Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در کابل؛ سه غیرنظامی جان باختند

پولیس کابل می‌گوید که یک انفجار پس از چاشت امروز (دوشنبه، ۲۵ حوت) بر یک موتر کاستر در شهر کابل رخ داده‌است که در نتیجه سه غیرنظامی جان باخت و ۱۵ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در یک خبرنامۀ پولیس کابل آمده‌است که این رویداد حوالی ۰۳:۵۰ دقیقه در منطقۀ دهن باغ در مربوطات حوزۀ دوم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک موتر کاستر هدف انفجار ماین قرار گرفت.

خبرنامه می‌افزاید که زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه انتقال یافته‌اند.

در خبرنامه دربارۀ این رویداد، جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

روز گذشته نیز در دو انفجار در شهر کابل، پنج تن جان باختند و ۱۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در این انفجارها که دو موتر مسافربری تونس در حوزه‌های سوم و ششم امنیتی آماج قرار گرفتند؛ تمامی قربانیان آنها غیرنظامیان و از شهروندان نادار کشور اند.

در رویداد نخست، یک موتر تونس مسافربری در پل سوخته از مربوطات حوزه ششم امنیتی و در رویداد دومی هم در ساحه سرکاریز حوزه سوم یک موتر دیگر تونس، آماج انفجار گرفت.

در همین حال، خانواده‌های قربانیان، حکومت به ویژه‌های نهادهای امنیتی را به ناکامی در کار تأمین امنیت مردم و جلوگیری از رویدادهای هراس‌افگنانه، متهم می‌سازند.

انفجار در کابل؛ سه غیرنظامی جان باختند

پولیس کابل می‌گوید که این رویداد حوالی ۰۳:۵۰ دقیقه در منطقۀ دهن باغ در مربوطات حوزۀ دوم شهر کابل، رخ داده‌است.

Thumbnail

پولیس کابل می‌گوید که یک انفجار پس از چاشت امروز (دوشنبه، ۲۵ حوت) بر یک موتر کاستر در شهر کابل رخ داده‌است که در نتیجه سه غیرنظامی جان باخت و ۱۵ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در یک خبرنامۀ پولیس کابل آمده‌است که این رویداد حوالی ۰۳:۵۰ دقیقه در منطقۀ دهن باغ در مربوطات حوزۀ دوم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک موتر کاستر هدف انفجار ماین قرار گرفت.

خبرنامه می‌افزاید که زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه انتقال یافته‌اند.

در خبرنامه دربارۀ این رویداد، جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

روز گذشته نیز در دو انفجار در شهر کابل، پنج تن جان باختند و ۱۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

در این انفجارها که دو موتر مسافربری تونس در حوزه‌های سوم و ششم امنیتی آماج قرار گرفتند؛ تمامی قربانیان آنها غیرنظامیان و از شهروندان نادار کشور اند.

در رویداد نخست، یک موتر تونس مسافربری در پل سوخته از مربوطات حوزه ششم امنیتی و در رویداد دومی هم در ساحه سرکاریز حوزه سوم یک موتر دیگر تونس، آماج انفجار گرفت.

در همین حال، خانواده‌های قربانیان، حکومت به ویژه‌های نهادهای امنیتی را به ناکامی در کار تأمین امنیت مردم و جلوگیری از رویدادهای هراس‌افگنانه، متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید