Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شریک شدن طرح طالبان برای کاهش ۹۰ روزه خشونت‌ها با امریکا

طالبان امروز (دوشنبه، ۲ حمل) می‌گویند که طرح کاهش خشونت‌های ۹۰ روزۀ را خودشان با امریکا در میان گذاشته‌اند؛ اما تا اکنون در این باره به یک توافق کلی، دست نیافته‌اند.

محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این کاهش خشونت به معنای آتش‌بس نخواهد بود؛ اما تمامی عملیات‌های این گروه در افغانستان، کاهش خواهند یافت.

او افزود: "از طرف ما یک طرح تقریباً در ماه دسمبر پیشنهاد شده‌است که بر بنیاد آن، عملیات‌های تمامی طرف‌ها کاهش خواهند یافت؛ اما تا اکنون دربارۀ این طرح، توافق‌ نهایی به دست نیامده‌است."

در همین حال، لویید آستین، وزیر دفاع امریکا می‌گوید که سطح خشونت‌ها در افغانستان بسیار بلند استند و تأکید کرده‌است که اگر این خشونت‌ها کاهش یابند، زمینه را برای یک روند دیپلوماتیکِ نتیجه بخش، فراهم خواهد ساخت.

او افزود: ”روند بررسی پابندی یا پابند نبودن به توافقنامه جریان دارد. شما تلاش‌های ما را در دوحه دیده‌اید و من در این باره سخن نمی‌گویم. اما می‌گویم روشن است که سطح خشونت‌ها بسیار بلند بوده‌است و ما واقعاً می‌خواهیم که کاهش خشونت‌ها را ببینیم. فکر می‌کنم که اگر خشونت‌ها کاهش یابند، می‌تواند آغازی برای فراهم سازی شرایط برای یک کار دیپلوماتیکِ واقعاً نتیجه بخش باشد."

پیش از این، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در نامه‌اش به رهبران حکومت افغانستان، دربارۀ این طرح گفته‌است و تأکید کرده‌است که این کار به هدف جلوگیری از آغاز عملیات‌های بهاری طالبان انجام خواهد شد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور دربارۀ این طرح می‌گوید: "هر دو طرف بر دوام خشونت ها نگرانی های شان را ابراز داشتند و راه حل وضعیت کنونی در افغانستان را تنها به میان آمدن یک صلح پایدار گفتند."

فیض‌محمد زلاند، استاد دانشگاه نیز می‌گوید: "این طرح در ۹۰ روز عملی می شود که بر اساس آن به شهر های بزرگ حمله نمی شود و از این طرف هم حمله های هوایی بر مواضع طالبان انجام نمی شوند."

وزیر دفاع امریکا نیز در سفر اش به کابل از آن چی که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان می‌گوید، انتقاد می‌کند و نمی‌خواهد که دربارۀ پابندی طالبان از توافق نامه دوحه پاسخ روشنی بدهد.
او دربارۀ سفرش به کابل و دیدارش با رییس‌جمهور غنی، می‌گوید: "من به رییس‌جمهور پیامی نیاورده بودم. تنها می‌خواستم که نگرانی‌های او را بشنوم و اوضاع را از دید او ببینم و همین‌کار را کردیم. فرصت شنیدن سخنان او را داشتم و این برایم بسیار مفید بود. دربارۀ تاریخ دقیق برای خروج نیروها باید بگویم که این در صلاحیت رییسم است."
واحد فقیری، آگاۀ روابط جهانی می‌گوید: "این پیام را به ریاست جمهوری رسانده است که بیش از این فرصت حضور دوام دار نیروهای امریکایی در افغانستان نخواهد بود."

بر بنیاد توافق‌نامه دوحه، نیروهای امریکایی در درازای ۳۸ روز از افغانستان، باید بیرون شوند.

هرچند منابعی عملی شدن این کار را از رهگذر لوژیستیکی بسیار دشوار می‌دانند، طالبان می‌گویند که اگر نیروهای امریکایی در اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، این گروه دربارۀ این کار تصمیم جداگانه خواهد گرفت.

سفر وزیر دفاع امریکا به کابل در حالی انجام می‌شود که حنیف اتمر، وزیر خارجه کشور به هند رفته است تا دربارۀ روند صلح افغانستان و نشست‌های آیندۀ صلح با مقام‌های هندی، گفتگو کند.

انتظار می‌رود که تا چند هفته دیگر، استانبول میزبان یک نشست صلح افغانستان باشد. این نشست از سوی امریکا پیشنهاد شده‌است و به رهبری سازمان ملل، برگزار خواهد شد.

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز تأیید کرده‌است که قراراست که این نشست در اوایل ماه اپریل، برگزار شود.

شریک شدن طرح طالبان برای کاهش ۹۰ روزه خشونت‌ها با امریکا

سخنگوی طالبان می‌گوید که این کاهش خشونت به معنای آتش‌بس نخواهد بود؛ اما تمامی عملیات‌های این گروه در افغانستان، کاهش خواهند یافت.

Thumbnail

طالبان امروز (دوشنبه، ۲ حمل) می‌گویند که طرح کاهش خشونت‌های ۹۰ روزۀ را خودشان با امریکا در میان گذاشته‌اند؛ اما تا اکنون در این باره به یک توافق کلی، دست نیافته‌اند.

محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به طلوع‌نیوز می‌گوید که این کاهش خشونت به معنای آتش‌بس نخواهد بود؛ اما تمامی عملیات‌های این گروه در افغانستان، کاهش خواهند یافت.

او افزود: "از طرف ما یک طرح تقریباً در ماه دسمبر پیشنهاد شده‌است که بر بنیاد آن، عملیات‌های تمامی طرف‌ها کاهش خواهند یافت؛ اما تا اکنون دربارۀ این طرح، توافق‌ نهایی به دست نیامده‌است."

در همین حال، لویید آستین، وزیر دفاع امریکا می‌گوید که سطح خشونت‌ها در افغانستان بسیار بلند استند و تأکید کرده‌است که اگر این خشونت‌ها کاهش یابند، زمینه را برای یک روند دیپلوماتیکِ نتیجه بخش، فراهم خواهد ساخت.

او افزود: ”روند بررسی پابندی یا پابند نبودن به توافقنامه جریان دارد. شما تلاش‌های ما را در دوحه دیده‌اید و من در این باره سخن نمی‌گویم. اما می‌گویم روشن است که سطح خشونت‌ها بسیار بلند بوده‌است و ما واقعاً می‌خواهیم که کاهش خشونت‌ها را ببینیم. فکر می‌کنم که اگر خشونت‌ها کاهش یابند، می‌تواند آغازی برای فراهم سازی شرایط برای یک کار دیپلوماتیکِ واقعاً نتیجه بخش باشد."

پیش از این، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در نامه‌اش به رهبران حکومت افغانستان، دربارۀ این طرح گفته‌است و تأکید کرده‌است که این کار به هدف جلوگیری از آغاز عملیات‌های بهاری طالبان انجام خواهد شد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور دربارۀ این طرح می‌گوید: "هر دو طرف بر دوام خشونت ها نگرانی های شان را ابراز داشتند و راه حل وضعیت کنونی در افغانستان را تنها به میان آمدن یک صلح پایدار گفتند."

فیض‌محمد زلاند، استاد دانشگاه نیز می‌گوید: "این طرح در ۹۰ روز عملی می شود که بر اساس آن به شهر های بزرگ حمله نمی شود و از این طرف هم حمله های هوایی بر مواضع طالبان انجام نمی شوند."

وزیر دفاع امریکا نیز در سفر اش به کابل از آن چی که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان می‌گوید، انتقاد می‌کند و نمی‌خواهد که دربارۀ پابندی طالبان از توافق نامه دوحه پاسخ روشنی بدهد.
او دربارۀ سفرش به کابل و دیدارش با رییس‌جمهور غنی، می‌گوید: "من به رییس‌جمهور پیامی نیاورده بودم. تنها می‌خواستم که نگرانی‌های او را بشنوم و اوضاع را از دید او ببینم و همین‌کار را کردیم. فرصت شنیدن سخنان او را داشتم و این برایم بسیار مفید بود. دربارۀ تاریخ دقیق برای خروج نیروها باید بگویم که این در صلاحیت رییسم است."
واحد فقیری، آگاۀ روابط جهانی می‌گوید: "این پیام را به ریاست جمهوری رسانده است که بیش از این فرصت حضور دوام دار نیروهای امریکایی در افغانستان نخواهد بود."

بر بنیاد توافق‌نامه دوحه، نیروهای امریکایی در درازای ۳۸ روز از افغانستان، باید بیرون شوند.

هرچند منابعی عملی شدن این کار را از رهگذر لوژیستیکی بسیار دشوار می‌دانند، طالبان می‌گویند که اگر نیروهای امریکایی در اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، این گروه دربارۀ این کار تصمیم جداگانه خواهد گرفت.

سفر وزیر دفاع امریکا به کابل در حالی انجام می‌شود که حنیف اتمر، وزیر خارجه کشور به هند رفته است تا دربارۀ روند صلح افغانستان و نشست‌های آیندۀ صلح با مقام‌های هندی، گفتگو کند.

انتظار می‌رود که تا چند هفته دیگر، استانبول میزبان یک نشست صلح افغانستان باشد. این نشست از سوی امریکا پیشنهاد شده‌است و به رهبری سازمان ملل، برگزار خواهد شد.

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان نیز تأیید کرده‌است که قراراست که این نشست در اوایل ماه اپریل، برگزار شود.

هم‌رسانی کنید