتش‌سوزی دو هفته پس از یک آتش‌سوزی دیگر در گمرک فراه و بیست روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داده‌است.

شماری از فعالان جامعه مدنی به این باور اند که این آتش‌سوزی‌ها عمدی استند و حکومت باید این رویدادها را به‌گونۀ جدی بررسی کند.

سید اشرف سادات، فعال جامعه مدنی گفت: «تبانی‌های کلانی که در گمرکات افغانستان وجود دارد، بدلیل برطرف کردن خلاها در اسناد ممکن است دستانی پشت این آتش‌سوزی باشد.»

تاکنون علت اصلی آتش‌سوزی امروز روشن نیست. اما مقام‌های محلی می‌گویند که آتش‌سوزی نخست از یک ذخیرگاه در نزدیک گمرک ابونصر فراهی آغاز شد و سپس به دیگر ذخیرگاه‌ها رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره