Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست رهبران جمعیت اسلامی دربارۀ صلح افغانستان پس از ماه‌ها اختلاف

هشت ماه پس از تقسیم جمعیت اسلامی به دوبخش به رهبری صلاح‌الدین ربانی و عطا‌محمد نور، چهار تن از رهبران برجستۀ این حزب، یک‌شنبه شب (۲۴ حوت) در پشت درهای بسته نشستی را دربارۀ اختلاف‌ها و دیدگاه‌های شان دربارۀ صلح، برگذار کردند.

اعضای این حزب می‌گویند که این رهبران جمعیتی دربارۀ برگذاری کنگرۀ جمعیت و چه‌گونه‌گی نقش این حزب در گفت‌وگوهای صلح، رایزنی کردند.

در این نشست، صلاح‌الدین ربانی، عطا‌محمد نور، محمدیونس قانونی و احمدضیا مسعود، برای نخستین‌بار در خانۀ زلمی مجددی عضو دیگر این حزب در پشت‌ درهای بسته، دیدار داشتند.

اعضای این حزب افزودند که اگر جمعیت اختلاف‌هایش را حل نتواند، از ایفای نقش در تحولات سیاسی کشور محروم خواهد شد.

عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی جمعیت اسلامی دربارۀ این نشست می‌گوید: «این نشست هیچ ربطی به مشکلات داخلی جمعیت اسلامی ندارد، صرف برای حسن نیبت و منافع علیای مردم در مورد توحید دیدگاه در بارۀ صلح نشست مسکو و نشست ترکیه به ابتکار صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان برگذار گردیده بود.»

اختلاف‌ها میان صلاح‌الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی و عطامحمد نور، که رییس اجرایی این 
حزب بود، هشت ماه پیش بالا گرفتند، اکنون که رایزنی‌ها در بارۀ صلح با طالبان جدی شده‌اند، اعضای جمعیت می‌کوشند تا اختلاف‌های شان را حل کنند.

رحمت‌الله بیژن‌پور، عضو جمعیت اسلامی نیز می‌گوید: «نشست دیشب و سه نشست دیگر بیشتررابطه داشت به مساله حل اختلافات درونی جمعیت،حل مشکلات هم معطوف به حل مسایل سیاسی منطقه است.اگر جمعیت راهکار حل مسایل را نشان داده نتواند خودش رااز مشارکت سیاسی در تحولات کلان محروم میسازد.»

اعضای شورای رهبری جمعیت می‌گویند که دیدگاه شان را دربارۀ پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان ارایه کرده‌است، اعلام خواهند کرد.

واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی نیز می‌گوید: «تلاش هایی برای نزدیک کردن دیدگاه ها در سطوح مختلف در جمعیت اسلامی جریان دارد و پیوسته وجود داشته خاص در مورد صلح به این اتفاق رسیده اند که باید ما موقف واحد و یگانه داشته باشیم.»

پس از آن که برهان‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی در ماه سنبله ۱۲۹۰ هجری خورشیدی در کابل جان باخت، صلاح‌الدین ربانی  تا هنگام برگذاری کنگرۀ این حزب و گزینش جانشین وی، به عنوان سرپرست جمعیت گماشته شد.

در پیش‌نویس این طرح، از ایجاد یک حکومت مشارکتی نیز یاد شده‌است که در آن تمامی طرف‌ها سهم داشته باشند.

انتظار می‌رود که نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار شود - نشستی که به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و مشابه به نشست "بن" دربارۀ ساختار نظام آیندۀ افغانستان تصمیم‌های نهایی گرفته خواهند شد.

نشست رهبران جمعیت اسلامی دربارۀ صلح افغانستان پس از ماه‌ها اختلاف

اعضای این حزب می‌گویند که این رهبران جمعیتی دربارۀ برگذاری کنگرۀ جمعیت و چه‌گونه‌گی نقش این حزب در گفت‌وگوهای صلح، رایزنی کردند.

تصویر بندانگشتی

هشت ماه پس از تقسیم جمعیت اسلامی به دوبخش به رهبری صلاح‌الدین ربانی و عطا‌محمد نور، چهار تن از رهبران برجستۀ این حزب، یک‌شنبه شب (۲۴ حوت) در پشت درهای بسته نشستی را دربارۀ اختلاف‌ها و دیدگاه‌های شان دربارۀ صلح، برگذار کردند.

اعضای این حزب می‌گویند که این رهبران جمعیتی دربارۀ برگذاری کنگرۀ جمعیت و چه‌گونه‌گی نقش این حزب در گفت‌وگوهای صلح، رایزنی کردند.

در این نشست، صلاح‌الدین ربانی، عطا‌محمد نور، محمدیونس قانونی و احمدضیا مسعود، برای نخستین‌بار در خانۀ زلمی مجددی عضو دیگر این حزب در پشت‌ درهای بسته، دیدار داشتند.

اعضای این حزب افزودند که اگر جمعیت اختلاف‌هایش را حل نتواند، از ایفای نقش در تحولات سیاسی کشور محروم خواهد شد.

عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی جمعیت اسلامی دربارۀ این نشست می‌گوید: «این نشست هیچ ربطی به مشکلات داخلی جمعیت اسلامی ندارد، صرف برای حسن نیبت و منافع علیای مردم در مورد توحید دیدگاه در بارۀ صلح نشست مسکو و نشست ترکیه به ابتکار صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان برگذار گردیده بود.»

اختلاف‌ها میان صلاح‌الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی و عطامحمد نور، که رییس اجرایی این 
حزب بود، هشت ماه پیش بالا گرفتند، اکنون که رایزنی‌ها در بارۀ صلح با طالبان جدی شده‌اند، اعضای جمعیت می‌کوشند تا اختلاف‌های شان را حل کنند.

رحمت‌الله بیژن‌پور، عضو جمعیت اسلامی نیز می‌گوید: «نشست دیشب و سه نشست دیگر بیشتررابطه داشت به مساله حل اختلافات درونی جمعیت،حل مشکلات هم معطوف به حل مسایل سیاسی منطقه است.اگر جمعیت راهکار حل مسایل را نشان داده نتواند خودش رااز مشارکت سیاسی در تحولات کلان محروم میسازد.»

اعضای شورای رهبری جمعیت می‌گویند که دیدگاه شان را دربارۀ پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان ارایه کرده‌است، اعلام خواهند کرد.

واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی نیز می‌گوید: «تلاش هایی برای نزدیک کردن دیدگاه ها در سطوح مختلف در جمعیت اسلامی جریان دارد و پیوسته وجود داشته خاص در مورد صلح به این اتفاق رسیده اند که باید ما موقف واحد و یگانه داشته باشیم.»

پس از آن که برهان‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی در ماه سنبله ۱۲۹۰ هجری خورشیدی در کابل جان باخت، صلاح‌الدین ربانی  تا هنگام برگذاری کنگرۀ این حزب و گزینش جانشین وی، به عنوان سرپرست جمعیت گماشته شد.

در پیش‌نویس این طرح، از ایجاد یک حکومت مشارکتی نیز یاد شده‌است که در آن تمامی طرف‌ها سهم داشته باشند.

انتظار می‌رود که نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار شود - نشستی که به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و مشابه به نشست "بن" دربارۀ ساختار نظام آیندۀ افغانستان تصمیم‌های نهایی گرفته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید