Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ اخاذی‌ها در شاهراه‌های کشور

تصویرهای که از سوی راننده‌گان موترهای باربری در رسانه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند، نشان می‌دهند که افراد تفنگدار با زور تفنگ از راننده‌گان موترهای باربری، پول می‌گیرند.

مسؤولان شورای انسجام امور ترانسپورت زمینی می‌گویند که اخازی‌ها در مسیر شاهراه‌ها بیشتر شده‌اند و در۱۵ روز اخیر شماری زیادی از راننده‌گان در مسیر شاهراه‌ها، لت‌وکوب و حتا از سوی افراد گونه‌گون و پاسگاه‌ها، مورد هدف قرار گرفته‌اند.

محمدنبی افغان، معاون شورای انسجام امور ترانسپورت زمینی می‌گوید: "اکثریت افرادی که اخاذی می‌کنند، پولیس هستند.  ۱۰ الی ۲۰ فیصد شان افراد نیروهای خیزش مردمی هستند."

او می‌افزآید: "در حوادثی ناشی از اخاذی‌ها، ۲ راننده و ۲ کلینر موترهای باربری شهید و شماری هم زخمی شده‌اند."

در یکی از تصویرهای پخش شده از سوی یکی از این راننده‌گان دیده می‌شود که فردی با لباس نظامی از یک راننده موتر باربری پول اخذ می‎‌کند اما؛ طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که این افراد نیروهای پولیس نیستند.

از سویی هم، شماری از راننده‌گان موترهای باربری ادعا دارند با آنکه در حال حاضر روند گردآوری درآمدهای وزارت ترانسپورت در مسیر شاهراه‌ها متوقف است، اما؛ اکنون هم به همین بهانه از آنان پول گردآوری می‌شود.

اما حکمت‌الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت در این باره می‌گوید: "در هیچ نکته افغانستان در مسیرهای میان ولایت‌ها، مأموران وزارت ترانسپورت از وسایط ترانسپورتی باربری داخلی هیچ نوع کمیشن اخذ نمی کنند. اگر مواردی و اسنادی وجود داشته باشند، رهبری وزارت ترانسپورت مصمم است که در برابر آن، اقدام قانونی کند."

پیش از این به علت افزایش اخازی‌ها در مسیر شاهراه‌ها، شمار زیادی از شرکت های حمل ونقل در کشور دست به اعتصاب کاری زدند که در نتیجه حکومت برای حل این مشکل متعهد شده بود اما اکنون شماری از راننده‌گان می‌گویند که اخازی‌ها در مسیرها یک‌بار دیگر افزایش یافته‌اند.

ادامۀ اخاذی‌ها در شاهراه‌های کشور

راننده‌گان موترهای باربری می‌گویند که اخاذی‌ها یک‌بار دیگر پس از پایان اعتصاب کاری شرکت‌های ترانسپورتی، در شاهراه‌ها از سر گرفته شده اند.

Thumbnail

تصویرهای که از سوی راننده‌گان موترهای باربری در رسانه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند، نشان می‌دهند که افراد تفنگدار با زور تفنگ از راننده‌گان موترهای باربری، پول می‌گیرند.

مسؤولان شورای انسجام امور ترانسپورت زمینی می‌گویند که اخازی‌ها در مسیر شاهراه‌ها بیشتر شده‌اند و در۱۵ روز اخیر شماری زیادی از راننده‌گان در مسیر شاهراه‌ها، لت‌وکوب و حتا از سوی افراد گونه‌گون و پاسگاه‌ها، مورد هدف قرار گرفته‌اند.

محمدنبی افغان، معاون شورای انسجام امور ترانسپورت زمینی می‌گوید: "اکثریت افرادی که اخاذی می‌کنند، پولیس هستند.  ۱۰ الی ۲۰ فیصد شان افراد نیروهای خیزش مردمی هستند."

او می‌افزآید: "در حوادثی ناشی از اخاذی‌ها، ۲ راننده و ۲ کلینر موترهای باربری شهید و شماری هم زخمی شده‌اند."

در یکی از تصویرهای پخش شده از سوی یکی از این راننده‌گان دیده می‌شود که فردی با لباس نظامی از یک راننده موتر باربری پول اخذ می‎‌کند اما؛ طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که این افراد نیروهای پولیس نیستند.

از سویی هم، شماری از راننده‌گان موترهای باربری ادعا دارند با آنکه در حال حاضر روند گردآوری درآمدهای وزارت ترانسپورت در مسیر شاهراه‌ها متوقف است، اما؛ اکنون هم به همین بهانه از آنان پول گردآوری می‌شود.

اما حکمت‌الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت در این باره می‌گوید: "در هیچ نکته افغانستان در مسیرهای میان ولایت‌ها، مأموران وزارت ترانسپورت از وسایط ترانسپورتی باربری داخلی هیچ نوع کمیشن اخذ نمی کنند. اگر مواردی و اسنادی وجود داشته باشند، رهبری وزارت ترانسپورت مصمم است که در برابر آن، اقدام قانونی کند."

پیش از این به علت افزایش اخازی‌ها در مسیر شاهراه‌ها، شمار زیادی از شرکت های حمل ونقل در کشور دست به اعتصاب کاری زدند که در نتیجه حکومت برای حل این مشکل متعهد شده بود اما اکنون شماری از راننده‌گان می‌گویند که اخازی‌ها در مسیرها یک‌بار دیگر افزایش یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید