Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تفنگ‌داران ناشناس ولسوال پیشین چرخ لوگر را در کابل ترور کردند

تفنگ‌داران ناشناس، پیش از چاشت امروز سه‌شنبه، وکیل آغا، ولسوال پیشین چرخ ولایت لوگر را در ناحیۀ هشتم کابل به قتل رساندند.

در یک رویداد دیگر، رسول خان، مدیر شهری امنیت کابل در منطقۀ تپه سلام حوزۀ سوم در گلوله‌باری مردان مسلح ناشناس زخمی شد.

شماری از شهروندان می‌گویند که افزایش قتل‌های هدفمند و نیز جرایم جنایی آنان را نگران ساخته‌است.

امان‌الله، باشندۀ کابل گفت: «امنیت هیچ در کشور نیست. توقع داریم از دولت می‌تواند یا نمی‌تواند، امنیت را تأمین کند. چرا مردم این قدر کشته می‌شوند؟»
 
جابر خان، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «طرف چه ببینیم که خوش شویم؟ دزدی از طرف شب است؛ طالبان را ببین! این چه حال است.»

در یک رویداد دیگر، مهاجمان، ندیم را که دانشجو است و برای پیدا کردن خرچ خانواده‌اش دست فروشی می‌کند، لت‌وکوب و زخمی کردند: «من در کوچه با یک نفر می‌‎رفتم؛ مرا لت‌وکوب کردند؛ تیلفون نداشتم بعد فیر کردند.»

فرماندهی پولیس کابل از بازداشت هفده تن در پیوند به رویدادهای جنایی خبر می‌دهد و می‌گوید که یک طالب را که در رویدادهای هراس‌افگنانه دست داشته است در پغمان گرفتار کرده‌اند.

تفنگ‌داران ناشناس ولسوال پیشین چرخ لوگر را در کابل ترور کردند

فرماندهی پولیس کابل از بازداشت هفده تن در پیوند به رویدادهای جنایی خبر می‌دهد و می‌گوید که یک طالب را که در رویدادهای هراس‌افگنانه دست داشته است در پغمان گرفتار کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

تفنگ‌داران ناشناس، پیش از چاشت امروز سه‌شنبه، وکیل آغا، ولسوال پیشین چرخ ولایت لوگر را در ناحیۀ هشتم کابل به قتل رساندند.

در یک رویداد دیگر، رسول خان، مدیر شهری امنیت کابل در منطقۀ تپه سلام حوزۀ سوم در گلوله‌باری مردان مسلح ناشناس زخمی شد.

شماری از شهروندان می‌گویند که افزایش قتل‌های هدفمند و نیز جرایم جنایی آنان را نگران ساخته‌است.

امان‌الله، باشندۀ کابل گفت: «امنیت هیچ در کشور نیست. توقع داریم از دولت می‌تواند یا نمی‌تواند، امنیت را تأمین کند. چرا مردم این قدر کشته می‌شوند؟»
 
جابر خان، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «طرف چه ببینیم که خوش شویم؟ دزدی از طرف شب است؛ طالبان را ببین! این چه حال است.»

در یک رویداد دیگر، مهاجمان، ندیم را که دانشجو است و برای پیدا کردن خرچ خانواده‌اش دست فروشی می‌کند، لت‌وکوب و زخمی کردند: «من در کوچه با یک نفر می‌‎رفتم؛ مرا لت‌وکوب کردند؛ تیلفون نداشتم بعد فیر کردند.»

فرماندهی پولیس کابل از بازداشت هفده تن در پیوند به رویدادهای جنایی خبر می‌دهد و می‌گوید که یک طالب را که در رویدادهای هراس‌افگنانه دست داشته است در پغمان گرفتار کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید