Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چهار زن و یک کودک قربانیان انفجار روز دوشنبه در کابل

چهار زن و یک کودک سه ساله قربانیان انفجار دیروز بریک موتر کاستر درکابل استند.

این زنان کارمندان وزارت های اطلاعات و فرهنگ، معارف و شرکت افغان پست بودند. خاطره مایل یکی از قربانیان این رویداد که با پسر سه ساله خود جان باخت؛ باردار بود و انتظار داشت تا دومین کودکش را به زودی به بدنیا بیاورد.

خانواده های قربانیان حمله برچنین کارمندان عادی دولت را ناجوانمرده می دانند ونهادهای امنیتی را نیز به ناتوانی درتامین امنیت مردم متهم می سازند.

انفجار مرگباری که حال و هوایی شماری از خانواده را برهم زد و شماری را هم در ماتم نشاند.

شکریه شمس و نرگس کوهستانی کارمندان شرکت افغان پست، عزیزه ملکزاده کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطره مایل کارمند وزارت معارف چهار زن و  یک کودک قربانیان انفجار روز دوشنبه بر یک موتر کاستر در کابل استند.

در این رویداد سیزده تن دیگر زخم برداشته اند.

روح الله، باشنده کابل، گفت: «نگران امنیت استیم و ناامنی به اوج خود رسیده در شهر ها به اوج خود رسیده است و این بر مردم قابل قبول نیست.»

ضمیر، باشنده کابل، گفت: «هدف دشمن های وطن این است که مردم های مظلوم را هدف قرار بدهند.»   

خاطره مایل بیست وهفت ساله با پسر سه ساله خود جان باخت.

پیکر خاطره و عرش پسرش را اکنون به گورستان انتقال می دهند.

اینان در سوگ ازدست دادن  خاطره و فرزندش نشسته  و اشک می ریزند. خانواده خاطره می گوید که او نه ماه باردار بود و از هشت سال بدیسنو در وزارت معارف کار می کرد.

روهینا، مادر خاطره مایل، گفت: «کسانی که این کار را کردند؛دل شان به مانند دل من داغ دار شود، خانه شان ویران شود و اولادش بیمیرد.»

بهشته، از نزدیکان خاطره مایل، گفت: «به داد ما و مردم  ما برسد تا چه وقت مردم عزیزان خود را از دست بدهد.»

عزیزه ملکزاده یکی دیگر از قربانیان انفجار بر موتر کاستر است.

این بانو پنجاه و سه ساله از بیست و پنج سال بدیسنو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می کرد. نزدیکانش می گویند که او تنها دو خواهر داشت و پدر و مادر شان سال های پیش در گذشته بود.

نوریه زیوری، همکار عزیزه ملکزاده، گفت: «بسیار بی رحمانه هدف قرار گرفت، دختری بود که خودش کار می کرد و نان آور خانواده خود بود.برادر نداشت سه خواهر بودند.»

عنایت الله قریشی، همسایه عزیزه ملکزاده، گفت: «او نامرد، یک زره وجدان داشته باش این کار مردانه نیست. این حمله نامردانه سر مردم بی گناه وبی دفاع است.»

بربنیاد آمارهای طلوع نیوز در پانزده روز گذشته سه صد و چهل دو تن در رویداد های ضد امنیت و حمله های طالبان در کشور کشته و زخمی شدند.

در میان جان باخته گان هشتاد و هفت نظامی، چهل ودو غیرنظامی ، یازده کارمند دولت و در میان زخمیان هفتاد چهار نظامی، یکصدو چهارده غیرنظامی و چهارده کارمند دولت شامل استند.

آمارهای طلوع نیوز نشان می دهندکه شمار تلفات درپانزده روز نخست ماه مارچ تقریبن دوبرابر آمار بیست وهشت روز ماه فبروری است.

چهار زن و یک کودک قربانیان انفجار روز دوشنبه در کابل

انفجار مرگباری که حال و هوایی شماری از خانواده را برهم زد و شماری را هم در ماتم نشاند.

Thumbnail

چهار زن و یک کودک سه ساله قربانیان انفجار دیروز بریک موتر کاستر درکابل استند.

این زنان کارمندان وزارت های اطلاعات و فرهنگ، معارف و شرکت افغان پست بودند. خاطره مایل یکی از قربانیان این رویداد که با پسر سه ساله خود جان باخت؛ باردار بود و انتظار داشت تا دومین کودکش را به زودی به بدنیا بیاورد.

خانواده های قربانیان حمله برچنین کارمندان عادی دولت را ناجوانمرده می دانند ونهادهای امنیتی را نیز به ناتوانی درتامین امنیت مردم متهم می سازند.

انفجار مرگباری که حال و هوایی شماری از خانواده را برهم زد و شماری را هم در ماتم نشاند.

شکریه شمس و نرگس کوهستانی کارمندان شرکت افغان پست، عزیزه ملکزاده کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطره مایل کارمند وزارت معارف چهار زن و  یک کودک قربانیان انفجار روز دوشنبه بر یک موتر کاستر در کابل استند.

در این رویداد سیزده تن دیگر زخم برداشته اند.

روح الله، باشنده کابل، گفت: «نگران امنیت استیم و ناامنی به اوج خود رسیده در شهر ها به اوج خود رسیده است و این بر مردم قابل قبول نیست.»

ضمیر، باشنده کابل، گفت: «هدف دشمن های وطن این است که مردم های مظلوم را هدف قرار بدهند.»   

خاطره مایل بیست وهفت ساله با پسر سه ساله خود جان باخت.

پیکر خاطره و عرش پسرش را اکنون به گورستان انتقال می دهند.

اینان در سوگ ازدست دادن  خاطره و فرزندش نشسته  و اشک می ریزند. خانواده خاطره می گوید که او نه ماه باردار بود و از هشت سال بدیسنو در وزارت معارف کار می کرد.

روهینا، مادر خاطره مایل، گفت: «کسانی که این کار را کردند؛دل شان به مانند دل من داغ دار شود، خانه شان ویران شود و اولادش بیمیرد.»

بهشته، از نزدیکان خاطره مایل، گفت: «به داد ما و مردم  ما برسد تا چه وقت مردم عزیزان خود را از دست بدهد.»

عزیزه ملکزاده یکی دیگر از قربانیان انفجار بر موتر کاستر است.

این بانو پنجاه و سه ساله از بیست و پنج سال بدیسنو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می کرد. نزدیکانش می گویند که او تنها دو خواهر داشت و پدر و مادر شان سال های پیش در گذشته بود.

نوریه زیوری، همکار عزیزه ملکزاده، گفت: «بسیار بی رحمانه هدف قرار گرفت، دختری بود که خودش کار می کرد و نان آور خانواده خود بود.برادر نداشت سه خواهر بودند.»

عنایت الله قریشی، همسایه عزیزه ملکزاده، گفت: «او نامرد، یک زره وجدان داشته باش این کار مردانه نیست. این حمله نامردانه سر مردم بی گناه وبی دفاع است.»

بربنیاد آمارهای طلوع نیوز در پانزده روز گذشته سه صد و چهل دو تن در رویداد های ضد امنیت و حمله های طالبان در کشور کشته و زخمی شدند.

در میان جان باخته گان هشتاد و هفت نظامی، چهل ودو غیرنظامی ، یازده کارمند دولت و در میان زخمیان هفتاد چهار نظامی، یکصدو چهارده غیرنظامی و چهارده کارمند دولت شامل استند.

آمارهای طلوع نیوز نشان می دهندکه شمار تلفات درپانزده روز نخست ماه مارچ تقریبن دوبرابر آمار بیست وهشت روز ماه فبروری است.

هم‌رسانی کنید