Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: بایدن امکان ادامه حضور نیروهایش درافغانستان رابررسی می‌کند

شبکه خبری ان بی سی امریکا می گوید که جو بایدن، رییس جمهور امریکا، امکان ادامه حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان تا شش ماه پس از مهلت توافقنامه دوحه بررسی می کند.

این رسانه به نقل از دو منبع می گوید که وزارت دفاع امریکا به جوبایدن پیشنهاد کرده است که سربازان امریکایی را برای مدتی نا محدود و یا تا شش ماه پس از اول ماه می نیز در افغانستان نگه دارد؛ اما امریکا هنوز در این باره تصمیم نهایی نگرفته است. 

طالبان به طلوع نیوز می گویند که ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مخالف توافقنامه دوحه است و نقض این توافقنامه پیامدهای ناگواری خواهد داشت. 

تلویزیون امریکایی ان بی سی نیوز به نقل از دو منبع می گوید که در جریان بررسی توافقنامه دوحه از سوی امریکا، جو بایدن با ادامه حضور نیروهایش در افغانستان مخالفت کرده است؛ اما پنتاگون به او دو پیشنهاد داشته است: بیرون ساختن نیروهای امریکایی در اول می و یا در یک تاریخ نزدیک به آن؛ و ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان برای مدت نامحدود و یا برای یک مدت مشخص که از سوی بایدن تعیین شود. 

پنتاگون گفته است که طالبان به توافقنامه دوحه پابند نبوده اند و اگر تمامی نیروهای امریکایی به گونه شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، تضمینی وجود ندارد که چی رخ خواهد داد.

از همین رو اکنون جو بایدن، امکان حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان تا ماه نوامبر سال روان میلادی بررسی می کند. 

خروج نیروهای امریکایی و خارجی تا ماه می سال روان میلادی از مهم ترین موضوعات توافقنامه دوحه است. طالبان هشدار می دهند که اگر این بند توافقنامه از سوی امریکا نقض شود، طالبان در برابر آن اقدام خواهند کرد و امریکا مسول پیامدهای آن خواهد بود.

اما حضور امریکا در افغانستان تنها بعد داخلی ندارد. در منطقه هم برخی از کشورها از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان خرسند به نظر نمی رسند. 

وزارت خارجه چین می گوید که جنگ ایالات متحده در برابر هراس افگنی، زیان های جانی و مالی بسیاری داشته است. 

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «امریکا در پوشش دموکراسی و حقوق بشر، در کشورهای دیگر مداخله می کند. از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو امریکا در بیش از ۸۰ کشور جهان عملیات های موسوم به ضد هراس افگنی را انجام داده است که به مرگ بیش از ۸۰۰ هزار تن به شمول ۳۳۵ هزار غیرنظامی انجامیده است. ده ها میلیون تن مجبور شده اند خانه های شان را ترک کنند. تا کنون نزدیک به ۲۱ میلیون تن از افغانستان، سوریه و عراق و برخی از کشورهای دیگر بی جا شده اند و در اوضاع دشوار زندگی می کنند.»

جو بایدن، رییس جمهور امریکا روز چهارشنبه هفته روان گفت که خروج نیروها را تا اول ماه می بررسی می کند؛ اما می پذیرد که این کار دشوار خواهد بود و اگر این مهلت افزایش یابد، زیاد نخواهد بود. برخی از کارشناسان نظامی امریکا هم گفته اند که به علت چالش های لوژستیکی، خروج نیروهای امریکایی تا اول می دشوار خواهد بود.

گزارش: بایدن امکان ادامه حضور نیروهایش درافغانستان رابررسی می‌کند

جو بایدن، امکان حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان تا ماه نوامبر سال روان میلادی بررسی می کند.

Thumbnail

شبکه خبری ان بی سی امریکا می گوید که جو بایدن، رییس جمهور امریکا، امکان ادامه حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان تا شش ماه پس از مهلت توافقنامه دوحه بررسی می کند.

این رسانه به نقل از دو منبع می گوید که وزارت دفاع امریکا به جوبایدن پیشنهاد کرده است که سربازان امریکایی را برای مدتی نا محدود و یا تا شش ماه پس از اول ماه می نیز در افغانستان نگه دارد؛ اما امریکا هنوز در این باره تصمیم نهایی نگرفته است. 

طالبان به طلوع نیوز می گویند که ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مخالف توافقنامه دوحه است و نقض این توافقنامه پیامدهای ناگواری خواهد داشت. 

تلویزیون امریکایی ان بی سی نیوز به نقل از دو منبع می گوید که در جریان بررسی توافقنامه دوحه از سوی امریکا، جو بایدن با ادامه حضور نیروهایش در افغانستان مخالفت کرده است؛ اما پنتاگون به او دو پیشنهاد داشته است: بیرون ساختن نیروهای امریکایی در اول می و یا در یک تاریخ نزدیک به آن؛ و ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان برای مدت نامحدود و یا برای یک مدت مشخص که از سوی بایدن تعیین شود. 

پنتاگون گفته است که طالبان به توافقنامه دوحه پابند نبوده اند و اگر تمامی نیروهای امریکایی به گونه شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، تضمینی وجود ندارد که چی رخ خواهد داد.

از همین رو اکنون جو بایدن، امکان حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان تا ماه نوامبر سال روان میلادی بررسی می کند. 

خروج نیروهای امریکایی و خارجی تا ماه می سال روان میلادی از مهم ترین موضوعات توافقنامه دوحه است. طالبان هشدار می دهند که اگر این بند توافقنامه از سوی امریکا نقض شود، طالبان در برابر آن اقدام خواهند کرد و امریکا مسول پیامدهای آن خواهد بود.

اما حضور امریکا در افغانستان تنها بعد داخلی ندارد. در منطقه هم برخی از کشورها از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان خرسند به نظر نمی رسند. 

وزارت خارجه چین می گوید که جنگ ایالات متحده در برابر هراس افگنی، زیان های جانی و مالی بسیاری داشته است. 

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «امریکا در پوشش دموکراسی و حقوق بشر، در کشورهای دیگر مداخله می کند. از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو امریکا در بیش از ۸۰ کشور جهان عملیات های موسوم به ضد هراس افگنی را انجام داده است که به مرگ بیش از ۸۰۰ هزار تن به شمول ۳۳۵ هزار غیرنظامی انجامیده است. ده ها میلیون تن مجبور شده اند خانه های شان را ترک کنند. تا کنون نزدیک به ۲۱ میلیون تن از افغانستان، سوریه و عراق و برخی از کشورهای دیگر بی جا شده اند و در اوضاع دشوار زندگی می کنند.»

جو بایدن، رییس جمهور امریکا روز چهارشنبه هفته روان گفت که خروج نیروها را تا اول ماه می بررسی می کند؛ اما می پذیرد که این کار دشوار خواهد بود و اگر این مهلت افزایش یابد، زیاد نخواهد بود. برخی از کارشناسان نظامی امریکا هم گفته اند که به علت چالش های لوژستیکی، خروج نیروهای امریکایی تا اول می دشوار خواهد بود.

هم‌رسانی کنید