Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیراندازی در نزدیک محل برگزاری کنگرۀ حزب جمعیت در کابل

هم‌زمان با برگذاری کنگره حزب جمعیت اسلامی شاخۀ عطامحمد نور در شهر کابل، گروهی از مردان مسلح دست به شلیک‌های پی‌هم در این محل زدند.

گواهان رویداد می‌گویند که در حدود ۶ تن در محوطۀ هوتلی که این کنگره درحال برگذاری است، دست به تیراندازی زدند و یک تن در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

گواهان رویداد افزودند که تیراندازی از سوی افراد کسانی صورت گرفته‌است که مخالف برگذاری کنگرۀ جمعیت به رهبری عطا بودند.

در همین حال گزارشگر طلوع‌نیوز می‌گویند که درگیری برای حدود دوساعت ادامه داشت.

علم خان آزادی، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که گروهی از مردان مسلح می‌خواستند کنگرۀ امروز را برهم بزند و چهار تن آنان بازداشت شده‎اند و دو تن دیگر شان نیز، بازداشت خواهند شد.

هم اکنون نیروهای ویژه به محل رویداد رسیده‌اند و صدای تیراندازی شنیده نمی‌شود.

تیراندازی در نزدیک محل برگزاری کنگرۀ حزب جمعیت در کابل

گواهان رویداد می‌گویند که در حدود ۶ تن در محوطۀ هوتلی که این کنگره درحال برگذاری است، دست به تیراندازی زدند و یک تن در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

هم‌زمان با برگذاری کنگره حزب جمعیت اسلامی شاخۀ عطامحمد نور در شهر کابل، گروهی از مردان مسلح دست به شلیک‌های پی‌هم در این محل زدند.

گواهان رویداد می‌گویند که در حدود ۶ تن در محوطۀ هوتلی که این کنگره درحال برگذاری است، دست به تیراندازی زدند و یک تن در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

گواهان رویداد افزودند که تیراندازی از سوی افراد کسانی صورت گرفته‌است که مخالف برگذاری کنگرۀ جمعیت به رهبری عطا بودند.

در همین حال گزارشگر طلوع‌نیوز می‌گویند که درگیری برای حدود دوساعت ادامه داشت.

علم خان آزادی، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که گروهی از مردان مسلح می‌خواستند کنگرۀ امروز را برهم بزند و چهار تن آنان بازداشت شده‎اند و دو تن دیگر شان نیز، بازداشت خواهند شد.

هم اکنون نیروهای ویژه به محل رویداد رسیده‌اند و صدای تیراندازی شنیده نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید