تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست شورای امنیت سازمان ملل؛توقف حمله‌های هدفمندانه درافغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌یی حمله‌های هدفمندانه بر غیرنظامیان را به گونه شدید محکوم کرده است.

در اعلامیه آمده است: "این حملات فجیع، فعالان جامعه مدنی، کارمندان بخش قضا، رسانه‌ها، صحت و کارکنان خدمات بشری را که زنان در موقف‌های مهم نیز مشمول آنان استند و حقوق بشر و اقلیت های مذهبی و دینی را ترویج می‌کنند، را آماج قرار داده است."

اعضای شورای امنیت خواهان توقف فوری این حمله ها شده اند و کشانیدن عاملان این حمله ها به عدالت را یک نیاز مهم و عاجل گفته اند.

این شورا از تمام طرف‌ها خواسته است تا در هر شرایطی به تعهدات شان بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی عمل کنند که این تعهدات شامل حفاظت از افراد ملکی نیز می‌شود. این شورا تاکید کرده است که انجام حمله های هدفمندانه که غیرنظامیان را آماج قرار می‌دهند، شامل جرایم جنگی می‌شود.

بر اساس اعلامیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش این حملات پس از آغاز گفتگوهای صلح به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ اظهار نگرانی کرده است.

در اعلامیه گفته شده است که صلح پایدار تنها از طریق یک روند همه شمول و همه جانبه به رهبری و مالکیت افغان‌ها بدست آمده می‌تواند که هدف آن آتش‌بس همیشه‌گی و همه جانبه در کشور و رسیدن به یک توافق همه شمول سیاسی جهت ختم جنگ در افغانستان است.

اعضای این شورا بر اشتراک کامل، مساویانه و معنی‌دار زنان به عنوان یک نیاز جدی در این روند تاکید ورزیده است.

این شورا، طرف‌ های دخیل در افغانستان را به مذاکرات تشویق می‌نماید تا اقداماتی را جهت اعتماد سازی به شمول کاهش خشونت‌ها انجام دهند و همچنان با حسن نیت در این روند به پیش بروند.

اعضای این شورا همچنان از تهدیداتی که توسط هراس افگنان متوجه افغانستان و منطقه است، ابراز نگرانی کرده اند.

این اعلامیه در حالی صادر شده است که در ماه های اخیر حملات هدفمندانه در برابر افراد ملکی، کارمندان دولت و نیرو های امنیتی افزایش یافته اند.

مقام های محلی گفته اند که در تازه ترین مورد به دنبال چنین حملاتی در افغانستان، شام روز پنجشنبه یک سارنوال در شهر لشکرگاه ولایت جنوبی هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است.

خواست شورای امنیت سازمان ملل؛توقف حمله‌های هدفمندانه درافغانستان

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری حمله‌های هدفمندانه و به عدالت کشانیدن عاملان آن هستند.

Thumbnail

شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌یی حمله‌های هدفمندانه بر غیرنظامیان را به گونه شدید محکوم کرده است.

در اعلامیه آمده است: "این حملات فجیع، فعالان جامعه مدنی، کارمندان بخش قضا، رسانه‌ها، صحت و کارکنان خدمات بشری را که زنان در موقف‌های مهم نیز مشمول آنان استند و حقوق بشر و اقلیت های مذهبی و دینی را ترویج می‌کنند، را آماج قرار داده است."

اعضای شورای امنیت خواهان توقف فوری این حمله ها شده اند و کشانیدن عاملان این حمله ها به عدالت را یک نیاز مهم و عاجل گفته اند.

این شورا از تمام طرف‌ها خواسته است تا در هر شرایطی به تعهدات شان بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی عمل کنند که این تعهدات شامل حفاظت از افراد ملکی نیز می‌شود. این شورا تاکید کرده است که انجام حمله های هدفمندانه که غیرنظامیان را آماج قرار می‌دهند، شامل جرایم جنگی می‌شود.

بر اساس اعلامیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش این حملات پس از آغاز گفتگوهای صلح به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ اظهار نگرانی کرده است.

در اعلامیه گفته شده است که صلح پایدار تنها از طریق یک روند همه شمول و همه جانبه به رهبری و مالکیت افغان‌ها بدست آمده می‌تواند که هدف آن آتش‌بس همیشه‌گی و همه جانبه در کشور و رسیدن به یک توافق همه شمول سیاسی جهت ختم جنگ در افغانستان است.

اعضای این شورا بر اشتراک کامل، مساویانه و معنی‌دار زنان به عنوان یک نیاز جدی در این روند تاکید ورزیده است.

این شورا، طرف‌ های دخیل در افغانستان را به مذاکرات تشویق می‌نماید تا اقداماتی را جهت اعتماد سازی به شمول کاهش خشونت‌ها انجام دهند و همچنان با حسن نیت در این روند به پیش بروند.

اعضای این شورا همچنان از تهدیداتی که توسط هراس افگنان متوجه افغانستان و منطقه است، ابراز نگرانی کرده اند.

این اعلامیه در حالی صادر شده است که در ماه های اخیر حملات هدفمندانه در برابر افراد ملکی، کارمندان دولت و نیرو های امنیتی افزایش یافته اند.

مقام های محلی گفته اند که در تازه ترین مورد به دنبال چنین حملاتی در افغانستان، شام روز پنجشنبه یک سارنوال در شهر لشکرگاه ولایت جنوبی هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است.

هم‌رسانی کنید