Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نامۀ بلنکین به غنی و لحن هشدار آمیز او دربارۀ صلح و گام‌های بعدی

طلوع‌نیوز به نسخه‌یی از نامه‌ انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا به رییس‌جهمور غنی دست یافته‌است.

در این نامه، آقای بلنکین به رییس‌جمهور غنی طرح امریکا را برای سیاستگران افغان تأیید می‌کند و می‌گوید که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.

آقای بلنکین همچنین از برگذاری یک نشست به میزبانی ترکیه با حضور نماینده‌گان جمهوریت و طالبان از بهر نهایی سازی یک توافق‌نامه صلح، خبر می‌هد.

این نامه آقای بلنکین که ظاهرن هم‌زمان با سفر زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به کابل، به رییس‌جمهورغنی شده و نسخۀ آن به طلوع‌نیوز رسیده‌است، طرح صلح امریکا برای حل بحران افغانستان در آن تأیید شده‌است.

آقای بلنکین می‌گوید که چنین نامه‌یی را به عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز فرستاده‌است.

او افزود: "ما قصد داریم از سازمان ملل بخواهیم که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند."

او می افزاید: "ما همچنان از ترکیه خواهیم خواست تا یک نشست سطح بلند را از هر دوطرف (جمهوریت - و طالبان) برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند."

او هشدار داده ‌است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری باردیگر تکرار شود.

او به رییس‌جمهور می‌گوید که کار با عبدالله عبدالله، حامد کرزی وعبدرب الرسول سیاف برای تقویت موقف جمهوریت مهم است.

آقای بلنکین از تهیۀ طرحی برای کاهش نود روزه خشونت‌ها برای جلوگیری از آغاز عملیات بهاری نیز خبر می‌دهد.

او می‌افزاید که بازنگری توافق‌نامۀ صلح امریکا در وانشگتن تا کنون نهایی نشده‌است. او نگران است که با خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می، اوضاع بدتر شود و سبب سقوط بخش‌های بیشتر، به دست طالبان شود.

نامۀ بلنکین به غنی و لحن هشدار آمیز او دربارۀ صلح و گام‌های بعدی

در این نامه، وزیر خارجه امریکا به رییس‌جهمور غنی طرح امریکا را برای سیاست‌گران افغان تأیید می‌کند.

Thumbnail

طلوع‌نیوز به نسخه‌یی از نامه‌ انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا به رییس‌جهمور غنی دست یافته‌است.

در این نامه، آقای بلنکین به رییس‌جمهور غنی طرح امریکا را برای سیاستگران افغان تأیید می‌کند و می‌گوید که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.

آقای بلنکین همچنین از برگذاری یک نشست به میزبانی ترکیه با حضور نماینده‌گان جمهوریت و طالبان از بهر نهایی سازی یک توافق‌نامه صلح، خبر می‌هد.

این نامه آقای بلنکین که ظاهرن هم‌زمان با سفر زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به کابل، به رییس‌جمهورغنی شده و نسخۀ آن به طلوع‌نیوز رسیده‌است، طرح صلح امریکا برای حل بحران افغانستان در آن تأیید شده‌است.

آقای بلنکین می‌گوید که چنین نامه‌یی را به عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز فرستاده‌است.

او افزود: "ما قصد داریم از سازمان ملل بخواهیم که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند."

او می افزاید: "ما همچنان از ترکیه خواهیم خواست تا یک نشست سطح بلند را از هر دوطرف (جمهوریت - و طالبان) برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند."

او هشدار داده ‌است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری باردیگر تکرار شود.

او به رییس‌جمهور می‌گوید که کار با عبدالله عبدالله، حامد کرزی وعبدرب الرسول سیاف برای تقویت موقف جمهوریت مهم است.

آقای بلنکین از تهیۀ طرحی برای کاهش نود روزه خشونت‌ها برای جلوگیری از آغاز عملیات بهاری نیز خبر می‌دهد.

او می‌افزاید که بازنگری توافق‌نامۀ صلح امریکا در وانشگتن تا کنون نهایی نشده‌است. او نگران است که با خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می، اوضاع بدتر شود و سبب سقوط بخش‌های بیشتر، به دست طالبان شود.

هم‌رسانی کنید