Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال وزارت امور خارجه از اعلامیه مشترک نشست مسکو

وزارت امور خارجه از اعلامیه مشترک نشست ترویکای گسترده در مسکو استقبال می کند. 

در اعلامیه مشترک پایانی نشست نماینده گان روسیه، امریکا، پاکستان و چین در مسکو این کشورها با احیای امارت اسلامی مخالفت کرده اند و از طالبان خواسته اند که عملیات بهاری را آغاز نکنند. 

وزارت امور خارجه این اعلامیه را گامی به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح می داند. 

این وزارت از تأکید اعلامیه بر راه حل سیاسی که سبب حفظ حقوق شهروندان شود پشتیبانی می کند و می افزاید که نظام جمهوری اسلامی یگانه ساختار فراگیر و پذیرفتنی برای تأمین مشارکت سیاسی، کثرت‌گرایی، برابری شهروندی و حفظ نظم و ثبات در یک جامعهٔ متنوع و متکثر همچون افغانستان است.

نماینده گان چهار کشور کلیدی در نشست مسکو در باره افغانستان، در یک اعلامیه مشترک که پنجشنبه شب برگزار شد تأکید کردند که از برگشت امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند.

آنان همچنان به حفظ حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها در کشور تأکید کردند.

متن ترجمه شده اعلامیه (ترجمه غیر رسمی):

به تاریخ هژدهم مارچ مسکو یک نشست منظم ترویکای گسترده را که شامل نماینده گان روسیه، چین، امریکا و پاسکتان بود، و تمرکز ان روی پیشرفت در روند میان افغانان برای رسیدن به یک راه حل از طریق مذاکره و آتش بس همه جانبه بود، برگزار کرد.

در پی نشست های ترویکای قبلی در ۲۲ مارچ، ۲۵ اپریل، ۱۱ جولای و ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ و نشست های آنلاین ۳ جون و ۳۰ نومبر ۲۰۲۰، چهار کشور اشتراک کننده روی موارد زیر توافق کردند:

۱. با اذغان ما خواست مردم صادقانه و گسترده مردم افغانستان برای یک صلح دوامدار و عادلانه و پایان جنگ، ما تأیید می کنیم که یک صلح دوامدار تنها می تواند از طریق راه حل سیاسی به دست اید. 

۲. ما از تمام طرف های جنگ افغانستان می خواهیم که خشونت ها را در کشور کاهش دهند و از طالبان می خواهیم که جنگ بهاری شان را ادامه ندهند تا از تلفا بیشتر جلوگیری شود و یک فضای مساعد برای رسیدن به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره فراهم شود. 

۳. همان گونه که در قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده است، ما از بازګشت امارت اسیامی حمایت نمی کنیم و از جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی می خواهیم که در باره یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان در تماس باشند. 

۴. ما از اشتراک کننده گان مذاکرات میان افغانان می خواهیم که هرچه طودتر بحث ها در باره مسایل اساسی برای حل منازعت، به شمول اساسات دولت آینده صلح آمیز و باثبات افغانستان، محتوای یک نقشه راه سیاسی که به سوی یک حکومت همه شمول راه راه باز می کند، و چگونگی یک آتش بس دوامدار و همه جانبه، بپردازند. در این لحظه مهم، ما چهار دولت ازهمه طرف های درگیر می خواهیم تا روی یک توافق صلح مذاکره کنند و آن را کمیل کنند تا به بیش از چهار دهه جنگ در افغانستان پایان داده شود.

۵. ما قویاً از راه حل عادلاه و دوامدار سیاسی حمایت می کند که در به تشکیل یک افغانستان مستقل، با اقدتار، متحد، صلح آمیز، دیموکراتیک و خودکفا، عاری از تروریزم و صنعت غیرقانونی مواد مخدر، حمایت می کنیم، که این برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان و نیز امنیت جهانی راه را باز می کند. 

۶. ما از تمام افغانان به شمول جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می خواهیم تا مطمئن سازند که گروه های ترورسیتی و افراد از خاک افغانستان برای تهدید امنیت هیچ کشوری کار نمی گیرند. 

۷. ما یکبار دیگر تأکید می کنیم که هر توافق صلح باید حفظ حقوق تمام افغانان، به شمول زنان، مردان، کودکان، قربانیان جنگ، و اقلیت ها، را شامل باشد و باید به خواست قوی افغانان برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تطبیق قانون پاسخگو باشد. 

۸.  ما همه کشورهای دخیل را تشویق می کنیم که از مردم افغانستان حمایت کنند و در آوردن صلح که به خواست همه باشد، همکاری کنند. ما برای یکجاسازی حمایت جهانی سیاسی و اقتصادی را برای پس از راه حل سیاسی در افغانستان را یک بار دیگر تعهد خود را اعلام می کنیم. 

۹. ما از حمایت دوامدار دولت قطر برای فراهم سازی روند صلح قدردانی می کنیم و از ادامه بحث ها میان هیئت های مذاکره کننده در دوحه که در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد حمایت می کنیم که این مذاکرات باعث پیشترف معنادار به سوی یک راه حل سیاسی شده اند. 

۱۰. ما از تلاش های دوامدار جهانی برای فراهم سازی و پشتیبانی از راه حل سیاسی هرچه زودتر، قدردانی می کنیم. ما از گماشته شدن ژان آرنو به حیث نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و مطنقه آگاه استیم. ما از سازمان ملل برای نقش سازنده اش در روند صلح و مصالحه افغانستان قدردانی می کنیم.

استقبال وزارت امور خارجه از اعلامیه مشترک نشست مسکو

وزارت امور خارجه افغانستان این اعلامیه را گامی به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح خواند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه از اعلامیه مشترک نشست ترویکای گسترده در مسکو استقبال می کند. 

در اعلامیه مشترک پایانی نشست نماینده گان روسیه، امریکا، پاکستان و چین در مسکو این کشورها با احیای امارت اسلامی مخالفت کرده اند و از طالبان خواسته اند که عملیات بهاری را آغاز نکنند. 

وزارت امور خارجه این اعلامیه را گامی به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح می داند. 

این وزارت از تأکید اعلامیه بر راه حل سیاسی که سبب حفظ حقوق شهروندان شود پشتیبانی می کند و می افزاید که نظام جمهوری اسلامی یگانه ساختار فراگیر و پذیرفتنی برای تأمین مشارکت سیاسی، کثرت‌گرایی، برابری شهروندی و حفظ نظم و ثبات در یک جامعهٔ متنوع و متکثر همچون افغانستان است.

نماینده گان چهار کشور کلیدی در نشست مسکو در باره افغانستان، در یک اعلامیه مشترک که پنجشنبه شب برگزار شد تأکید کردند که از برگشت امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند.

آنان همچنان به حفظ حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها در کشور تأکید کردند.

متن ترجمه شده اعلامیه (ترجمه غیر رسمی):

به تاریخ هژدهم مارچ مسکو یک نشست منظم ترویکای گسترده را که شامل نماینده گان روسیه، چین، امریکا و پاسکتان بود، و تمرکز ان روی پیشرفت در روند میان افغانان برای رسیدن به یک راه حل از طریق مذاکره و آتش بس همه جانبه بود، برگزار کرد.

در پی نشست های ترویکای قبلی در ۲۲ مارچ، ۲۵ اپریل، ۱۱ جولای و ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ و نشست های آنلاین ۳ جون و ۳۰ نومبر ۲۰۲۰، چهار کشور اشتراک کننده روی موارد زیر توافق کردند:

۱. با اذغان ما خواست مردم صادقانه و گسترده مردم افغانستان برای یک صلح دوامدار و عادلانه و پایان جنگ، ما تأیید می کنیم که یک صلح دوامدار تنها می تواند از طریق راه حل سیاسی به دست اید. 

۲. ما از تمام طرف های جنگ افغانستان می خواهیم که خشونت ها را در کشور کاهش دهند و از طالبان می خواهیم که جنگ بهاری شان را ادامه ندهند تا از تلفا بیشتر جلوگیری شود و یک فضای مساعد برای رسیدن به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره فراهم شود. 

۳. همان گونه که در قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده است، ما از بازګشت امارت اسیامی حمایت نمی کنیم و از جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی می خواهیم که در باره یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان در تماس باشند. 

۴. ما از اشتراک کننده گان مذاکرات میان افغانان می خواهیم که هرچه طودتر بحث ها در باره مسایل اساسی برای حل منازعت، به شمول اساسات دولت آینده صلح آمیز و باثبات افغانستان، محتوای یک نقشه راه سیاسی که به سوی یک حکومت همه شمول راه راه باز می کند، و چگونگی یک آتش بس دوامدار و همه جانبه، بپردازند. در این لحظه مهم، ما چهار دولت ازهمه طرف های درگیر می خواهیم تا روی یک توافق صلح مذاکره کنند و آن را کمیل کنند تا به بیش از چهار دهه جنگ در افغانستان پایان داده شود.

۵. ما قویاً از راه حل عادلاه و دوامدار سیاسی حمایت می کند که در به تشکیل یک افغانستان مستقل، با اقدتار، متحد، صلح آمیز، دیموکراتیک و خودکفا، عاری از تروریزم و صنعت غیرقانونی مواد مخدر، حمایت می کنیم، که این برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان و نیز امنیت جهانی راه را باز می کند. 

۶. ما از تمام افغانان به شمول جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می خواهیم تا مطمئن سازند که گروه های ترورسیتی و افراد از خاک افغانستان برای تهدید امنیت هیچ کشوری کار نمی گیرند. 

۷. ما یکبار دیگر تأکید می کنیم که هر توافق صلح باید حفظ حقوق تمام افغانان، به شمول زنان، مردان، کودکان، قربانیان جنگ، و اقلیت ها، را شامل باشد و باید به خواست قوی افغانان برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تطبیق قانون پاسخگو باشد. 

۸.  ما همه کشورهای دخیل را تشویق می کنیم که از مردم افغانستان حمایت کنند و در آوردن صلح که به خواست همه باشد، همکاری کنند. ما برای یکجاسازی حمایت جهانی سیاسی و اقتصادی را برای پس از راه حل سیاسی در افغانستان را یک بار دیگر تعهد خود را اعلام می کنیم. 

۹. ما از حمایت دوامدار دولت قطر برای فراهم سازی روند صلح قدردانی می کنیم و از ادامه بحث ها میان هیئت های مذاکره کننده در دوحه که در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد حمایت می کنیم که این مذاکرات باعث پیشترف معنادار به سوی یک راه حل سیاسی شده اند. 

۱۰. ما از تلاش های دوامدار جهانی برای فراهم سازی و پشتیبانی از راه حل سیاسی هرچه زودتر، قدردانی می کنیم. ما از گماشته شدن ژان آرنو به حیث نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و مطنقه آگاه استیم. ما از سازمان ملل برای نقش سازنده اش در روند صلح و مصالحه افغانستان قدردانی می کنیم.

هم‌رسانی کنید