Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روسیه دربارۀ روند صلح افغانستان یک نشست برگزار می‌کند

هم‌زمان با تلاش‌های تازۀ امریکا برای سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان، قراراست تا نُه روز دیگر مسکو میزبان یک نشست دربارۀ روند صلح افغانستان باشد.

مقام‌ها تأیید می‌کنند که رهبران سیاسی کشور به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، نماینده‌های کشورهای چین، امریکا و پاکستان و نماینده‌گان طالبان نیز به این نشست، دعوت شده‌اند. 

هدف از برگزاری این نشست، سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان در دوحه، گفته شده‌است.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی در این باره می‌گوید: "در این نشست، سیاسیون افغانستان دعوت شده‌اند. رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز از جمله دعوت شده‌گان است اما؛ در حال رأی‌زنی است و روشن نیست که شرکت خواهد کرد یا نه؟"

اما او افزود که روسیه یکی از کشورهای مهم در روند صلح افغانستان به شمار می‌رود.

یک منبع می‌گوید که این نشست در هماهنگی با ایالات متحده، برگزار می‌شود.

ریاست‌جمهوری تاکنون دربارۀ این نشست، چیزی نگفته‌است.

این در حالی ا‌ست که امریکا نیز در تلاش برگزاری یک نشست جهانی دربارۀ افغانستان است.

طلوع‌نیوز به نسخه‌یی از این نامه‌ دست یافته‌است که آقای بلنکین به رییس‌جمهور غنی طرح امریکا را برای سیاست‌گران افغان تأیید می‌کند و می‌گوید که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.

آقای بلنکین همچنین از برگذاری یک نشست به میزبانی ترکیه با حضور نماینده‌گان جمهوریت و طالبان از بهر نهایی سازی یک توافق‌نامه صلح، خبر می‌هد.

او در این نامه گفته‌است: "ما قصد داریم از سازمان ملل بخواهیم که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند."

او می افزاید: "ما همچنان از ترکیه خواهیم خواست تا یک نشست سطح بلند را از هر دوطرف (جمهوریت - و طالبان) برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند."

او هشدار داده‌است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری باردیگر تکرار شود.

او به رییس‌جمهور می‌گوید که کار با عبدالله عبدالله، حامد کرزی وعبدرب الرسول سیاف برای تقویت موقف جمهوریت مهم است.

آقای بلنکین از تهیۀ طرحی برای کاهش نود روزه خشونت‌ها برای جلوگیری از آغاز عملیات بهاری نیز خبر می‌دهد.

او می‌افزاید که بازنگری توافق‌نامۀ صلح امریکا در وانشگتن تا کنون نهایی نشده‌است و امریکا تمامی گزینه‌ها را روی میز دارد.

او نگران است که با خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می، اوضاع بدتر شود و سبب سقوط بخش‌های بیشتر، به دست طالبان شود.

روسیه دربارۀ روند صلح افغانستان یک نشست برگزار می‌کند

مقام‌ها تأیید می‌کنند که رهبران سیاسی کشور به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز به این نشست، دعوت شده‌اند. 

Thumbnail

هم‌زمان با تلاش‌های تازۀ امریکا برای سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان، قراراست تا نُه روز دیگر مسکو میزبان یک نشست دربارۀ روند صلح افغانستان باشد.

مقام‌ها تأیید می‌کنند که رهبران سیاسی کشور به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، نماینده‌های کشورهای چین، امریکا و پاکستان و نماینده‌گان طالبان نیز به این نشست، دعوت شده‌اند. 

هدف از برگزاری این نشست، سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان در دوحه، گفته شده‌است.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی در این باره می‌گوید: "در این نشست، سیاسیون افغانستان دعوت شده‌اند. رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز از جمله دعوت شده‌گان است اما؛ در حال رأی‌زنی است و روشن نیست که شرکت خواهد کرد یا نه؟"

اما او افزود که روسیه یکی از کشورهای مهم در روند صلح افغانستان به شمار می‌رود.

یک منبع می‌گوید که این نشست در هماهنگی با ایالات متحده، برگزار می‌شود.

ریاست‌جمهوری تاکنون دربارۀ این نشست، چیزی نگفته‌است.

این در حالی ا‌ست که امریکا نیز در تلاش برگزاری یک نشست جهانی دربارۀ افغانستان است.

طلوع‌نیوز به نسخه‌یی از این نامه‌ دست یافته‌است که آقای بلنکین به رییس‌جمهور غنی طرح امریکا را برای سیاست‌گران افغان تأیید می‌کند و می‌گوید که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.

آقای بلنکین همچنین از برگذاری یک نشست به میزبانی ترکیه با حضور نماینده‌گان جمهوریت و طالبان از بهر نهایی سازی یک توافق‌نامه صلح، خبر می‌هد.

او در این نامه گفته‌است: "ما قصد داریم از سازمان ملل بخواهیم که نشست وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند وایالات متحده برای یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند."

او می افزاید: "ما همچنان از ترکیه خواهیم خواست تا یک نشست سطح بلند را از هر دوطرف (جمهوریت - و طالبان) برای نهایی سازی یک توافق‌نامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند."

او هشدار داده‌است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری باردیگر تکرار شود.

او به رییس‌جمهور می‌گوید که کار با عبدالله عبدالله، حامد کرزی وعبدرب الرسول سیاف برای تقویت موقف جمهوریت مهم است.

آقای بلنکین از تهیۀ طرحی برای کاهش نود روزه خشونت‌ها برای جلوگیری از آغاز عملیات بهاری نیز خبر می‌دهد.

او می‌افزاید که بازنگری توافق‌نامۀ صلح امریکا در وانشگتن تا کنون نهایی نشده‌است و امریکا تمامی گزینه‌ها را روی میز دارد.

او نگران است که با خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می، اوضاع بدتر شود و سبب سقوط بخش‌های بیشتر، به دست طالبان شود.

هم‌رسانی کنید