Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به گنجانیده‌شدن نام‌های ۵۴ قوم دیگر درشناس‌نامه‌های برقی

تصمیم ادارۀ ملی احصاییه و معلومات مبنی‌بر گنجانیدن نام ۵۴ قوم دیگر در شناس‌نامه‌های برقی در کنار ۱۴قوم به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

از این میان، شورای عالی مصالحه ملی آن را اشتباه خوانده و خواهان اصلاح آن شده‌است.

شورای عالی مصالحه ملی نوشته است که قضیه‌های کلان ملی نیاز به بحث‌های بزرگ‌تر دارد و ادارۀ ملی احصاییه باید این اشتباه‌اش را اصلاح کند.

تنها چند ساعت پس از آن‌که تصمیم ادارۀ ملی احصاییه و معلومات دربارۀ رسمیت دادن به نام‌های۵۴ قوم دیگر در شناس‌نامه‌های برقی همگانی شد، سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نخست نوشت که نباید دربارۀ هویت اقوام افغانستان تصمیم شتاب‌زده گرفته شود، اما شش ساعت پس از این موضع‌گیری، آقای دانش نوشتۀ دیگری را پخش کرد که در آن از اصلاح فهرست پخش شدۀ اقوام کشور سخن زده شده‌است.

محمد هدایت، رییس مطبوعات و امور فرهنگی دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به پرسش طلوع‌نیوز دربارۀ این فهرست پخش شده، نوشتۀ دوم آقای سرور دانش را به ما فرستاد.

در همین حال، صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نوشته اند که جدا شدن این اقوام از بدنه قوم‌های دیگر نفاق‌افگنی است و به روحیه ملت‌سازی آسیب می‌زند.

شماری از اعضای مجلس سنا نیز در این باره واکنش نشان داده‌اند.

محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفت: «افغانستان به وحدت نیاز دارد، به همبستگی نیاز دارد، به یک ملت شدن نیاز دارد. در این شرایط باید بررسی کنیم که اولویت‌های ما کدام است.»

شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان اما امروز یک‌شنبه در نشستی در کابل، از این تصمیم ادارۀ ملی احصاییه استقبال کرد و از حکومت خواست که اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی دخیل باشند.

احمد شکیب سانین، رییس شورای انسجام اقلیت‌ها بیان داشت: «تا حالا ما مانند جسدها بودیم و روح نداشتیم؛ به‌خاطری‌که در هرجای می‌رفتیم تحقیر می‌شدیم، چون اقلیت بودیم.»

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که این اقوام به درخواست نماینده‌گان شان درج شناس‌نامه‌های برقی شده‌اند.

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات بیان اظهار داشت: «درج نام سایر اقوام به‌جز اقوام چهارده گانه افغانستان در سیستم تذکره الکترونیکی، هیچ‌گونه ممانعت قانونی ندارد.»
 
حکومت در سال ۱۳۹۶ کمیسیونی را برای شناسایی اقوامی که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند ایجاد کرد اما این کمیسیون به نتیجه نرسید و دادگاۀ عالی دستور داد که اقوام افغانستان چهارده قومی استند که در قانون اساسی از آن‌ها نام برده شده‌است.

توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سال ۱۳۹۷آغاز شد؛ اما درج واژۀ افغان در آن با مخالف‌هایی روبه‌رو بود و سرانجام تصمیم بر آن شد که در کنار واژۀ افغان نام قوم‌ها نیز درج شود.

واکنش‌ها به گنجانیده‌شدن نام‌های ۵۴ قوم دیگر درشناس‌نامه‌های برقی

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که این اقوام به درخواست نماینده‌گان شان درج شناس‌نامه‌های برقی شده‌اند.

Thumbnail

تصمیم ادارۀ ملی احصاییه و معلومات مبنی‌بر گنجانیدن نام ۵۴ قوم دیگر در شناس‌نامه‌های برقی در کنار ۱۴قوم به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

از این میان، شورای عالی مصالحه ملی آن را اشتباه خوانده و خواهان اصلاح آن شده‌است.

شورای عالی مصالحه ملی نوشته است که قضیه‌های کلان ملی نیاز به بحث‌های بزرگ‌تر دارد و ادارۀ ملی احصاییه باید این اشتباه‌اش را اصلاح کند.

تنها چند ساعت پس از آن‌که تصمیم ادارۀ ملی احصاییه و معلومات دربارۀ رسمیت دادن به نام‌های۵۴ قوم دیگر در شناس‌نامه‌های برقی همگانی شد، سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نخست نوشت که نباید دربارۀ هویت اقوام افغانستان تصمیم شتاب‌زده گرفته شود، اما شش ساعت پس از این موضع‌گیری، آقای دانش نوشتۀ دیگری را پخش کرد که در آن از اصلاح فهرست پخش شدۀ اقوام کشور سخن زده شده‌است.

محمد هدایت، رییس مطبوعات و امور فرهنگی دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به پرسش طلوع‌نیوز دربارۀ این فهرست پخش شده، نوشتۀ دوم آقای سرور دانش را به ما فرستاد.

در همین حال، صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نوشته اند که جدا شدن این اقوام از بدنه قوم‌های دیگر نفاق‌افگنی است و به روحیه ملت‌سازی آسیب می‌زند.

شماری از اعضای مجلس سنا نیز در این باره واکنش نشان داده‌اند.

محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفت: «افغانستان به وحدت نیاز دارد، به همبستگی نیاز دارد، به یک ملت شدن نیاز دارد. در این شرایط باید بررسی کنیم که اولویت‌های ما کدام است.»

شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان اما امروز یک‌شنبه در نشستی در کابل، از این تصمیم ادارۀ ملی احصاییه استقبال کرد و از حکومت خواست که اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی دخیل باشند.

احمد شکیب سانین، رییس شورای انسجام اقلیت‌ها بیان داشت: «تا حالا ما مانند جسدها بودیم و روح نداشتیم؛ به‌خاطری‌که در هرجای می‌رفتیم تحقیر می‌شدیم، چون اقلیت بودیم.»

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که این اقوام به درخواست نماینده‌گان شان درج شناس‌نامه‌های برقی شده‌اند.

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات بیان اظهار داشت: «درج نام سایر اقوام به‌جز اقوام چهارده گانه افغانستان در سیستم تذکره الکترونیکی، هیچ‌گونه ممانعت قانونی ندارد.»
 
حکومت در سال ۱۳۹۶ کمیسیونی را برای شناسایی اقوامی که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند ایجاد کرد اما این کمیسیون به نتیجه نرسید و دادگاۀ عالی دستور داد که اقوام افغانستان چهارده قومی استند که در قانون اساسی از آن‌ها نام برده شده‌است.

توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سال ۱۳۹۷آغاز شد؛ اما درج واژۀ افغان در آن با مخالف‌هایی روبه‌رو بود و سرانجام تصمیم بر آن شد که در کنار واژۀ افغان نام قوم‌ها نیز درج شود.

هم‌رسانی کنید