تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویدادهای جنایی در کابل؛ یک تن جان باخت

در دو رویداد جنایی در شهر کابل یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته‌است.

پولیس کابل امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حوت) می‌گوید که یک پسر جوان شب گذشته از سوی افراد ناشناس در منطقۀ کمپنی در حوزه پنجم امنیتی، کشته شد.

پولیس افزود که در پیوند به این رویداد، یک تن بازداشت شده‌است.

در همین حال، در یک رویداد دیگر صبح امروز در حوزۀ پنجم امنیتی یک پسر جوان از سوی افراد ناشناس زخم برداشته‌است.

پولیس می‌گوید که این دو رویداد زیر بررسی قرار دارد.

رویدادهای جنایی در کابل؛ یک تن جان باخت

پولیس کابل امروز می‌گوید که یک پسر جوان شب گذشته از سوی افراد ناشناس در منطقۀ کمپنی در حوزه پنجم امنیتی، کشته شد. 

Thumbnail

در دو رویداد جنایی در شهر کابل یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته‌است.

پولیس کابل امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حوت) می‌گوید که یک پسر جوان شب گذشته از سوی افراد ناشناس در منطقۀ کمپنی در حوزه پنجم امنیتی، کشته شد.

پولیس افزود که در پیوند به این رویداد، یک تن بازداشت شده‌است.

در همین حال، در یک رویداد دیگر صبح امروز در حوزۀ پنجم امنیتی یک پسر جوان از سوی افراد ناشناس زخم برداشته‌است.

پولیس می‌گوید که این دو رویداد زیر بررسی قرار دارد.

هم‌رسانی کنید