Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۱۸ تن به اتهام همکاری با داعش در ولایت فاریاب بازداشت شدند

ریاست امنیت ملی می‌گوید که در یک عملیات نیروهای ویژۀ این نهاد در ولایت فاریاب ۱۸ تن به اتهام همکاری با گروۀ داعش بازداشت شده‌اند.

در خبرنامۀ ریاست امنیت ملی آمده‌است که این افراد اعضای تبلیغی گروۀ داعش استند و تلاش می‌کردند که شهروندان کشور را به پیوستن به گروۀ داعش دعوت کنند.

در همین‌حال، شورای علمای فاریاب می‌گوید تمامی کسانی که برای داعش کار می‌کنند باید به کیفر برسند؛ اما اعضای خانواده‌های برخی از بازداشت شده گان، اتهام همکاری آنان را با داعش رد می‌کنند.

غلام‌نبی غفوری، معاون شورای علمای فاریاب گفت: «همیشه، این شعار علما است: هرکسی که به گروۀ داعش یا به گروه رباینده‌گان استند و دستگیر می‌شوند باید به دار زده شوند.»
 
در همین‌حال، باشنده‌گان ولایت فاریاب از گسترش نفوذ داعش در این ولایت نگران استند.

عبدالصبور سخی، باشندۀ فاریاب بیان داشت: «حضور داعش در بعضی از ولسوالی‌های ولایت فاریاب خصوصأ در اطراف شهر، یک نگرانی بسیار جدی را به‌میان آورده‌است.»

فاریاب از ولایت‌های آسیب‌پذیر در شمال کشور است که در ماه‌های پسین گواه رویدادهای مرگ‌بار برخاسته از انفجارها و حمله‌های هراس‌افگنانه بوده‌است.

۱۸ تن به اتهام همکاری با داعش در ولایت فاریاب بازداشت شدند

شورای علمای فاریاب می‌گوید تمامی کسانی که برای داعش کار می‌کنند باید به کیفر برسند؛ اما اعضای خانواده‌های برخی از بازداشت شده گان، اتهام همکاری آنان را با داعش رد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست امنیت ملی می‌گوید که در یک عملیات نیروهای ویژۀ این نهاد در ولایت فاریاب ۱۸ تن به اتهام همکاری با گروۀ داعش بازداشت شده‌اند.

در خبرنامۀ ریاست امنیت ملی آمده‌است که این افراد اعضای تبلیغی گروۀ داعش استند و تلاش می‌کردند که شهروندان کشور را به پیوستن به گروۀ داعش دعوت کنند.

در همین‌حال، شورای علمای فاریاب می‌گوید تمامی کسانی که برای داعش کار می‌کنند باید به کیفر برسند؛ اما اعضای خانواده‌های برخی از بازداشت شده گان، اتهام همکاری آنان را با داعش رد می‌کنند.

غلام‌نبی غفوری، معاون شورای علمای فاریاب گفت: «همیشه، این شعار علما است: هرکسی که به گروۀ داعش یا به گروه رباینده‌گان استند و دستگیر می‌شوند باید به دار زده شوند.»
 
در همین‌حال، باشنده‌گان ولایت فاریاب از گسترش نفوذ داعش در این ولایت نگران استند.

عبدالصبور سخی، باشندۀ فاریاب بیان داشت: «حضور داعش در بعضی از ولسوالی‌های ولایت فاریاب خصوصأ در اطراف شهر، یک نگرانی بسیار جدی را به‌میان آورده‌است.»

فاریاب از ولایت‌های آسیب‌پذیر در شمال کشور است که در ماه‌های پسین گواه رویدادهای مرگ‌بار برخاسته از انفجارها و حمله‌های هراس‌افگنانه بوده‌است.

هم‌رسانی کنید