تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشریه‌های داعش دربارۀ انفجارها در کابل و ننگرهار

در دو نشریه پخش شده از سوی گروه داعش که در بخشی از آنها از چندین حمله در افغانستان گزارش شده‌است، این گروه مسؤولیت قتل بیش از ۳۰ نظامی و غیر نظامی را پذیرفته‌است.

در یکی از این نشریه‌ها که از ۲۱ تا ۲۷ ماه حوت سال‌پار را در بر می‌گیرد، پنج حملۀ انفجاری و دو حمله هدفمندانه گزارش شده‌اند.

حکومت افغانستان حضور داعش را در کشور رد نمی‌کند، اما می‌گوید که تمامی این حمله‌ها زیر چتر طالبان انجام شده‌اند.

این دو نشریه که خبرهای حمله‌های گروه داعش را از چندین کشور جهان پخش کرده‌اند، در بخشی از آن حمله‌هایی را که این گروه در کابل و ننگرهار انجام داده‌است نیز برجسته ساخته‌اند.

در شمارۀ ۲۷۷ این نشریه، از قتل یک افسر و یک فرد نفوذی سخن زده شده‌است، اما در شمارۀ ۲۷۸ از پنج حمله انفجاری که در نتیجۀ آن ۲۰ غیرنظامی و ۱۳ نظامی کشته شده‌اند، گزارش شده‌است.

علی‌احمد، رییس شورای ولایتی ننگرهار گفت: «این فعالیت های داعش است اما در عقب آنها طالبان استند و در عقب طالبان پاکستان است.»

این حمله‌ها در کابل و ننگرهار انجام شده‌اند، حمله‌هایی که حکومت طالبان را مسؤول آنها می‌داند.

ذبیح‌الله زمری، عضو پیشین شورای ولایت ننگرهار نیز گفت: «گفته میتوانم که این واقعات رخ میدهند و مردم ما از این ناحیه بسیار نگران استند.»

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در گزارش ۱۲۷ از جلسۀ شش‌و نیمش از خنثا سازی ۸۱ ماین در ولسوالی سروبی کابل یاد کرده‌است و همچنان در این یادداشت، از اعتراف‌های چند فرد بازداشت شده مربوط به طالبان یاد کرده‌است که خواستند هویت طالبانی شان افشا نشود، اما طالبان این اتهام‌ها راهمواره رد کرده‌اند.

احمدضیا ورسجی، عضو دفتر رسانه‌یی معاونیت نخست ریاست‌جمهوری گفت: «بستر سازی این ها را گروه طالب کرده زمینه سازی این ها را گروه طالب کرده افراد را در اختیار گروه داعش، گروه طالب قرار می‌دهد.»

اما شماری سیاست‌گر می‌گوید که تهدید داعش در افغانستان جدی است و اگر مسؤولیت حمله‌های هراس‌افگنانه گروه داعش از سوی حکومت بر طالبان گذاشته شود، می‌تواند بر روند صلح اثرهای منفی بگذارد.

سیداسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان افزود: «برای ما هم جای تعجب است که چرا سر اعمال داعش پرده پوشی می کنند و او را ربط میدهند به طالبان.»

حکومت افغانستان در ماه عقرب سال ۱۳۹۸، شکست داعش را در ننگرهار اعلام کرد؛ اما دیده می‌شود که این گروه هنوز هم مسؤولیت برخی از حمله‌ها را در ننگرهار و کابل می‌پذیرد.

نشریه‌های داعش دربارۀ انفجارها در کابل و ننگرهار

در یکی از این نشریه‌ها که از ۲۱ تا ۲۷ ماه حوت سال‌پار را در بر می‌گیرد، پنج حملۀ انفجاری و دو حمله هدفمندانه گزارش شده‌اند.

Thumbnail

در دو نشریه پخش شده از سوی گروه داعش که در بخشی از آنها از چندین حمله در افغانستان گزارش شده‌است، این گروه مسؤولیت قتل بیش از ۳۰ نظامی و غیر نظامی را پذیرفته‌است.

در یکی از این نشریه‌ها که از ۲۱ تا ۲۷ ماه حوت سال‌پار را در بر می‌گیرد، پنج حملۀ انفجاری و دو حمله هدفمندانه گزارش شده‌اند.

حکومت افغانستان حضور داعش را در کشور رد نمی‌کند، اما می‌گوید که تمامی این حمله‌ها زیر چتر طالبان انجام شده‌اند.

این دو نشریه که خبرهای حمله‌های گروه داعش را از چندین کشور جهان پخش کرده‌اند، در بخشی از آن حمله‌هایی را که این گروه در کابل و ننگرهار انجام داده‌است نیز برجسته ساخته‌اند.

در شمارۀ ۲۷۷ این نشریه، از قتل یک افسر و یک فرد نفوذی سخن زده شده‌است، اما در شمارۀ ۲۷۸ از پنج حمله انفجاری که در نتیجۀ آن ۲۰ غیرنظامی و ۱۳ نظامی کشته شده‌اند، گزارش شده‌است.

علی‌احمد، رییس شورای ولایتی ننگرهار گفت: «این فعالیت های داعش است اما در عقب آنها طالبان استند و در عقب طالبان پاکستان است.»

این حمله‌ها در کابل و ننگرهار انجام شده‌اند، حمله‌هایی که حکومت طالبان را مسؤول آنها می‌داند.

ذبیح‌الله زمری، عضو پیشین شورای ولایت ننگرهار نیز گفت: «گفته میتوانم که این واقعات رخ میدهند و مردم ما از این ناحیه بسیار نگران استند.»

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در گزارش ۱۲۷ از جلسۀ شش‌و نیمش از خنثا سازی ۸۱ ماین در ولسوالی سروبی کابل یاد کرده‌است و همچنان در این یادداشت، از اعتراف‌های چند فرد بازداشت شده مربوط به طالبان یاد کرده‌است که خواستند هویت طالبانی شان افشا نشود، اما طالبان این اتهام‌ها راهمواره رد کرده‌اند.

احمدضیا ورسجی، عضو دفتر رسانه‌یی معاونیت نخست ریاست‌جمهوری گفت: «بستر سازی این ها را گروه طالب کرده زمینه سازی این ها را گروه طالب کرده افراد را در اختیار گروه داعش، گروه طالب قرار می‌دهد.»

اما شماری سیاست‌گر می‌گوید که تهدید داعش در افغانستان جدی است و اگر مسؤولیت حمله‌های هراس‌افگنانه گروه داعش از سوی حکومت بر طالبان گذاشته شود، می‌تواند بر روند صلح اثرهای منفی بگذارد.

سیداسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان افزود: «برای ما هم جای تعجب است که چرا سر اعمال داعش پرده پوشی می کنند و او را ربط میدهند به طالبان.»

حکومت افغانستان در ماه عقرب سال ۱۳۹۸، شکست داعش را در ننگرهار اعلام کرد؛ اما دیده می‌شود که این گروه هنوز هم مسؤولیت برخی از حمله‌ها را در ننگرهار و کابل می‌پذیرد.

هم‌رسانی کنید